Trident Ploughshares 2000

Sadankomitean rauhanpalkinto aurantakojille

Luovutustilaisuus Rauhanasemalla 16.12.98 klo 12.00

Sadankomitean Rauhanpalkinto annettiin Aurantakojaliikkeelle tunnustuksena väkivallattomasta työstä ydinaseiden riisumiseksi ja kansainvälisten lakien merkityksen korostamisesta. Aurantakojaliikkeen puolesta palkinnon vastaanottivat Hanna Järvinen, Katri Silvonen ja Anna Tuominen.

Stop Cassini Demonstration 3rd October 1997 - Helsinki, Finland by Vappu Rossi

Sadankomitean varapuheenjohtaja Timo Mielonen sanoi luovutuspuheessaan, että ei ollut sattuma että Sadankomitea 35 vuotta sitten perustettiin juuri Hiroshiman vuosipäivänä 6.8. Valitsemalla ensimmäisen atomipommin pudottamisen vuosipäivä Sadankomitean perustamisajankohdaksi haluttiin osaltaan viestittää järjestön perustamiseen vaikuttaneita ajatuksia, joista atomipasifismi oli unilateralismin ja sitoutumattomuuden ohella yksi keskeisimmistä Sadankomitean syntyyn vaikuttaneita ajatussuuntauksia.

Timo Mielonen muistutti, että ydinaseet olivatkin vahvasti esillä Sadankomitean toiminnassa 1960-luvulla. Sadankomitea oli osa kansainvälistä ydinaseiden vastaista liikettä, jolle erilaiset suoran toiminnan muodot perinteisemmän poliittisen vaikuttamisen ja tiedonvälityksen ohella olivat tuttuja.

"Vuoden 1998 Rauhanpalkinnon myöntämisen Aurantakojille voisi Sadankomitean kannalta määritellä paluuksi juurille. Ydinaseiden vastustaminen ja väkivallaton toiminta aseidenriisunnan puolesta ovat keskeisiä elementtejä kummankin järjestön toiminnassa. Se yksittäinen teko, joka vahvasti vaikutti palkinnon myöntämiseen oli väkivallaton tunkeutuminen Faslanen sukellusvenetukikohtaan, jossa on myös ydinaseita. Tällä aktiolla haluttiin sekä vastustaa ydinaseiden käyttöä että korostaa kansalaisten vastuuta noudattaa kansainvälistä lakia." kertoi Timo Mielonen.

Katri Silvonen, Anna Tuominen ja Hanna Järvinen sanoivat palkinnon vastaanottaessaan, että moni ihminen kuvittelee, ettei ydinsodan uhkaa enää ole kylmän sodan loputtua. Kuitenkin todellisuudessa ydinasevaltioiden vähennettyä ydinkärkiensä määrää ydinkärkien joukkotuhovoima on kasvanut. Intia ja Pakistan ovat liittyneet ydinasevaltioiden kerhoon ydinkokeillaan, ja nämä kokeet tuominneet USA ja Venäjä jatkavat ydinaseiden kehittelyä niin kutsuttujen subkriittisten ydinkokeiden muodossa. Vuosittaisessa ydinaseriisunnan aloittamista koskevassa äänestyksessä YK:n yleiskokouksessa miltei kaikki ydinase- ja NATOn jäsenvaltiot äänestävät ydinaseriisuntaneuvottelujen aloittamista vastaan. Suomi ei ole ottanut kantaa asiaan vaan yleensä pidättäytynyt äänestyksestä, vaikka me kaikki tiedämme ettei ydinsäteily kunnioita maitten rajoja ja että ydinaseet ovat siis globaali -eivätkä vain ydinasevaltioita koskeva- uhka.

