Lennäkkien jaosta laajemmaksi kampanjaksi

Asevelvollisia aseellisen palveluksen vaihtoehdoista valistava kutsuntakampanja laajentui päättyneenä syksynä niin tavoitteiltaan kuin käytännön toteutukseltaankin. Kampanjan yhteydessä järjestettiin oheistapahtumia useilla paikkakunnilla ja kampanjalla tavoiteltiin entistä selkeämmin muutoksia siviilipalveluksesta tiedottamista määrittelevään lainsäädäntöön.

Kampanjan rungon muodosti edelleen vapaaehtoisvoimin toteutettu siviilipalveluksesta ja totaalikieltäytymisestä kertovien lentolehtisten jako kutsuntapaikkojen edustoilla. Tänä syksynä lentolehtisiä levitettiin viimevuotiseen tapaan runsaat 10 000, joten kampanja tavoitti yli kolmanneksen kutsunnanalaisista.

Elokuun lopulla valmistunutta Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltin laatimaa tietopakettia lennäkkien jakajan oikeuksista lähetettiin lentolehtisten mukana kaikille kampanjaan osallistuneille. Tietopaketin tarkoituksena on tarjota selkeää lakiin perustuvaa tietoa siitä, missä lentolehtisiä tulisi saada jakaa esteettä. Esimerkkitapauksena tietopaketissa käytettiin Jyväskylän käräjäoikeuden keväällä 1999 antamaa päätöstä, jonka mukaan poliisi toimi väärin käskiessään lentolehtisiä jakanutta Jussi Hermajaa poistumaan kutsuntapaikan portin edestä.

Esteetöntä tiedonjakamista turvaamaan laadittu tietopaketti osoittautui tarpeelliseksi. Tietopaketin jakamisen myötä kävi ilmi, että mm. Parikkalassa poliisi oli vuosien ajan rikkonut sananvapautta turvaavia lakeja poistamalla lennäkkien jakajat kutsuntapaikan edustalla olleelta julkiselta jalkakäytävältä. Kutsuntakampanja onkin poikinut tähän mennessä yhden kantelun poliisin virheellisestä toiminnasta. Toinenkin kantelu jätettäneen lähiaikoina.

Runsaan 30:n kutsuntakampanjaan osallistuneen paikkakunnan joukkoon mahtui myös uusia aluevaltauksia, kuten Itä-Suomen sotilasläänin päämajakaupunki Mikkeli, jossa vastaanotto oli lennäkkien jakoon osallistuneen Jessica Sunin mukaan vaihteleva. Omituisimman kommentin heitti kutsuntalautakunnan jäsen. “Ai sinutko ne lähetti tänne yksin lumipyryyn”, ihmetteli hän vapaaehtoista lennäkkien jakajaa kuin olisi kuvitellut kampanjan takana olevan laajemmankin maanalaisen armeijan.

Kannustavammassa hengessä liikkeellä oli lennäkkien jakajia jututtamaan pysähtynyt rakennustyömies ja kutsuntoihin kiirehtinyt nuorimies, jonka kommentoi saamaansa lentolehtistä: “Loistavaa”.

Varjokutsunnat, saunailta ja kutsuntabileet

Lennäkkien jaon lisäksi aseistakieltäytymismahdollisuudesta tiedotettiin tänä syksynä varjokutsunnoissa, joista ensimmäinen järjestettiin Jyväskylässä 23. lokakuuta. Siviilipalvelusta, totaalikieltäytymistä ja antimilitaristista vakaumusta käsitelleitä alustuksia kerääntyi kuuntelemaan kirjava joukko ihmisiä, joiden joukkoon mahtui muitakin kuin kutsuntaikäisiä. Erityisesti vanhempaakin väkeä kaupunginkirjaston luentosalissa järjestettyyn tilaisuuteen houkutti Väinölän yhteisössä Vilppulassa asuvan totaalikieltäytyjä Joonas Peltolan teosofien pasifistista vakaumusta valottanut esitelmä. Varjokutsunnan päätteeksi tunnelmaa kevensi poliittinen teatteriryhmä Poleemi armeijaa parodioineilla sketseillään.

Poleemi esiintyi myös Helsingissä seuraavalla viikolla järjestetyssä varjokutsunnassa, jossa yleisönä oli pieni, mutta sitäkin innokkaampi joukko kutsuntaikäisiä nuoria. Varjokutsunnan jälkeen väki siirtyi Rauhanasemalla kerrosta alemmaksi, jossa alkoi Helsingin siviilipalvelusseuran järjestämä saunailta.

Myös Kuopion K-Klubilla 10. marraskuuta järjestetty varjokutsuntatilaisuus keräsi paikalle kourallisen kiinnostuneita, joiden joukossa virisi myös keskustelua aseistakieltäytymisestä. Varjokutsunnan jälkeen järjestetyissä bileissä osallistujajoukko oli sitäkin suurempi. Yksi läsnä olleista kuvailee tunnelmaa ja väenpaljoutta bileissä “ikkunoita helisyttäväksi”.

Tampereella järjestettiin kutsuntojen päättymisen kunniaksi kakkukestit, joista Antti Tietäväinen kirjoittaa toisaalla tässä lehdessä.

Tavoitteena tarkennus lakiin

Kutsuntakampanjassa tuotiin tällä kertaa aiempaa selkeämmin esille vaatimusta siviilipalvelusasetuksen tarkentamiseksi sotilasläänien esikuntien siviilipalvelusta koskevan tiedotusvelvollisuuden osalta, jotta kaikki asevelvolliset saisivat aseistakieltäytymismahdollisuudesta riittävät ja tasavertaiset tiedot. Tavoitteita esiteltiin kampanjan tiedotteissa ja syyskuun alussa Helsingissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Nykyisen siviilipalvelusasetuksen 37 § velvoittaa sotilasläänien esikunnat tarjoamaan asevelvollisille tarvittavat tiedot siviilipalvelukseen hakeutumisesta ja palveluksen sisällöstä. Käytännössä siviilipalvelus sivuutetaan kuitenkin kutsuntatilaisuuksissa useimmiten muutamalla sanalla ja jätetään joskus jopa kokonaan mainitsematta. Myös sotilasviranomaisten asevelvollisille ennen kutsuntoja toimittama informaatio sisältää vain lyhyen maininnan siviilipalveluksesta.

Kestävä ratkaisu ongelmaan olisi se, että kutsuntatilaisuuksissa olisi mukana sotilasviranomaisista riippumaton henkilö kertomassa mahdollisuudesta kieltäytyä aseellisesta palveluksesta. Tämä henkilö voisi olla esimerkiksi Siviilipalveluskeskuksen tai Aseistakieltäytyjäliiton edustaja tai tarkoitusta varten koulutettu siviilipalvelusmies.

Kutsuntakampanja toteutui jälleen yli odotusten. Vaikka varjokutsuntojen ja muiden tapahtumien järjestämisessä oli esimerkiksi puutteellisesta tiedottamisesta johtuneita vaikeuksia, kannattaa niiden järjestämistä varmasti jatkaa ja tilaisuuksien sisältöä kehittää. Suurin kiitos kampanjan onnistumisesta kuuluu luonnollisesti sitä toteuttaneille kymmenille vapaaehtoisille.