Kannatan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Alla olevan sodanvastaisen julistuksen ensimmäisten allekirjoittajien joukossa ovat mm. Noam Chomsky, Eduardo Galeano ja Susan George. Sen voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa http://www.zmag.org/wspj/index.cfm.

Alla on vetoomus vapaasti käännettynä. Alkuperäinen vetoomus löytyy englannninkielisenä osoitteesta http://www.zmag.org/wspjart.htm.

"Kannatan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

Kannatan demokratiaa ja itsehallintoa. En usko, että USA.n tai minkään muun maan tulee jättää ihmisten tahto huomiotta, loukata ja heikentää kansainvälistä lakia, pyrkiä tyrannisoimaan muita ja hankkia lahjomalla itselleen tukea turvallisuusneuvostossa.

Kannatan kansainvälisyyttä. Vastustan sitä, että mikään kansakunta levittää koko ajan laajenevan sotilastukikohtien verkoston eri puolille maailmaa ja tuottaa asearsenaalin, jolle ei löydy vertaa maailmasta.

Kannatan tasa-arvoisuutta. En usko, että USA:n tai minkään muun maan tulisi pyrkiä luomaan imperiumia. En usko, että USA:n tulee pyrkiä kontrolloimaan Lähi-Idän öljyä USA:n suuryritysten puolesta ja kontrolloida poliittisesti muita maita.

Kannatan vapautta. Vastustan Irakin brutaalia hallitusta ja muita samanlaisia, mutta vastustan myös uutta »ennaltaehkäisevän sodan» doktriinia, joka takaa pysyvän ja erittäin vaarallisen konfliktin ja on syy siihen, miksi USA:a pidetään tällä hetkellä merkittävänä uhkana rauhalle suuressa osassa maailmaa. Kannatan demokraattista ulkopolitiikkaa, joka tukee laajallelevinnyttä vastarintaa imperialismia, diktaattorivaltaa ja poliittista fundamentalismia kaikissa sen muodoissa kohtaan.

Kannatan solidaarisuutta. Puolustan kaikkia köyhiä ja syrjäytettyjä ja seison heidän rinnallaan. Massiivisesta disinformaatiosta huolimatta miljoonat vastustavat epäoikeudenmukaista, laitonta, moraalitonta sotaa ja haluan ääneni kuuluvan heidän rinnallaan. Seison lukuisten maailman moraalisten johtajien, maailman työläisten ja maailman maiden väestön valtavan enemmistön rinnalla.

Kannatan moninaisuutta. Kannatan maahanmuuttajiin ja erivärisiin ihmisiin kohdistuvan rasismin lopettamista. Kannatan sorron lopettamista kotimaassa ja ulkomailla.

Kannatan rauhaa. Vastustan tätä sotaa sekä olosuhteita, mentaliteetteja ja instituutioita jotka ruokkivat ja kasvattavat sotaa ja epäoikeudenmukaisuutta.

Kannatan kestävää suhdetta luontoon. Vastustan metsien, maaperän, veden, luonnonvarojen ja biodiversiteetin tuhoamista, joista kaikki elämä on riippuvainen.

Kannatan oikeudenmukaisuutta. Vastustan taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia instituutioita, jotka edistävät kaikkien sota kaikkia vastaan -mentaliteettia, valtavaa taloudellista ja poliittista epätasa-arvoisuutta, suuryhtiöiden ylivaltaa joka on johtanut jopa hikipajoihin ja orjatyöhön, rasismia sekä sukupuoleen perustuvia hierarkioita.

Kannatan politiikkaa, joka suuntaa sotaan ja aseverusteluun käytettävät varat terveydenhoidon, koulutuksen, asuntojen ja työpaikkojen turvaamiseen.

Kannatan maailmaa, jonka poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot vaalivat solidaarisuutta, edistävät tasa-arvoisuutta, maksimoivat osallistumista, ylistävät moninaisuutta ja kannustavat täyttä demokraatiaa.

Kannatan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta ja lisäksi lupaan työskennellä rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta."

Alkuperäiset allekirjoittajat:

 • Ezequiel Adamovsky, Argentina
 • Vittorio Agnoletto, Italy
 • Christophe Aguiton, Italy
 • Michael Albert, USA
 • Tim Allen, USA
 • Tariq Ali. England, England
 • Bridget Anderson, England
 • David Bacon, USA
 • David Barsamian, USA
 • Phyllis Bennis, USA
 • Elena Blanco, Venezuela
 • Nadine Bloch, USA
 • Peter Bohmer USA
 • Patrick Bond, South Africa
 • Jeremy Brecher, USA
 • Paul Buhle, USA
 • Nicola Bullard Thailand
 • Leslie Cagan, USA
 • Alex Callinicos, England
 • Daniel Chavez, Netherlands
 • Noam Chomsky, USA
 • David Cromwell, England
 • Will Doherty, USA
 • Brian Dominick, USA
 • Barbara Epstein, USA
 • Laura Flanders USA
 • Bill Fletcher, USA
 • Eduardo Galeano, Uruguay
 • Susan George, France
 • Andrej Grubacic, Sebia
 • Marta Harnecker, Chile
 • Tom Hayden, USA
 • Doug Henwood, USA
 • John Hepburn, Australia
 • Edward Herman, USA
 • Pervez Hoodbhoy, Pakistan
 • Sut Jhally, USA
 • Robert Jensen, USA
 • Boris Kagarlitsky, Russia
 • Sonali Kolhatkar, USA
 • Saul Landau, USA
 • Joanne Landy, USA
 • Rahul Mahajan. USA
 • Dawn Martinez, USA
 • Elizabeth, Martinez, USA
 • Rania Masri, USA
 • George Monbiot, England
 • Hector Mondragon, Colombia
 • Suren Moodliar, South Africa
 • Adele Oliveri, Italy
 • Pablo Ortellado, Brazil
 • Cynthia Peters, USA
 • Justin Podur, Canada
 • Vijay Prashad, USA
 • Prabir Purkayastha, India
 • Milan Rai England
 • Nikos Raptis, Greece
 • Michael Ratner, USA
 • Judy Rebick, Canada
 • Tanya Reinhart, Israel
 • Carola Reintjes, Spain
 • Arundhati Roy, India
 • Marta Russell, USA
 • Manuel Rozental, Colombia
 • Stephen Shalom, USA
 • Norman Solomon, USA
 • Lydia Sargent, USA
 • Roberto Savio, Italy
 • James Tracy, USA
 • America Vera-Zavala, Sweden
 • Peter Waterman, Holland
 • Robert Weissman, USA
 • Tom Wetzel, USA
 • Tim Wise, USA
 • Howard Zinn, USA