"Jatkuvasti käyttövalmiina olevat ydinaseet ovat konkreettinen uhka maailmanrauhalle. Viime marraskuisen Irakin kriisin aikaan olimme todistamassa satojen Hiroshiman pommien vahvuisia ydinohjuksia kantavan isobritannialaisen Trident-ydinsukellusveneen lähtöä Persianlahdelle," palkinnon vastaanottajat sanoivat. "On hienoa vastaanottaa kahdeskymmenes Sadankomitean myöntämä rauhanpalkinto, mutta emme halua kenenkään luulevan meidän tekevän jotain mitä ei voisi tehdä kuka tahansa. Aurantakojatoiminnan perusajatus on, että kaikki ihmiset voivat vaikuttaa omalla suoralla toiminnallaan maailman menoon - me kaikki pystymme aseistariisuntaan".

Stop Cassini Demonstration 3rd October 1997 - Helsinki, Finland by Vappu Rossi

Sadankomitealiiton rauhanpalkinto on perinteisesti ollut suomalaisen taiteilijan alkuperäistyö. Vuoden 1998 Rauhanpalkinnon on tehnyt nuori kuvanveistäjä Dunja Katz . Katz on -72 syntynyt ja samaa "kosmopoliitti" sukupolvea palkinnonsaajien kanssa. Hän on itsekin jo ehtinyt tehdä konkreettista rauhantyötä mm. työskentelemällä Balkanin sodan aikana vapaaehtoisena pakolaisleirillä Kroatiassa ja Irlannissa vapaaehtoisprojektissa, jossa yritettiin saada nuoria yli "konfliktirajojen" tekemään yhdessä työtä. Veistos on graniittia ja nimeltään "Ökkömölliäinen".

Kuvat FME:n aktiosta Cassinin pysäyttämiseksi 3.10.1997 Helsingissä

 

 

 

TP2000-kampanja jatkuu (S&T 3/98)

Trident Ploughshares -aurantakojakampanja jatkuu. Elokuussa järjestetty ensimmäinen aseidenriisuntaleiri Faslanen ydinsukellusvenetukikohdan luona Skotlannissa sai jatkoa marraskuun puolivälissä, kun aurantakojat eri maista kerääntyivät jälleen leikkaamaan tukikohdan aitoja ja tunkeutumaan sen alueelle riisuakseen ydinsukellusveneen aseista. Jatkossa aseidenriisuntaleirejä on tarkoitus järjestää kolmen kuukauden välein.

13. marraskuuta pidätettiin viiden hengen ryhmä, joka yritti tunkeutua tukikohtaan. Ryhmään kuului kolme suomalaista: Hanna Järvinen, Katri Silvonen ja Lotta Muurinen, hollantilainen Krista van Velzen sekä englantilainen Angie Zelter. Ryhmän jäsenet kertoivat olevansa valvomassa kansainvälisen oikeuden toteutumista: Haagin kansainvälinen tuomioistuin päätti heinäkuussa 1996, että ydinaseilla uhkaaminen tai niiden käyttö on pääsääntöisesti vastoin kansainvälistä lakia.

Muurinen vapautettiin saman päivän iltana ja muut suomalaiset 16. marraskuuta. Heitä vastaan ei nostettu syytteitä. Sen sijaan van Velzen ja Zelter olivat oikeuden edessä samana päivänä. He kiistivät syyllisyytensä. Oikeudenkäynti jatkuu tammikuussa.

Elokuisen leirin aikana poliisi teki yli 100 pidätystä. Kymmenkunta ihmistä määrättiin pidemmäksi ajaksi tutkintavankeuteen, joukossaan Katri Silvonen ja Hanna Järvinen, jotka viettivät elo- syyskuussa yli kuukauden Cornton Valen vankilassa. Elokuun toiminnan aiheuttamat oikeudenkäynnit alkoivat samoihin aikoihin toisen aseidenriisuntaleirin kanssa. 10.11 järjestetyssä oikeudenkäynnissä Hanna Järvinen ja belgialainen Hans Lammerant tuomittiin pienehköihin sakkorangaistuksiin. Muut tuolle päivälle suunnitellut oikeudenkäynnit lykättiin tammikuulle.

