Muutoksia aseistakieltäytyjien kohtelussa

Kysymys nykyisen asevelvollisuuslain perustuslainmukaisuudesta jätettiin perustuslakituomiosistuimen tutkittavaksi tammikuussa 2002. Päätöstä ei ole vielä annettu. Presidentti Roh Moo-Hyun suhtautui ehdokkaana ollessaan myönteisesti vaatimuksiin aseistakieltäytymistä koskevien säädösten uudistamiseen. Kuitenkaan uusi hallitus ei ole ryhtynyt mihinkään konkreettisiin toimiin. Useat lainsäätäjät jättivät alkuvuonna 2001 Etelä-Korean parlamentissa aloitteen vaihtoehtopalvelusta säätävästä laista, mutta epäonnistuivat konservatiivisten kristittyjen ryhmien voimakkaan vastustuksen takia. Tämän jälkeen ei ole ollut asiaan liittyviä aktiviteetteja. Lainsäädännöllinen ja hallinnollinen tilanne on tällä hetkellä pysähdyksissä.

Aikaisemmin aseistakieltäytyjien rangaistuksia on jaeltu mielivaltaisesti riippuen siitä, mikä hallitus kulloinkin on ollut vallassa. Kuitenkin kun aseistakieltäytyminen yleistyy ja kasvaa vakavastiotettavaksi liikkeeksi, on tehty monia muutoksia. Merkittävin muutos on tapahtunut rangaistuksissa. Aikaisemmin kieltäytyjille tuomittiin poikkeuksetta ankarin lain tuntema rangaistus (Tämä rangaistus vaihteli eri hallitustan aikana. Vuodesta 1994 se on ollut 3 vuotta). Tällä hetkellä tuomioistuimet langettavat 1 vuoden 6 kuukauden tuomiota. Tämä voidaan tulkita pienimmäksi lain tuntemaksi rangaistukseksi, koska nykyisen asevelvollisuuslain mukaan henkilö kutsutaan uudelleen palvelukseen, mikäli hänen tuomionsa on ollut lyhyempi kuin puolitoista vuotta.

Toinen suuri muutos on, että tämän vuoden heinäkuusta alkaen aseistakieltäytyjien on sallittu harjoittaa uskontoaan rangaistuslaitoksissa. Useimmilla eteläkorealaisilla aseistakieltäytyjillä on uskonnollinen tausta ja se on heidän kieltäytymisensä tärkein syy. Soulin hallitus oli aikaismmin lujasti linnoittautunut kantaansa, jonka mukaan mitään uskonnollisia menoja ei sallita, koska uskonto on ollut syy lain rikkomiseen.

Tällä hetkellä tulee tietoon yhä usempia kertausharjoituksista kieltäytymisiä. Reservinkieltäytyjien tilanne on kuitenkin huonompi kuin aseistakieltäytyjien. Päästyään palveluksesta henkilö kuuluu reserviin. Mikäli reserviläinen kieltäytyy osallistumasta kertausharjoituksiin hän saa joko maksimissaan 5 miljoonan wonin (vajaat 4000 euroa) sakon tai tuomitaan vankeuteen enimmillään kolmeksi vuodeksi. Tämän rangaistuksen jälkeenkin hän on velvollinen osallistumaan kertausharjoituksiin kunnes reserviläisaikaa päättyy. Moninkertainen tuomitseminen on vakava ongelma. Kasautuvat sakot voivat olla liikaa reserviläisen maksettavaksi. Hiljattain eräs reserviläispalveluksesta kieltäytynyt suoritti kaksi tuomiota, toinen 10 kuukauden ja toinen 8 kuukauden, mutta kutsuttiin sen jälkeen uudelleen kertausharjoituksiin, koska tuomiot oli langetettu erikseen.

Etelä-Korean rauhanryhmiä:

Solidarity for Peace and Human Rights
5F., CISJD Bldg., #35 Chungjoengno 2(I)-ga, Seodaemun-gu Seoul 120-012 tel +82-2-393 9085 fax +82-2-363 9085 email peace@jinbo.net
http://peace.jinbo.net
 
World Without War
2F., 242-73 Sangdo 4-dong, dongjak-gu Seoul 156-806 Tel: +82-2-815-4477 Email: admin@withoutwar.org
 
Korean House for International Solidarity
2F., 32 Wonseo-dong, Jongno-gu Seoul 110-280 Tel: +82-2-3675-5808 Fax: +82-2-3673-5627
Email: khis21@empal.com
 
Intifada Korea
303 Daeho Bldg., 146-1 Gyedong, Jongno-gu, Seoul 110-801 Tel: +82-16-224-6664 Email: snupkin6@hanafos.com