Totaalikieltäytyminen

Työasiainvaliokunnan mietintö

Sivarilain kohtalo viitoitettiin pitkälle työasiainvaliokunnassa, joka antoi mietintönsä 9.12. Valiokunta ehdotti sekä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana että Outi Siimeksen harkinta-aikaponnen hyväksymistä - ja molemmathan menivät läpi täysistunnossa.

Rauhanmiehiä tuomiolla

Pasifistille 197 päivää

19-vuotias helsinkiläinen tehdastyöläinen Kim Åke tuomittiin 25. marraskuuta 197 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Åke oli hakenut kutsunnoissa siviilipalveluun, mutta kieltäytyi siitä toukokuussa. Åke vastusti kieltäytymisellään syrjintää, jota siviilipalvelusmiesten pidempi palvelusaika merkitsee, sekä totaalikieltäytyjien syrjintää Jehovan todistajiin verrattuna.

Totaalimanifesti 15.5.1998

Aseisiin perustuva "turvallisuus" ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia.

Siviilipalvelus ei lyhene

Tällä hetkellä vaikuttaa perin todennäköiseltä, ettei vanhoilla rauhanaktiiveille kyllästetty valtioneuvosto sittenkään aio esittää siviilipalvelusajan lyhentämistä varusmiesten uusien palvelusaikojen astuessa voimaan myöhemmin tänä vuonna. Syitä mielenmuutokseen voi ainakin tässä vaiheessa vain arvailla. Ehkäpä kopterikaupoissa lievästi siipeensä saaneita kenraaleita ei haluta suututtaa toista kertaa lyhyen ajan sisällä ja sivarit vaikuttavat sopivilta uhrilampailta heidän lepyttämisekseen?

Amnesty International: Ellei siviilipalvelusaikaa lyhennetä, uusi asevelvollisuuslaki johtaa suomalaisiin mielipidevankeihin

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kirjoittanut työministeri Liisa Jaakonsaarelle esittääkseen huolensa Suomen uudesta asevelvollisuuslaista. Heinäkuussa voimaan astuva laki lyhentää tuntuvasti asepalvelukseen astuvien palvelusaikoja. Vastaavaa siviilipalveluksen lyhentämistä ei kaavailla tällä hetkellä valmisteilla olevaan korjattuun siviilipalveluslakiin. Mikäli siviilipalvelus ei lyhene, Amnesty International adoptoi siitä kieltäytyviä mielipidevangeiksi.

Yhdistele sisältöä