Väkivallattomuus

Voimaa & herkkyyttä

Anteeksiantamisen aika – julistus vuoden vaihtuessa

“Tämä on Transnational Foundation for Peace and Future Researchin perustajien julistus vuoden vaihtuessa. Se kertoo, että TFF tulee toimimaan sovinnon ja anteeksiantamisen puolesta vuonna 2000 ja sen jälkeen. Nostamme esiin nämä asiat, koska niistä on ollut erityinen puute vuosisadalla ja vuosikymmenellä, jonka olemme nyt jättämässä taakse. Olemme samaa mieltä Desmond Tutun kanssa siitä, että ilman anteek-siantamista ei ole tulevaisuutta.

 

Keittiönäkökulma ydinaseisiin

Olin 8.–31. elokuuta Skotlannissa Trident-ydinsukellusveneitä vastustavalla leirillä. Leiri oli osa Trident Ploughshares (Trident aurantakojat) 2000 -kampanjaa, jonka tarkoituksena on aseistariisua Britannian Trident-ydinasejärjestelmä. Leiri järjestettiin Skotlannin länsirannikolla, Coulportissa, Britannian armeijan ydinasetukikohdan vieressä. Tukikohtaan on sijoitettu Trident-ydinsukellusveneissä käytettäviä ydinkärkiä. Itse ydinsukellusveneet on sijoitettu muutaman mailin päähän Faslanen vuonon tukikohtaan.

Sodan vastustamisesta syytteitä Saksassa

Münsterin poliisi ilmoitti marraskuun alussa sosiologi tri. Bernd Drückelle että häntä vas­taan tehdään parhaillaan esitutkintaa. Hänen epäil­lään syyl­lis­ty­neen ri­kokseen kuu­kausit­tain il­mes­ty­vän “Gras­wür­zel­revolu­tion” (“Ruo­hon­juuri­val­lan­ku­mous”)-vaih­toeh­to­leh­den vas­tuul­lisena toi­mit­ta­ja­na ja yhtenä allekir­joitta­jana Ko­so­von so­dan aika­na julkais­tussa ve­too­muk­sessa, jos­sa keho­tetaan sotilaita ryh­tymään kar­ku­reiksi.

Pelon kulttuuria murtamassa

Alla oleva juttu perustuu indonesialaisen aktivistin haastatte­luun, joka on tehty viime vuo­den syk­syl­lä. Se on siis jois­sain suhteissa hieman vanhentunut, mutta tarjonnee kuitenkin mielenkiintoista taustatietoa sille, mitä olemme lehdistä viime aikoina saaneet In­donesiasta ja Itä-Timorista lukea.

Yhteiskunnallinen aktivismi on ollut Indonesiassa vaarallista puuhaa viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan. Suharton sotilasdiktatuurin aikana onnekkaat mielenosoittajat jou­tui­vat vankilaan. Muut - mo­net muut - kuolivat.

Sivarilakko 5.11.1998

Siviilipalvelusmiesten päivän mittainen työnseisaus 5. marraskuuta onnistui monellakin tapaa mainiosti. Lakkoon osallistuneiden sivareiden määrä (700-1.000, tarkempaa lukua lienee mahdotonta saada selville) oli suurempi kuin ennakkoon ajateltiin; samoin lakon osakseen saama julkinen huomio yllätti järjestäjät iloisesti. Myös lakkopäivän päätapahtuma, mielenosoitus eduskuntatalon edessä, oli varsin suuri ja näyttävä.

Yhdistele sisältöä