35 Nobelin rauhanpalkittua vetoaa Irakin sanktioita vastaan

 Vallitkoon rauha maan päällä ja olkoon kaikki elolliset onnellisia.

Kaikkien Yhdistyneiden kansa-kuntien jäsenvaltioiden valtion-päämiehille, Yhdistyneiden kansa-kuntien turvallisuusneuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien yleis-kokoukselle, lainsäätäjille, tiedotus-välineille ja kansalaisille:

Tänään lukuisat lapset kärsivät hiljaisuudessa sanktioiden vaikutuk-sesta Irakissa..

Tämä kärsimys saa lukuisia erilaisia muotoja: kroonista aliravitsemusta, punatautia, lavantautia, koleraa, dehydraatiota ja anemiaa. Monet lapset – liian monet lapset – elävät “kärsimyksen kulttuurissa”.

Toivomme voivamme osaltamme lievittää heidän kärsimyksiään. Uskomme, että jokaiselle lapselle kuuluu perusoikeus ruokaa, lääk-keisiin ja puhtaaseen juomaveteen. Uskomme myös, että nämä oikeudet on mahdollista toteuttaa Irakin lapsille.

Muistaen, että Yhdistyneet kansa-kunnat on julistanut vuodet 2000-2010 “Väkivallattomuuden kulttuurin vuosikymmeneksi,” ja sopusoinnussa vetoomuksemme “tehkäämme maailman lapset tietoisiksi väkivallattomuuden todellisesta, käytännöllisestä merkityksestä ja hyödystä heidän jokapäiväisessä elämässään vähentääksemme väkivaltaa ja siitä johtuvaa heihin ja ihmiskuntaan yleensä kohdistuvaa kärsimystä” kanssa, teemme tämän juhlallisen vetoomuksen:

§ Että kaikki valtionpäämiehet työskentelevät yhdessä kaikkien Irakin vastaisten sanktioiden pois-tamiseksi, lukuunottamatta niitä jotka rajoittavat vain sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävien tarvik-keiden kauppaa ja että Yhdysvaltojen presidentti ja Iso-Britannian pää-ministeri tekevät kaiken voitavansa sanktioiden poistamiseksi;

§ Että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto äänestää Irakin vastaisten sanktioiden poistamiseksi ja että Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian edustajat tekevät kaiken voitavansa sanktioiden poistamiseksi;

§ Että yleiskokous toimii sanktoiden poistamiseksi;

§ Että kaikkien valtioiden lainsää-täjät tekevät yhteistyötä Irakin vastaisten sanktioiden poistamiseksi ja että Yhdysvaltojen kongressi ja Iso-Britannian parlamentti hyväksyvät tällä tavalla vaikuttavat lait ja tekevät kaiken voitavansa Irakin vastaisten sanktioiden poistamiseksi;

§ Että tiedotusvälineet eri puolilla maailmaa täyttävät velvoitteensa paljastaa katastrofaaliset kärsimykset, jotka ovat seurausta Irakin kansan vastasista sanktioista ja että tiedotusvälineet tekevät kaiken voitavansa sanktioiden poista-miseksi;

§ Että kaikkien maiden kansalaiset tekevät kaiken voitavansa Irakin vastaisten sanktioiden poistamiseksi.

Yhdessä voimme rakentaa ihmis-kunnalle uuden väkivallattomuuden kulttuurin, joka antaa toivoa koko ihmiskunnalle, ja erityisesti Irakin lapsille.

 

Syvästi kunnioittaen

Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottajat

allekirjoittaneet:
Mairead Maguire Corrigan
Nelson Mandela
Aung San Suu Kyi
The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso)
Mikhail Gorbachev
Shimon Peres
Elie Wiesel
Mgr. Desmond Mpilo Tutu
Adolfo Perez Esquivel
Yasser Arafat
Mgr. Carlos Felipe Ximenes Belo
Jose Ramos-Horta
Norman Borlaug
Oscar Arias Sanchez
UNICEF
Frederik Willem de Klerk
Betty Williams
Lech Walesa
Joseph Rotblat
The Friends Service Council/
The American Friends Service Committee
The International Committee of the Red Cross
The International Association of Physicians for the Prevention of Nuclear War
Doctors Without Borders
Institute of International Law
Permanent International Peace Bureau
Nansen International Office for Refugees
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
International Labour Organization
Amnesty International
International Physicians for the Prevention of Nuclear War Inc
The United Nations Peace-Keeping Forces
International Campaign to Ban Landmines
Jody Williams
John Hume
David Trimble