2000/1

Ruokaa Ei Aseita Seinäjoella 9.3.2000

Seinäjoellakin saatiin siis REA-toiminta käyntiin. Heti aluksi täytyy todeta tapahtuman menneen melko positiivisesti, monella oli pieniä uhkakuvia ehkä ajatuksissa, kuinka toiminta otetaan vastaan – usein niin ahdasmielisellä – Etelä-Pohjanmaalla.

 

NATO:n pommitus aiheutti myös vakavia ympäristötuhoja

Pekka Haavisto: Kesä Balkanilla. Wutum oy 1999. 196 sivua.

NATO:n viime vuonna toimeenpanemat Kosovon ja Jugoslavian pommitukset aiheuttivat myös suurta tuhoa ympä-ristölle. Ympäristötuhojen kokonaismäärä ja niiden vuoksi menehtyvien ihmisten määrä selviää vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluttua. Pommituk-sissa menehtyi myös huomattava määrä siviilejä.

Legioonalaisten mitta tuli täyteen

Mielenilmaus mielivaltaista kurinpitoa vastaan

Siviilipalveluskeskuksessa työpalvelua suorittavien, varsinaista palveluspaikkaa vailla olevien legioonalaisten mää-rä kasvoi kuluneen talven aikana hyvin suureksi. Ajoittain yli viisikymmenpäisestä le-gioonasta muodostui koulu-tuskeskukselle ongelma. Viime vuonna keskukseen palkattiin uusi työtekijä valvomaan legioonalaisia ja huolehtimaan heidän asioistaan.

Sivarilakko Lapinjärvellä 21.2.2000

Miksi lakkoon?

Aiheen lakkoon antoi Lapinjärven koulutuskeskuksen alkuvuonna harjoittama kurinpitolinja ja koko kurinpitosysteemin vanhentuneisuus. Nykyisen mallin mukaan siviilipalvelusmies voidaan passittaa kaltereiden taakse kahden kurinpitorangaistuk-sen jälkeen, ja keskuksella legioonalaisille on langetettu kurinpitoa muun muassa parvekkeella tupakoimisesta ja myöhästymisistä, mikä mielestämme osoittaa keskuksen rangaistushalukkuuden. Järkevästi ajateltuna olisi suotavaa jos esim. myöhästymisiä voitaisiin korvata ylitöillä.

Legioonalaisten manifesti 21.2.

Arvoisat henkilökunnan jäsenet (etenkin johtaja ja legioonanvalvoja). Olemme jo pitkään seuranneet toimianne ja olemme hyvin pettyneitä. Tuntuu kuin olisitte unohtaneet terveen järjen ja siirtyneet byrokraattiseen mielivaltaan. Noudatatte pykäliä ja normeja kirjaimellisen tarkasti silloin kun ne ajavat teidän kantaanne ja unohdatte samat pykälät, kun asia on päinvastoin. HÄVETKÄÄ!

Yhdistele sisältöä