Aseistakieltäytymisuutisia maailmalta

USA: aseistakieltäytyjä Stephen Funk puoleksi vuodeksi vankeuteen

Irakin sodasta kieltäytynyt USA:lainen merijalkaväen sotilas Stephen Funk (ks. S&T 1/03) tuomittiin 6.9. kuudeksi kuukaudeksi vankilaan luvattomasta poissaolosta. Sotilastuomioistuin vapautti hänet karkuruutta koskevasta vakavammasta syytteesstä mutta totesi hänen syyllistyneen luvattomaan poissaoloon.

10.9. Stephen Funk siirrettiin Camp Lejeuneen Pohjois-Carolinaan, jossa hän suorittaa tuomionsa. Funkin tukijat ovat nyt huolissaan hänen turvallisuudestaan. Irakin sodan julkisena vastustajana hän saattaa olla erityisessä vaarassa tuomionsa aikana. Aikaisemmin Camp Lejeunen arestiin tuomittujen aseistakieltäytyjien mukaan vangit pakotetaan läpikäymään indoktrinaatio, joka muistuttaa ”boot campia”. Tarkoitus on pakottaa vangit mukautumaan vankilan sääntöihin.

Vuoden 1991 Persianlahden sodan aikoina aseistakieltäytyjät joutuivat kokemaan monenlaista häirintää ja kiusaamista. Persianlahden sodan kieltäytyjän Erik Larsenin mukaan vangit pakotettiin huutamaan esim. seuraavan kaltaisia rallatuksia: “Verestä se vasta ruoho kasvaa, marinet sen veren vuodattaa!” Larsen tuomittiin myös puoleksi vuodeksi arestiin Camp Lejeuneen luvattomasta poissaolosta vuonna 1991.

Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää lähettää Stephen Funkille tukikirjeitä vankilaan:

Stephen Funk
Building 1041
PSC 20140
Camp Lejeune NC 28542
United States of America

 

Etelä-Korea: aseistakieltäytyjä pidätettiin mielenosoituksesta

Aseistakieltäytyjä Cheol-min Kang, asevelvollinen joka päätti kieltäytyä vastalauseena etelä-korealaisten joukkojen lähettämiselle Irakiin, pidätettiin perjantaina 28.11., kun hän oli osallistumassa maan prseidentin Roh Moo-hyunin asunnolle suuntautuneeseen mielenosoitusmarssiin. Kang siirrettiin Jangseong-gunin sotilaspoliisivankilaan Jeolanam-don maakunnassa. Hänen vankilaosoitteensa ei ole vielä tiedossa. Toukokuun 2003 jälkeen Etelä-Korea on lähettänyt 675 lääkintä- ja rakennusjoukkojen sotilasta Irakiin. Maan hallitus harkitsee parhaillaan 1500 erikoisjoukkojen sotilaan lähettämistä.

Cheol-min Kangia syytetään sotilaskarkuruudesta, ja sotilassyyttäjä vaatii hänelle kolmen vuoden tuomiota. Oikeudenkäynnin odotetaan päättyvän vielä joulukuussa.

Tukikirjeita voi lähettää osoitteeseen:

Kang, Cheol-min (Private)
POB 85-10, 31st Army Division,
Ochi-dong, Buk-gu, Gwangju, 500-130
Korea

Etelä-Korean presidentille Roh Moo-hyunille taas voi lähettää vastalauseviestin War Resisters´ Internationalin sivuilta osoitteesta:

http://wri-irg.org/co/alerts/20031201a.html.

Armenia: parlamentti käsittelee aseistakieltäytymistä

”Vaihtoehtopalveluslaki” läpäisi Armenian parlamentin ensimmäisen käsittelyn Jerevanissa 10.10. Parlamentin varapuhemies Vahan Hovhanesian ARF-puolueesta, joka on ollut nykymuotoisen uuden lain tärkein taustavoima, kertoi että lain säätäminen on humantaarinen ja poliittinen välttämättömyys ja Armenia on myös sitoutunut siihen liittyessään Euroopan Neuvostoon vuonna 2001.

Armeniassa ei ole aikaisemmin ollut minkäänlaisia vaihtoehtoja asepalvelukselle, mutta esitetty lakikin sisältää useita suuria ongelmia. Ensinnäkään kysymys ei ole siviililuontoisesta vaihtoehtopalveluksesta, vaan armeijan sisällä suoritettavasta aseettomasta palveluksesta. Vain sellaisten uskonnollisten ryhmien, jotka kieltävät jäseniltään asepalveluksen, jäsenillä on mahdollisuus hakea siihen. Hovhanesianian mukaan muiden ryhmien sisällyttämin lakiin olisi kyllä eurooppalaisten asiantuntijoiden suositusten mukaista, ”muttei mahdollista näissä oloissa, koska asepalvelus on Armeniassa yhä pakollista.”

Esityksen mukaan mahdollisuutta hakea vaihtoehtoiseen armeijapalvelukseen ei ole enää asevelvollisilla, jotka ovat suorittaneet vähintään puolet asepalvelusajastaan. Esityksen mukaan aseettoman palveluksen pituus olisi 42 kuukautta (aseellinen kestää 24 kk).

Kreikka: Lazaros Petromelidisin pitkä kamppailu jatkuu

Kreikan poliisi yritti pidättää aseistakieltäytyjä Lazaros Petromelides 18. marraskuuta. Hän kuitenkin vältti pidätyksen, koska ei ollut kotonaan. Häntä epäillään siviilipalveluksen välttämisestä. Oikeudenkäynti asiasta oli määrä pitää marraskuussa, mutta se lykättiin ensi vuoden helmiikuulle.

