Oikaisu

Kaj Ranisen kirjoitukseen kansalaispalveluksesta (S&T 3/2002) oli päässyt tulemaan virhe koskien Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden (ViNO) kantaa kansalaispalvelukseen. Tekstissä esitettiin, että ViNO olisi esittänyt Vihreän Liiton puoluekokouksessa pakollisen kansalaispalveluksen ottamista osaksi hallitusohjelmaa.

Kokouksessa tehdyn kansalaispalvelusaloitteen takana oli joukko (nuoria) kokousedustajia sekä ViNO. Esityksessä ei kuitenkaan otettu kantaa kansalaispalveluksen pakollisuuteen.

Vihreät nuoret ja opiskelijat kannattavat järjestönä vapaaehtoista kansalaispalvelusta yhtenä armeijan keventämisen vaihtoehtona. Lopullisena pyrkimyksenä tulee olla armeijan lakkauttaminen.

ViNOn puolesta,
HK Saastamoinen