Aseistakieltäytymisoikeus tunnustettu Taiwanissa

Taiwan (vir. Kiinan tasavalta) otti hiljattain merkittävän askeleen kohti aseista-kieltäytymisoikeuden tunnustamista luon-nollisena ihmisoikeutena ryhtyessään valmistelemaan siviilipalvelusjärjestelmän luomista. Sen sijaan yhtä hyvä tilanne ei ole Etelä-Koreassa, jossa n. 1.000 nuorta miestä suorittaa keskimäärin kahden ja puolen vuoden mittaista vankeustuomiota kieltäydyttyään kantamasta asetta. Enemmistö heistä on Jehovan todistajia, joiden kieltäytyminen asepalveluksesta on laajalti tunnettu.

Etelä-Korean viranomaiset mainitsevat kansalliset turvallisuusuhkat perusteeksi sille, miksi jokainen nuori korealaismies on yhdeksäntoista tai kahdenkymmenen ikään saavuttuaan velvollinen suorittamaan asepalveluksen. Mitään vaihtoehtoista siviilipalvelusta ei ole olemassa. Kuitenkin yhä usemmat kansalliset hallitukset ovat nähneet tarpeen sallia aseistakieltäytyjille mahdollisuus siviililuontoiseen palvelukseen. Jopa Israelin ja Taiwanin kaltaiset lähellä historiallisia kiistakumppaneitaan elävät valtiot ovat ottaneet tämän haasteen vastaan.

10. kesäkuuta 1999 Taiwanin sisäministeriön toimisto toi julki maan parlamentin aikomuksen hyväksyä tarvittava lainsäädäntö siviili-palvelusohjelman luomiseksi aseistakieltäytyjille. Yksi käsiteltävänä olevan ohjelman osa olisi sallia uskonnollisista syistä asepalvelusta vastustaville nuorille miehille mahdollisuus palvella ei-sotilaallisissa tehtävissä. Ministeriö ilmoitti myös, että kandidaatit, jotka läpäisevät uskonnollisen vakaumuksen tutkinnan, saavat lykkäystä heinäkuuhun 2000, jolloin uuden siviilipalvelusohjelman tulisi parlamentin suunnitelmien mukaan käynnistyä.

Etelä-Korean perustuslain 19. artiklan mukaan: “Kaikki kansalaiset nauttivat omantunnon vapautta.” Artiklan 20 mukaan taas: “Kaikki kansalaiset nauttivat uskonnon vapautta.” Perustuslain antamista takeista huolimatta viime aikoina ei ole tehty aloitteita näiden perusoikeuksien ulottamiseksi koskemaan myös Etelä-Korean vankiloissa parhaillaan istuvia, vakaumuksestaan kiinni pitäviä nuoria miehiä.

Myös Etelä-Korealla olisi perusteita toteuttaa samankaltaisia järjestelyjä, joita ollaan nyt tekemässä Taiwanissa. Tämän tekeminen auttaisi myös osoittamaan, että Etelä-Korea on sitoutunut turvaamaan ihmisoikeudet kaikille kansa-laisilleen, mutta vain aika näyttää, onko Etelä-Korea tarpeeksi rohkea ottamaan tämän askeleen.

(Human Rights Without Frontiers-järjestön tiedote, lokakuu 1999)