Petromelidesille myönnettiin aseistakieltäytyjän status pitkän kamppailun jälkeen vuonna 1999 (vaihtoehtopalvelus mahdollistui Kreikassa ylipäätänsäkin vasta 1997), mutta hänet määrättiin suorittamaan 30 kk:n mittainen vaihtoehtopalvelus, kun armeijapalveluksesta hän olisi selvinnyt ikänsä ja isyytensä johdosta neljällä. Tämän johdosta hän kieltäytyi ja aseistakieltäytyjän statuksensa peruttiin.

Huhtikuussa 1999 hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen sotilaskarkuruuden (joka oli tapahtunut ennen kuin hänet tunnustettiin aseistakieltäytyjäksi) takia, mutta hän pääsi ehdonalaiseen istuttuaan kaksi ja puoli kuukautta. Tämä vahvistettiin lopullisesti 12.6.2003, jolloin oikeus langetti hänelle 20 kuukauden ehdollisen rangaistuksen. Nyt käynnissä olevan uuden oikeudenkäynnin aihe on karkuruus siviilipalveluspaikalta. Uusi oikeudenkäynti rikkoo kansainvälisen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 14. artiklan 7. pykälää, jonka mukaan ”ketään ei saa tuomita ja rangaista uudelleen rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti tuomittu tai vapautettu kunkin maan rikos- ja rangaistussäännösten perusteella.”

Kaikilla on mahdollisuus auttaa Lazaros Petromelidisia ja muita kreikkalaisia aseistakieltäytyjiä pienellä vaivalla. Kreikan pääministerille osoitetun sähköpostiviestin, jossa vaaditaan Petromelidisiä vastaan nostetun oikeusprosessin lopettamista, voi lähettää War Resisiters´ Internationalin sivulta osoitteesta:

http://wri-irg.org/co/alerts/20031121a.html

Serbia&Montenegro: aseistakieltäytyjä viikon pidätettynä

Serbian sotilaspoliisi pidätti aseistakieltäytyjä Nikola Kovacevicin 5. joulukuuta. Häntä syytetään ”luvattomasta poissaolosta”. Nikola Kovacevic haki aseistakieltäytyjän asemaa jo toukokuussa 2003. Koska tuohon aikaan ei ollut vielä siviilipalvelusta, hänet määrättiin aseettomiin tehtäviin armeijan huoltokeskukseen Karadjordjevoon. Siellä hän joutui työskentelemään teurastamossa, mitä hän ei halunnut tehdä. Elokuun alussa hänen oli määrä saada siirto toiseen huoltokeskukseen Belgradin lähelle. Siirto kuitenkin peruttiin ja Kovacevic päätti olla palaamatta teurastamoon. Sotilaspoliisi tavoitti hänet vasta nyt, vaikka hän oli oleskellut koko ajan viranomaisille ilmoittamassaan osoitteessa.

Kiinnioton jälkeen häntä ei viety takaisin Karadjordjevoon, vaan Belgradiin odottamaan pidätettynä sotilasoikeuden istuntoa. Hänen oikeudenkäyntinsä järjestettiin 12.12., ja hänelle langetettiin kolmen kuukauden ehdollinen vankeustuomio. Siviilipalveluksen suorittamista koskevat säännökset hyväksyttiin Serbiassa vasta 27.8.2003, vaikka oikeus aseistaakieltäytymiseen oli tunnustettu perustuslaissa jo aikaisemmin.

Bosnia: asevelvollisuus lakkautetaan?

Bosnian hallitus päätti 28.11., että molemmat armeijat (Bosnia-Hertsegovinan liittotasavallan ja serbitasavallan) alistetaan Sarajevon keskushallinnolle. Lisäksi hallitus päätti armeijan täydellisestä ammattimaistamisesta, mikä merkitsee asevelvollisuuden lakkauttamista. Ei ole täysin selvää, kuka ja koska ryhtyy toimenpiteisiin asian edistämiseksi, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että asevelvollisuus todellakin lakkaa koko maassa.

Saksa: kaksi totaalikieltäytyjää arestissa kasarmilla

Kaksi saksalaista totaalikieltäytyjää, joista molemmat ovat kotoisin Bremenistä Pohjois-Saksasta, on parhaillaan arestissa kahdella eri kasarmilla. Molemmat määrättiin sotilaspalvelukseen 1. lokakuuta ja he menivät kasarmeilleen vain kieltäytymään.

Jannes von Bestenbostel määrättiin Trukft Roland-kasarmille Brandenburgissa. Koska siellä ei ole tarpeeksi sellejä, hänet siirrettiin Beelitziin. Simon Alexander Lieberg puolestaan määrättiin palvelemaan Vareliin laskuvarjoyksikköön.

Tavallisesti saksalaiset totaalikieltäytyjät joutuvat istumaan 63-84 päivää sotilasarestissa useassa jaksossa, ensin 7 päivää, sitten 14 ja lopulta 21 päivää. Tämän ajan jälkeen tapaus siirretään siviilituomioistuimen käsiteltäväksi, jossa totaaleja syytetään niskoittelusta.

Molemmille voi lähettää tukipostia:

Jannes von Bestenbostel
Trukft Roland-Kaserne
Fohrder Landstrasse 33
14772 Brandenburg
Germany
 
Simon Alexander Lieberg
Fallschirmjaegerbattalion 33
Frieslandkaserne
26316 Varel
Germany