Jyväskylän käräjäoikeus lyhensi totaalin tuomiota

Jyväskylän käräjäoikeus tuomitsi 13. 3. siviilipalveluksesta kieltäytyneen fil.yo. Jussi Hermajan 150 päiväksi ehdottomaan vankeuteen. 21-vuotias jyväskyläläisopiskelija oli viime marraskuussa lähettänyt siviilipalveluskeskuksena toimivaan Lapinjärven koulutuskeskukseen kirjallisen kieltäytymisilmoituksen. Her-maja vetosi siihen, että siviilipalveluksen pituus on rangaistus aseiden, tappamisen ja armeijoiden vastaisesta vakaumuksesta.

Syyttäjä vaati Hermajalle rangaistusta siviilipalveluslain 26 § 1 momentin nojalla. Sen mukaan kieltäytyjä on tuomittava ehdottomaan vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta jäljellä olevasta palvelusajasta. Hermaja ei ollut suorittanut päivääkään 395 päivän mittaisesta siviilipalveluksesta, joten syyttäjä vaati 197 päivää vankeutta.

Hermaja vetosi oikeudessa myös siihen, että hänen kohtelunsa on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kieltämää syrjintää verrattuna Jehovan todistajiin ja naisiin. Jehovan todistajat on vapautettu kaikesta palvelusvelvollisuudesta rauhan aikana, mikä merkitsee syrjintää uskonnon, omantunnon, vakaumuksen ja mielipiteen perusteella. Naiset on vapautettu asevelvollisuudesta, mutta heille on sallittu vapaaehtoinen asepalvelus. Nämä väitteet tuomioperusteluissa torjuttiin.

Hermajan avustaja, Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti esitti myös, että Hermaja tulisi ainakin tuomita laissa säädettyä lievempään rangaistukseen, koska siviilipalvelusaika on rangaistuksenomainen ja kohtuuton. Sen kesto on yli kaksinkertainen lyhimpään ja yleisimpään kuuden kuukauden palvelusaikaan ja yli puolitoistakertainen keskimääräiseen palvelusaikaan verrattuna. Keltti viittasi muun muassa ihmisoikeuselinten sekä Amnesty Internationalin kannanottoihin sekä työministeriössä tehtyyn lainvalmisteluun.

Käräjäoikeus katsoi, että Hermajan tuomitseminen laissa säädettyyn rangaistukseen olisi kohtuutonta. Oikeus otti huomioon, että siviilipalvelusaikaa aiotaan lyhentää ja että tästä on jo valmistunut valmisteluasiakirja. Tällä oikeus tarkoittanee puolustuksen esille tuomaa työministeriön asettaman selvitysmiehen, professori Jukka Kekkosen raporttia, jossa siviilipalvelusaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi 10 tai 11 kuukauteen.

Käräjäoikeuden tekemä 47 päivän vähennys Hermajan tuomioon perustuu rikoslain 3 luvun 5 § 2 momenttiin, jonka nojalla tuomioistuin voi erityisestä, tuomioon kirjattavasta syystä tuomita laissa säädettyä lievempään rangaistukseen. Käräjäoikeus korosti, että kysymyksessä on poikkeussäännös, jota on tulkittava ahtaasti. Hermajan avustajan Juha Keltin tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa vakaumuksessaan pysyvän totaalikieltäytyjän kohdalla olisi sovellettu tätä säännöstä.