Saamelaiset kamppailevat Norjan armeijaa vastaan

Maukenin poronhoitoalueen saamelaiset ja ymäristö-aktivistit keskeyttivät sotilasharjoituksen Pohjois-Norjassa keskiviikkona 1. maaliskuuta. Kansalaistottelemattomuus on vastalause suunnitelmille perustaa Mauken-Blaatindiin valtava armeijan harjoitusalue, jota on tarkoitus alkaa pystyttämään ensi kesänä.

Maukenissa on jo nyt kaksi armeijan aluetta, Mauken ja Blaatind, joita käytetään lähinnä kranaattien ampu-miseen. Huhtikuussa 1997 Norjan parlamentti teki päätöksen harjoituskentän laajentamisesta. Armeijan suunnitelmien mukaan alueet yhdistetään 63 km pitkän tien avulla valtavaksi harjoituskentäksi mm. panssarivaunuille. Mauken-Blaatindiin on tar-koitus keskitää kaikki seudun motorisoidut harjoitukset. Armeijan omien laskelmien mukaan tankit tulevat ajelemaan harjoituskentällä vuo-sittain 460.000 km.

Harjoituskentän laajentaminen saattaa 20 % koko Norjan porojen laidunmaasta uhanalaiseksi. Poropaimento-laiset varoittelivat alusta alkaen, että harjoitusalueen laajentaminen tuhoaisi maan ja luonnonvarat koko Mauken-Blaatindin alueella. He toivat esille, että suunnitelmien toteuttaminen ei tuhoaisi vain 11 poropaliskunnan elinkeinoa, vaan myös 1700-luvulle ulottuvan saamelaisten historian ja kulttuurin alueella. Saamelaisparlamentin yksimielisen päätöslauselman ja kaikkien poropaimentolaisuuden asiantuntijoiden mukaan saamelaiskulttuurin turvaaminen alueella edellyttäisi sotilaallisen toiminnan vähentämistä. Norjan parlamentti päätti kuitenkin olla kuuntelematta näitä varoituksia, ja vähentämisen sijaan alueelle suunnitellaan suurimittaisia motorisoituja sotaharjoituksia.

Suojellakseen perusoikeuksiaan saamelaisten on nyt käytettävä olemassa olevia kansainvälisiä valitusmenettelyjä. Armeija on kuitenkin ilmoittanut, ettei halua odottaa valitusprosessin tulosta, vaan suunnittelee aloittavansa tunkeutumisensa heinäkuussa 2000 ja tarvitsee vain hallituksen hyväksynnän. Jos hallitus sallii armeijan tun-keutua alueelle ennen oikeuskuulemista, tuomioistuimessa saadusta voitosta ei olisi saamelaisille enää hyötyä.

Lisätietoja löydät norjalaisen Natur och ungdom-järjestön verkkosivuilta osoitteesta http://www.nu.no/mauken/eng. Sivuilla on mm. kansainvälinen vetoomus harjoitusalueen laajentamista vastaan, jonka itse kukin voi allekirjoittaa.