2000 Walk for Nuclear Disarmament

2000 walk

Kävellen ydinaseettomaan maailmaan - 2000 Walk for Nuclear Disarmament

2000 walkFor Mother Earth International network kutsuu sinut mukaan "2000 walk for nuclear disarmament"-kävelyyn toukokuussa 1999. Kävely alkaa YK:ta kansainvälisen tuomioistuimen luota Haagista (Hollanti) 15.5 ja päättyy NATOn päämajalle Brysseliin (Belgia) 30.5. Vaadimme välittömästi aloitettavaksi monenkeskiset neuvottelut ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi vuonna 2000.

Otetaan konkreettisia askeleita kohti ydinaseetonta maailmaa!

Kun 2000 ihmistä kävelee ja toimii yhdessä 16 päivää vaatien ydinaseriisuntaa, kyseessä on voimakkaasti esitetty vaatimus joka tullaan kuulemaan ja joka tulee vaikuttamaan. Viemme kansainvälisen lain NATO:lle Brysseliin!

YDINASEET JA LAKI…

Vuonna 1996 YK:n kansainvälinen tuomioistuin antoi päätöksen, jonka mukaan ´…ydinaseilla uhkaaminen ja niiden käyttäminen on pääsääntöisesti vastoin kansainvälistä lakia…´ sekä ´… on laillinen velvoite neuvotella hyvässä tarkoituksessa ja saattaa päätökseen ydinaseriisuntaan johtavat neuvottelut…´

Vuosina 1945-1946 toisen maailmansodan voittajat tuomitsivat natseja Nürnbergin tuomioistuimessa. Tuolloin käytetyistä säännöistä tuli Nürnbergin periaatteet. Yhdistyneet kansakunnat omaksui ne ja niistä tuli osa kansainvälistä oikeutta. Yksilöille tärkein on periaate, jonka mukaan käskyjen noudattaminen ei ole perustelu sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Jokaisen pitää ottaa vastuu omista teoistaan. Kaikilla, sekä sotilailla että siviileillä, on oikeus ja kansalaisvelvollisuus varmistaa, etteivät he ole osallisina vakaviin rikoksiin.

Ja myös..

16. toukokuuta 2000 kävelijää aloittaa "2000 Walk for Nuclear Disarmament" -tapahtuman. 2000 ihmistä kadulla kävellen, puhuen, laulaen, kirjoittaen, tanssien, syöden, kokaten, maalaten, kuvaten, protestoiden, tarkastaen, toimien… NATOn päämajalla saavuttuamme järjestämme mielenosoituksia ja suoritamme kansalaistarkastuksia NATOn "Nuclear Planning Groupin" valmistelemia sotarikoksia kohtaan. Kävelijät vaativat NATOa julkistamaan "Nuclear Planning Groupin" dokumentit, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa NATOn ydinkärkien määrästä, tuotannosta, kohteista, malleista, kustannuksista jne

Käytännöllistä

 • Telttailemme ulkona, ota teltta mukaan!
 • Kävelemme keskimäärin 20-25 km päivässä. Kukin voi kävellä omaa vauhtiaan.
 • Ruokahuolto toimii keittiöautosta ja ruoka on vegaanista/vegetaristista.
 • Ilmottautumismaksu on n. 75 mk (25 ecoa).
 • Osallistumismaksu on n. 45 mk (15 ecoa) päivässä. Se sisältää ruoan, leirintämaksut ym.
 • Eco on solidaarinen "valuuttakurssi", jonka perusta on erilainen kuin normaaleissa valuuttakursseissa. Sitä käytettäessä esim. venäläinen maksaa osallistumisesta vähemmän kuin saksalainen. Sen käyttö mahdollistaa erilaisista maista tulevien ihmisten osallistumisen riippumatta heidän kotimaidensa taloudellisesta tilanteesta.
 • Järjestäjät kehottavat kävelyyn osallistuvia jättämään eläimet kotiin.

2000 walk for nuclear disarment
Reitti

La. Toukok. 15 Informaatiotilaisuus kävelyyn osallistuville
Su. Toukok. 16 Kävely YK:n kansainvälisen tuomioistuimen luota Haagista Delftiin
Ma. Toukok. 17 Kävely Delftistä Rotterdamiin
Ti. Toukok. 18 Kävely Rotterdamista Dordrechtiin
Ke. Toukok. 19 Kävely Dordrechtista Zevenbergeniin
To. Toukok. 20 Lepopäivä Zevenbergenissä
Pe. Toukok. 21 Kävely Zevenbergenistä Bredaan
La. Toukok. 22 Kävely Bredasta Patersveniin
Su. Toukok. 23 Lepopäivä Patersvenissa
Ma. Toukok. 24 Kävely Patersvenista Antwerpeniin
Ti. Toukok. 25 Kävely Antwerpenistä Mecheleniin
Ke. Toukok. 26 Kävely Mechelenistä pohjois-Brysseliin
To. Toukok. 27 Kävely pohjois-Brysselistä NATO:n päämajalle Brysseliin
Pe.Toukok. 28 Rauhanleiri Brysselissä
La. Toukok. 29 Rauhanleiri Brysselissä
Su. Toukok. 30 Rauhanleiri Brysselissä

KÄVELYN PÄÄMÄÄRÄT

Vaadimme että NATO, ydinaseisiin perustuvana sotilasliittona:

 • irtisanoutuu ensi-iskun mahdollisuudesta alkaa välittömästi edistämään Euroopan ydinaseettoman vyöhykkeen luomista, alkaen Keski-Euroopasta
 • lopettaa ydinsulkusopimuksen 1. ja 2. artiklan loukkaukset (ydinaseiden leviäminen) ja vetää USA:n ydinaseet pois Belgiasta, Britanniasta, Hollannista, Italiasta, Kreikasta, Saksasta ja Turkista
 • harjoittaa demokratiaa sallimalla kansalaisjärjestöjen osallistua päätöksentekoonsa

Kaikkien ydinasevaltojen tulisi:

 • ottaa ydinaseensa pois valmiustilasta
 • erottaa taistelukärjet laukaisujärjestelmistä
 • aloittaa viimeistään vuonna 2000 neuvottelut ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi

VÄKIVALLATTOMUUDEN PERIAATTEET

Kävelyyn osallistuvat eivät:

 • syrji ketään sukupuolen, rodun, kansallisuuden jne perusteella
 • käytä fyysistä väkivaltaa ketään ihmistä kohtaan tai loukkaa ketään sanallisesti
 • väärinkäytä alkoholia tai huumeita
 • kanna aseita
 • kävelyn aikana järjestettävät mielenosoitukset ja kansalaistottelemattomuustapahtumat ovat avoimia ja julkisia

PS. Suomesta järjestettiin kävelylle bussikuljetus, jonka kautta tapahtumaan osallistui yli 40 suomalaista. Se toimi alkusysäyksenä toistaiseksi koko 2000-luvun jatkuneelle AKL:n bussimatkatraditiolle.