Ydinaseet

Täydellinen ydinaseriisunta NYT!

Ydinsulkusopimus täytti 30 vuotta 12.6.98. Sopimuksessa ydinasevallat sitoutuivat olemaan luovuttamatta ydinaseita tai niiden valmistamiseen tarvittavaa materiaalia tai teknologiaa ydinaseettomille maille, ydinaseettomat maat sitoutuivat olemaan vastaanottamatta niitä. Sopimus velvoitti sopijaosa-puolet aloittamaan neuvottelut täydellisestä ydinaseriisun-nasta.

Israelin ydinaseet

David Polden

Israel oli ensimmäinen Lähi-Idän valtio, joka alkoi kehittää ydinaseita ja toistaiseksi ainoa, jolla on niitä. Se on myös alueen ainoa merkittävä valtio, joka ei ole allekirjoittanut ydinaseiden leviämisen vastaista sopimusta Algerian allekirjoitettua sen vuonna 1995. Kuitenkaan tämä ei ole estänyt muita alueen valtioita - ennen muuta Irakia ja Irania - tekemästä vakavia yrityksiä ydinaseiden tuottamiseksi tai hankkimiseksi.

Yhdistele sisältöä