Sivarien asumisasiat vihdoinkin esillä julkisuudessa

Siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamisjärjestelmän katastrofaalinen tilanne oli esillä julkisuudessa heinäkuussa. Työministeri Tarja Filatov kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa 17.7., että esittää sivarien asumiskustannusten siirtämistä valtiolle, mikäli saa hallituksessa ”riittävää tukea” muilta ministereiltä. Ainakaan työministeriön budjettiesitykseen se ei kuitenkaan sisälly.

Asumiskustannusten korvaamisvelvoitteen siirtäminen joko kokonaan tai osittain valtiolle olisi Aseistakieltäytyjäliiton mielestä ainoa ratkaisu nykytilanteeseen. Pelkkä valvonnan kiristäminen johtaisi palveluspaikkapulan pahenemiseen. Asumiskustannusten siirtämistä päätyivät esittämään myös asiaa vuonna 1999 selvittänyt työryhmä sekä samana vuonna kokonaisesityksen siviilipalvelusjärjestelmän kehittämistarpeista antanut selvitysmies Jukka Kekkonen.

Asumiskustannusten siirto sisältyikin työministeriön viimevuotiseen esitykseen siviilipalveluslain muuttamisesta. Muutos kuitenkin kariutui. Jonkunlaista helpotusta tilanteeseen on silti saatu tänä vuonna, kun työministeriö on kiristänyt linjaansa velvoitteitaan laiminlyöviä palveluspaikkoja kohtaan.

Asumisasia oli esillä myös Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkona 9.5. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen (Sanna Hellström, vihr.), jossa kehotetaan kaupunkia selvittämään mahdollisuudet tarjota nykyistä enemmän palveluspaikkoja. Ponsi liittyi siviilipalveluspaikkojen lisäämistä koskeneeseen kuntalaisaloitteeseen, joka jätettiin toukokuussa 2000 osana AKL:n kuntalaisaloitekampanjaa.

Sen sijaan toinen sivariasiaa koskenut ponsi (Paavo Arhinmäki, vas.), jossa esitettiin, että kaupunki ryhtyy toimiin osoittaakseen siviilipalvelusmiehille majoituspaikkoja ja huolehtii siitä, että kaupungin palveluspaikat hoitavat majoituskustannukset asianmukaisesti, hylättiin äänestyksen jälkeen niukasti. Apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund kuitenkin ilmoitti antaneensa kaupungin eri hallinnonaloille asiasta uudet ohjeet, joissa teroitetaan palveluspaikkojen velvollisuutta huolehtia sivareidensa majoituksesta palveluksen aikana.

Onko sinua kohdeltu laittomasti?

Aseistakieltäytyjäliitto käynnisti viime vuonna ”nollatoleranssikampanjan” velvoitteitaan laiminlyövistä palveluspaikoista. Kaikista liiton tietoon tulevista lakia rikkovista siviilipalveluspaikoista tehdään tutkintapyyntö poliisille, mikäli kyseinen sivari tähän suostuu. Tähän mennessä poliisia on pyydetty tutkimaan Turun kaupungin käytäntöä; siellä kaupungin henkilöstötoimisto on AKL:n tietojen mukaan antanut määräyksen, ettei kaupungin sivareiden vuokria saa maksaa.

Kampanjaa jatketaan niin kauan kuin tilanteeseen saadaan ratkaiseva parannus. Jos olet joutunut kärsimään palveluspaikkojen laiminlyönneistä asumiskustannusten korvaamisessa tai muissa asioissa ja haluat toimia omien ja muiden sivareiden oikeuksien toteutumiseksi, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon! Asiaan voidaan puuttua tekemällä palveluspaikasta tutkintapyyntö poliisille tai nostamalla laiminlyöntejä esille kunnanvaltuustoissa (kuntien palveluspaikkojen osalta) ja muissa elimissä.

AKL:n lakiasiainsihteeri
Juha Keltti
juha.keltti@aseistakieltaytyjaliitto.fi
040-5638731