Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Edunvalvontaa ja antimilitarismia

Tämä kirjoitus pyrkii valottamaan niitä taustoja, jotka ovat tehneet Aseistakieltäytyjäliitosta nykyisenkaltaisen laajapohjaisen ja kriittisen järjestön.

Mitä Aseistakieltäytyjäliitossa tehdään?

Aseistakieltäytyjäliitto ry on aseistakieltäytyjien etujärjestö ja kaikille avoin militarismin vastainen järjestö. Tässä on lyhyesti kuvailtu liittoa, minkä avulla toivottavasti saat käsitystä AKL:n tämänhetkisen toiminnan koko kirjosta.

Ikuisuuskysymyksien äärellä – eli paikallistoiminnan kehittäminen

Aseistakieltäytyjäliitto järjesti paikallisosastojen tapaamisen 27.1.2001 Jyväskylässä tarkoituksenaan herättää keskustelua paikallistoiminnan luonteesta ja kehittämisestä. Teema lienee tuttukin tutumpi jokaiselle kansalaisjärjestötoimintaan osallistuneelle – niin usein se nousee keskustelujen aiheeksi. Kysymyksen ikuisuusluonteen alle ei ole kuitenkaan syytä tukehtua; keskusteluissa tulee esille aina myös uusia näkökulmia.

Keski-Suomen sivari- ja aseistakieltäytyjätapaaminen

Jyväskylän AKL:n paikallisosasto järjestää tapaamisen sivareille, ja muille antimilitaristeille. Tarkoituksena on suunnitella syksyllä tarpeen vaatiessa järjestettävän sivarilakon toteutusta (mahdollinen oheistoiminta, yleisönosastokirjoittelu, muu mediatykitys yms.).

Tapaaminen järjestetään torstaina 12.10. klo 18 Järjestökellarilla (os. Voionmaankatu 34, Kotipizzan rakennuksen takapiha, paikalla opastus).

Sivarikyselyn satoa: kiinnostusta toimintaan löytyy

Alkukeväästä lähetetyn sivarikirjeen mukana lähetettiin palveluksessa oleville myös kysely, jonka avulla oli tarkoitus kartoittaa ”sivarikentän” näkemyksiä tämän hetken suurimmista ongelmista ja toimintahalukkuutta niiden korjaamiseksi. Vastauksia tuli kaikkiaan 119 sivarilta, eli enemmänkin olisi voinut olla, mutta tuokin määrä riittänee antamaan kuvaa tämän hetkisestä tilanteesta.

Kyselyssä kysyttiin kahta asiaa: mielipidettä, mitkä ovat tämän hetken suurimmat ongelmat sekä sitä, minkälaisiin toimintamuotoihin itse kukin olisi valmis ongelmien korjaamiseksi.

Yhdistele sisältöä