Kirjat

Ei sotaa ilman sotilaita. Aseistakieltäytyjäliiton vuosikymmenet

Ei sotaa ilman sotilaita -artikkelikokoelmassa lähestytään AKL:n toimintaa sekä käytännön kautta että antimilitaristisen aatteen taustalla vaikuttavasta teoriasta ja ideologiasta käsin. Artikkelien tavoitteena on paitsi dokumentoida historiallisia tapahtumia ja kytkeä ne osaksi nykypäivää, myös osallistua uusiin keskustelunavauksiin esimerkiksi feminismin ja antimilitarismin suhteesta.

Aseistakieltäytyjäliitto 2015. 106 sivua. 8 €

 Henri Sulku: Kotini on linnani. Elämä valvontarangaistuksen alla

Aseistakieltäytyjän päiväkirja valvontarangaistuksesta.

Kotini on linnani on kuvaus uudenlaisesta vankeusrangaistuksesta, valvontarangaistuksesta. Millaista on olla vangittuna omassa kodissaan ja elää kytkettynä kyberneettiseen valvontakoneistoon? Millaisia vaikutuksia uudenlaisilla kontrollin muodoilla on?

Totaalikieltäytyjä Henri Sulkun päiväkirja vie analyysin kontrolloidun arkensa kautta yhteiskunnalliselle tasolle. Kirjan tekstit käsittelevät mm. totaalikieltäytyjän oikeusprosessia, aseistakieltäytymisen yhteiskunnallista merkitystä sekä vinkkejä totaalikieltäytymistä harkitsevalle.

Julkaisija: Kolera kustantamo yhteistyössä Aseistakieltäytyjäliiton kanssa, 2015. ISBN 978-952-7149-04-1. 64 sivua. 8€

WRI: Handbook for Nonviolent Campaigns

Handbook for Nonviolent Campaigns on War Resisters' Internationalin julkaisema käsikirja, jota käyttävät aktivistit ympäri maailmaa. Se tarjoaa ideoita, ohjeita ja muita työkaluja entistä tehokkaampaan kampanjointiin. Kirjan ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2009; se on käännetty yli kymmenelle kielelle.

Kirjan toinen, kesällä 2014 julkaistu painos sisältää entistä enemmän artikkeleita kampanjastrategioista, laajemman ja päivitetyn kokoelman tapaustutkimuksia sekä enemmän harjoituksia väkivallattoman toiminnan kouluttajille. Liikkeiden rakentamisesta, kampanjoiden sukupuolisensitiivisyydestä, väkivallattomasta konfliktista ja vallasta sekä aktivismista alistavien hallintojen alla on niistäkin uutta materiaalia.

War Resisters' International 2014. ISBN: 978-0-903517-28-7. 232 sivua. 10 €

Özgür Heval Çinar and Coskun Üsterci (toim.): Conscientious Objection. Resisting Militarized Society

Kieltäytyminen osallistumasta sotaan on yhtä vanha ilmiö kuin sota itse. Tämä kirja tuo yhteen monia historiallisia ja filosofisia analyyseja aseistakieltäytymisestä. Sen artikkelit käsittelevät asevelvollisuuden ja militarisaation vastustamista sekä aseistakieltäytymistä tapana vastustaa patriarkaattia, seksismiä ja heteroseksismiä. Aktivistit ja akateemikot kirjoittavat aseistakieltäytymisestä niin liikkeenä kuin yksilön vastarintanakin. Lisäksi kirja käsittelee aseistakieltäytymistä suhteessa kansainväliseen ja kansallisiin lakeihin.

Tämän päivän perusteos!
Zed Books 2009. ISBN: 978-1-84813-278-8. 272 sivua. 25 €


Cynthia Cockburn: Antimilitarism: Political and Gender Dynamics of Peace Movements    

Ihmiset toimivat sodan vastaisissa liikkeissä monista eri lähtökohdista. He ovat sosialisteja, anarkisteja,kommunisteja, eri uskontoihin kuuluvia ihmisiä, sekularisteja, pasifisteja ja feministejä.

He jakavat uskon siitä että rauha on mahdollinen, mutta heillä on erilaisia käsityksiä militarismin syist ä ja sen vastustamisen strategioista.
Cynthia Cockburn on tehnyt tapaustutkimuksia kirjaansa varten eri puolilla maailmaa paikallisten ja kansainvälisten antimilitarististen ja rauhanliikkeiden parissa.

Nihilismin ja utopismin välimaastossa kirjoittava Cockburn erittelee liikkeiden monia jännitteitä ja ristiriitaisuuksia sukupuolta tarkastelustaan unohtamatta.
Palgrave Macmillan 2012. ISBN: 978-0-230-35975-8. 320 sivua. 25 €

Ellen Elster & Majken Jul Sørensen (toim.): Women Conscientious Objectors – An Anthology

Women Conscientious Objectors - An Anthology

Aseistakieltäytyjät nähdään yleensä miehinä – tai sotilaina. Tämä kirja murtaa tuon oletuksen. Naiset vakaumuksellisesti vastustavat armeijapalvelusta ja militarismia. Eikä vain maisissa, joissa on naisten asevelvollisuus – kuten Eritreassa ja Israelissa – vaan myös maissa, joissa ei ole asetettu naisille asevelvollisuutta. Näin tekemällä naiset uudelleen määrittelevät antimilitarismia feministisestä perspektiivistä vastustamalla militarismin lisäksi myös sellaista antimilitarismin muotoa, joka tuottaa miespuolisista aseistakieltäytyjistä antimilitaristisen kamppailun "sankareita".
War Resisters' International huhtikuu 2010. ISBN 978-0-903517-22-5. 152 sivua. 10 €

