2001/3

Reservinkieltäytyjät tyytymättömiä täydennyspalveluksen sisältöön

Lapinjärven koulutuskeskuksessa elokuussa täydennyspalvelusta suorittaneet reservinkieltäytyjät jättivät keskuksen johtaja Eero Soiniolle kirjelmän, jossa he kritisoivat palveluksen sisältöä ja pyysivät vastauksia kysymyksiin reservinkieltäytyjien ja siviilipalvelusmiesten sodanaikaisesta asemasta. 14 kirjelmän allekirjoittanutta reservinkieltäytyjää moittivat täydennyspalvelusta rangaistuksenomaiseksi työ- palveluksi.

Julkilausuma syyskuun 11. päivän iskusta

Kun kirjoitamme tätä, Manhattan on kuin sotatilassa: kaikki sillat, tunnelit ja maanalainen ovat suljettuna ja kymmenet tuhannet ihmiset kävelevät hitaasti pohjoiseen ala-Manhattanilta. Kun istumme War Resisters Leaguen toimistossamme, ajatuksemme ovat niiden satojen ellei tuhansien newyorkilaisten luona, jotka menettivät henkensä World Trade Centerin romahtaessa. Päivä on selkeä, taivas on sininen, mutta valtavat pilvet kohoavat raunioiden yllä, joissa niin monet kuolivat; mukaanlukien monet pelastustyöntekijät, jotka olivat paikalla kun rakennus lopullisesti romahti.

Aseistakieltäytyjien asema sota- ja kriisitilanteissa yhä määrittämättä

Eero Soinion vastaus täydennyspalvelusmiesten kirjelmään kuvastaa sitä epämääräisyyttä, jolla nykyinen laki määrittelee aseistakieltäytyjien sodanaikaisen aseman. Nykyisen lain mukaan siviilipalvelusmiehet on vapautettu aseellisesta palveluksesta rauhan aikana; heidän sodanaikaisesta asemastaan ei tarkkaa määritelmää löydy. Saman määritelmän voidaan tukita koskevan myös totaalikieltäytyjiä.

Runo: Kirje taistelijalle

Hitaasti vaihtuu arvot ja asenteet,
taistot uusia muotoja saa.
Toisenlaisien sankarien kyyneleet
vielä nähdä saa synnyinmaa.

Asein saada voi ehkä sankarimerkin,
asein saada voi jonkun lannistumaan,
mutta, ase vahvin vielä on sana herkin,
näin uutta luodaan, näin ainoastaan.

Se on taistelu kovaa, asetta vailla,
tuo taistelu telkien takaa,
se on taistelu miettiä toisella lailla
miten maani ja maailma makaa.

KHO: Positiivinen huumetulos ei ollut peruste siviilipalveluksen keskeyttämiseen

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa sivaria suorittaneen miehen palveluksen keskeyttämiseen, joka oli tehty positiivisen huumetestituloksen ja miehen oman myöntämisen perusteella. KHO kumosi 4.9.2001 antamallaan päätöksellä siviilipalveluskeskuksen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset, joilla miehen palvelus oli keskeytetty kannabiksen käytön perusteella. Kysymys oli terveydentilaa koskevien selvitysten riittämättömyydestä.

Yhdistele sisältöä