Sadat siviilipalvelusmiehet lakkoilivat asumiskustannusten korvausjärjestelmän korjaamiseksi

Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa koulutusjaksoa suorittavien sivareiden 28.9.2001 järjestämä siviilipalvelumiesten työnseisaus onnistui erittäin hyvin. Arviolta kolme neljäsosaa Lapinjärvellä palveluksen alussa olevaa koulutusjaksoa suorittavista sivareista osallistui tapahtumaan. Lisäksi sadat siviilipalvelusmiehet eri puolilla Suomea osallistuivat muutaman päivän varoitusajalla organisoituun tukilakkoon jäämällä pois palveluksesta.

Työnseisauksen tarkoitus on painostaa viranomaisia korjaamaan siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamisjärjestelmän katastro- faalinen tilanne siirtämällä velvoite asumiskustannusten maksamisesta palveluspaikoilta valtiolle. Voimassa olevan siviilipalveluslain mukaan sivari on palveluksensa aikana oikeutettu ilmaiseen majoitukseen, jonka osoittaminen ja kustantaminen on palveluspaikan tehtävä. Käytännössähän näin ei kuitenkaan tapahdu: työministeriön viime vuonna tekemän selvityksen mukaan vain kolmannes palveluspaikoista hoitaa sivareidensa asumiskustannukset lain edellyttämällä tavalla. Jos palveluspaikka ei suostu korvaamaan asumiskustannuksia, ei sivari useimmissa tapauksissa saa niitä mistään muualtakaan ja niistä huolehtiminen jää joko hänen itsensä tai hänen omaistensa niskoille.

Lakkopäivänä Rauhanasemalla järjestetyn lehdistötilaisuuden jälkeen lakon järjestämiseen osallistuneet siviilipalvelusmiehet ja Aseistakieltäytyjäliiton edustajat kävivät jättämässä Helsingin poliisilaitokselle tutkintapyynnön Helsingin kaupungin menettelystä asumiskustannusten korvaamisessa. Helsingin kaupunginkanslia on antanut kaupungin siviilipalveluspaikoille määräyksen, joka kieltää siviilipalvelusmiesten majoituskustannusten maksamisen. Myös Turun kaupungin samankaltaisesta menettelystä on tehty tutkintapyyntö. Tutkintapyyntöjen tarkoitus on paitsi painostaa palveluspaikkoja noudattamaan lakia, myös jouduttaa majoituskustannusten siirtoa valtiolle.

Nykyinen tilanne on täysin kestämätön: sivarit suorittavat yhteiskunnan asettamaa palvelusvelvollisuutta ja on käsittämätöntä, että heille lainsäädännössä turvatun oikeuden loukkaamisesta on tullut yleinen tapa. Ainoa ratkaisu on asumiskustannusten korvausvelvoitteen siirtäminen palveluspaikoilta valtion maksettavaksi, pelkkä valvonnan kiristäminen johtaisi palveluspaikkojen määrän vähenemiseen. Samaa esittivät myös siviilipalvelusjärjestelmän kehittämistarpeista selvityksen työministeriölle vuonna 1999 tehnyt selvitysmies Jukka Kekkonen sekä erityisesti asumiskustannusten korvaamisasiaan keskittynyt työministeriön asettama työryhmä.

Kansanedustaja Anni Sinnemäki (vihr.) ilmaisi tukensa siviilipalvelusmiesten työnseisaukselle ja sen tavoitteille. Hän oli ensimmäisenä allekirjoittajana eduskunnassa lakkopäivänä lakialoitteessa, jossa esitetään asumiskustannukset siirtämistä valtion vastuulle. Aloitteen allekirjoitti neljä kansanedustajaa.