John Cooley: Unholy Wars - Afganistan, America and International Terrorism - LOPPU VÄLIAIKAISESTI

Alunperin vuonna 1999 ilmestynyt teos Yhdysvaltain pitkäaikaisesta yhteistyöstä Talebanin ja muiden ääri-islamilaisten liikkeiden kanssa. Tämä kolmas painos sisältää syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen kirjoitetun esipuheen.
Pluto Press 2002. 268 sivua. 24 €

Petra Procházková: The Aluminum Queen - The Russian-Chechen War throught Eyes of the Women - LOPPU VÄLIAIKAISESTI

Tshekkiläisen toimittajan toisen Tshetshenian sodan aikana tekemä haastatteluteos sodan jaloissa elävistä tshetshenialaisista ja venäläisistä naisista.
Lidové Noviny 2002. 187 sivua. 20 €

Brian Martin: Social Defence, Social Change

Perusteos siviilivastarinnasta sekä vaihtoehtona aseelliselle puolustukselle että yhteiskunnallisen muutoksen välineenä.
Freedom Press 1994. 157 sivua. 9 €


Peace Under Fire – Israel/Palestine and the International Solidarity Movement - LOPPU VÄLIAIKAISESTI

Kokoelma kansainvälisten vapaaehtoisten tekstejä israelilaisten, palestiinalaisten ja kansainvälisten vapaaehtoisten väkivallattomasta vastarinnasta Israelin miehistystä vastaan Palestiinassa.
Verso 2004. 297 sivua. 22 €

Milan Rai: Tactical Trident – The Rifkind Doctrine and the Third World

Suomalaisia rauhanaktivisteja on monena vuonna osallistunut vuosittaiseen ydinaseiden vastaiseen kansalaistottelemattomuusaktioon Skotlannissa. Tämä teos kertoo Britannian Kylmän sodan jälkeisestä ydinasepolitiikasta, jossa on varattuna mahdollisuus "strategisiin iskuihin" ydinaseilla kolmannen maailman valtioita vastaan.
Drava Papers 1995. 86 sivua. 7 €

Kaj Raninen (toim.): Katkelmia alistumisesta ja vastarinnasta

Viisi artikkelia väkivallattomasta vastarinnasta esimerkkeinä erilaisten ympäristöjen ja tilanteiden kirjosta, joissa väkivallattoman vastarinnan lukuisilla menetelmillä näyttäisi olevan sijansa, ja ehkä myös missä niillä ei näyttäisi olevan.

  1. Juha Keltti: Väkivallaton toiminta, sosiaalinen puolustus, yhteiskunnallinen muutos – Vaihtoehtojen hapuilua sodanjälkeisessä Suomessa. s. 5–23.
  2. Thomas Hackman: Kansalaistottelemattomuus – Esimerkkinä aseistakieltäytyjälakko 1990. s. 24–31.
  3. Anna Tuominen: Miekat auroiksi. s. 32–40.
  4. Igge Olsson: JAS till plogbillar -93. s. 41–44.
  5. Juhani Yli-Vakkuri: Väkivallaton vastarinta Itä-Timorilla. s. 45–53.
  6. Normunds Kozlovs: Kansalaistottelemattomuus ja kollektiivinen solidaarisuus sekä niiden loppu Latviassa. s. 54–60.

Aseistakieltäytyjäliitto 1998. ISBN 951-97947-0-0. 60 sivua. 3 €.

Juha Tuomikoski: Aseistakieltäytyjän maailma

Mitä on pasifismi? Onko väkivalta välttämätöntä? Miksi ja miten kieltäytyä väkivallasta? Mihin sotaan Suomi varautuu? Onko aseettomus avuttomuutta?
Aseistakieltäytyjäliitto 1989. ISBN 952-90101-9-2. 202 sivua. 3 €.

Jouko Väänänen & Kimmo Kiljunen (toim.): Nuoriso ja asevelvollisuus

Kansainvälinen rauhantoimisto (IPB) ja Sodanvastustajien internationaali (WRI) järjestivät yhteistyössä AKL:n ja Suomen Rauhanliiton kanssa 1985 kansaivälisen symposiumin "Nuoriso ja asevelvollisuus". Kirja sisältää symposiumissa pidetyt esitelmät. Kirjaa on saatavana myös englanninkielisenä painoksena "Youth and Conscription".
Suomen Rauhanliitto ja Aseistakieltäytyjäliitto 1988. ISBN 951-9193-11-1. 238 sivua, 3 €.

Tapani Kaakkuriniemi & Jukka Kanerva (toim.): Kaikki miehet aseisiin

Puheenvuoroja siviilipalveluksesta ja aseistakieltäytymisestä.
Filo 1985. ISBN 951-99627-0-0. 100 sivua. 2 €.

Uolevi Aho: Kurikomppanian kirkonkellot

Toisenlainen tarina jatkosodasta. Kirja seuraa aseistakieltäytyjien matkaa Suomenlinnasta Pelson soille.
tmi SanaSeppo 1996. ISBN 951-974 29-0-5. 240 sivua. 3 €.