Aurantakojaliike on vuonna 1980 toimintansa aloittanut väkivallaton antimilitaristinen kansalaistottelemattomuusliike. Aurantakoja-aktiossa rikotaan symbolisesti aseita, tavallisesti pienillä vasaroilla. Liikkeen nimissä on järjestetty yli 60 tällaista aktioita. Liikkeen toimintaperiaatteisiin kuuluu avoimuus sekä vastuun ottaminen omista teosta: aktivistit jättäytyvät aina vapaaehtoisesti kiinni tekojen jälkeen. Britannian ydnaseohjelmaa vastaan suunnattu Trident Ploughshares-kampanja on kautta aikojen laajin aurantakojakampanja. Kampanja on herättänyt laajaa huomiota sekä Brittein saarilla että myös ulkomailla - erityisesti luonnollisesti aktivistien kotimaissa.

Vuosina 1998-99 suomalaisia pidätettiin myös lukuisissa muissa Trident Ploughshares 2000 -kampanjan aktioissa Faslanessa. Toiminta jatkui myös 2000-luvun puolella:

7.8.2001 Coulport, Skotlanti

RAUHANAKTIVISTIEN PIDÄTYKSET JATKUVAT AURANTAKOJALEIRILLÄ SKOTLANNISSA

-Pidätettyjen joukossa useita suomalaisia

Joukko aurantakoja-aktivisteja, jotka kampanjoivat Iso-Britannian Trident-ydinasejärjestelmää vastaan Skotlannissa, tukeutui tänä aamuna Coulportin ydinkärkitukikohtaan kahden muun uidessa kohti Trident-sukellusvenelaitureita Faslanen sukellusvenetukikohdassa. Tempaukset ovat osa kahden viikon mittaista ydinaseiden vastaista protestileiriä Coulportin tukikohdan läheisyydessä.

Kahdeksan aktivistia, joukossa neljä suomalaista, lähestyi pareittain Coulportin turva-aitaa aikomuksenaan tunkeutua tukikohtaan. Aktivisteista kaksi, belgialainen Ludwig Appeltans ja englantilainen Harriet Jones pääsivät tukikohdan alueelle, josta heidät pidätettiin kuuden tunnin kuluttua. Kaikki kahdeksan aktivistia pidätettiin, ja tukikohdan sisään tunkeutuneet ovat yhä pidätettyinä.

Tunkeutumisyrityksessä mukana ollut espoolainen opiskelija Tiina Särkinen (20) kommentoi vapauduttuaan tänä aamuna: Ydinaseet ovat uhka koko maailmalle, ja siksi olen mukana kampanjoimassa ydinaseita vastaan. En itse päässyt tunkeutumaan sisään tukikohtaan, mutta useina öinä aktivisteja on päässyt jopa sukellusveneille asti.

Eilen leirillä järjestettiin monia ydinaseiden vastaisia tempauksia. Joensuulaissyntyinen Katri Silvonen pidätettiin Coulportin tukikohdan portilla hänen estettyään autoja ajamasta tukikohtaan. Silvonen vapautettiin tänään iltapäivällä hänen oltuaan oikeudessa kuulemassa syytteitään. Yksi hänen vapauttamisensa ehtoja oli se, ettei hän lähesty Faslanen tai Coulportin tukikohtia ennen marraskuisia oikeudenkäyntejään.

Tänään oikeudessa kuulivat syytteensä myös Marcus Armstrong ja Rachel Remnant, jotka uivat Faslanen tukikohtaan sunnuntaiyönä ja maalasivat yhteen sukellusveneeseen sanaa "illegal" (=laiton). Heidät vapautettiin samoilla ehdoilla kuin Katri Silvonen.

Ydinaseiden vastainen leiri jatkuu lauantaihin asti, ja sen aikana tehdyt tempaukset ovat tähän mennessä johtaneet 53 pidätykseen.

Yhteystiedot:

Trident Ploughshares kotisivu: HTTP://WWW.GN.APC.ORG/TP2000