Amnesty International vaatii kuuden suomalaisen aseistakieltäytyjän välitöntä vapauttamista

Amnesty International arvostelee siviilipalveluksen pituutta Suomessa. Vaihtoehtoisen siviilipalveluksen pituus - 395 päivää - on yli kaksi kertaa normaalin asepalveluksen mittainen. Vuonna 1998 voimaan astuneen uuden asevelvollisuuslain mukaisen 180 päivän normaalin palveluksen suorittaa yli 50 prosenttia kaikista varusmiehistä.

Amnesty katsoo siviilipalveluksen kohtuuttoman pituuden syrjivän ja rankaisevan siviilipalveluksen valitse-via henkilöitä näiden vakaumuksesta. Tästä johtuen järjestö on adoptoinut mielipidevangeiksi kuusi suomalaista aseistakieltäytyjää, jotka on vangittu siviilipalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

Amnesty tulee lisäksi adoptoimaan mielipidevangeiksi kaikki muut samasta syystä vangitut aseistakieltäyty-jät, niin pitkään kuin siviilipalveluksen pituus säilyy ennallaan ja sen voidaan katsoa olevan rangaistus vakaumuksesta.

Siitä lähtien kun uutta asevelvollisuuslakia koskeva lakiehdotus tehtiin eduskunnalle vuonna 1997, Amnesty on arvostellut lyhennetyn asevelvollisuusajan kielteisiä vaikutuksia aseistakieltäytyjien asemaan, joiden palvelusaikaa ei suunniteltu lyhennettäväksi samassa suhteessa.

12. lokakuuta 1999 työministeri Sinikka Mönkäre ilmoitti kirjeessään Amnesty Internationalille Suomen ny-kyisen siviilipalvelusjärjestelmän olevan parhaillaan professori Jukka Kekkosen arvioitavana. Työministerin mukaan arviossa tultaisiin ottamaan huomioon myös ihmisoikeuskysymykset ja vertailemaan Suomen siviilipalvelusta muiden maiden käytäntöihin.

Työministerille 2. marraskuuta 1999 lähettämässään vastauksessa Amnesty piti arviointiprosessin käynnistä-mistä tervetulleena päätöksenä. Järjestö ilmoitti kuitenkin samalla adoptoineensa seuraavat aseistakieltäytyjät mielipidevangeiksi:

  • Tom André Kettunen, 20, opiskelija, on ollut vangittuna 21.9. 1999 alkaen.
  • Otso Kivekäs, 20, opiskelija, on ollut vangittuna 19.10. 1999 alkaen.
  • Nakke Leppänen, 19, opiskelija, on ollut vangittuna 11.10. 1999 alkaen.
  • Otto Salin, 19, opiskelija, on ollut vangittuna 4.10. 1999 alkaen.
  • Jukka Mikael Johansson, 20, opiskelija, on ollut vangittuna 13.7. 1999 alkaen.
  • Kim Åke, 20, on ollut vangittuna 30.6.1999 alkaen.

Kaikki kuusi on tuomittu 197 päiväksi vankeuteen "siviilipalvelusrikoksesta". Amnesty International vaatii yllä mainittujen vankien ja muiden parhaillaan siviilipalveluksesta kieltäytymisen vuoksi vangittujen henkilöiden välitöntä vapauttamista.

Sivari & Totaali 3/99