1999/4

Sivari&Totaali 4-1999

2. – amnesty adoptoi kaksi uutta totaalia

3. – ei päätöstä palveluskelpoisuudesta –mies turhaan linnaan?

4. – selvitysmiehen raportissa esitetään merkittäviä parannuksia

6. – huumetestauksen problematiikkaa
– anomus siviilipalveluksen lykkäämisestä 6. 9. 1999

8. – totaalikieltäytyjiä viimevuonna ennätysmäärä
– puolustusministeri: useampikertainen tuomitseminen ei edellytä erillisuudistusta

9. – poikkeuklsellisen kovatasoista musisointia
– antimilitaristinen ilta 20.10.

10. – tshetshenia – maa ilman tulevaisuutta

Huumetestauksen problematiikkaa

Viime aikoina työelämässä, kou-luissa ja monilla muilla yhteis-kunnan aloilla pinnalle nousseet huumetestaukset ovat herättäneet laajaa keskustelua eduskuntaa myöten. Koska huumetestaukselle ei vielä ole luotu yleispätevää säännöstöä, on testauskäytäntö ollut kirjavaa ja monessa tapauksessa oikeutukseltaan varsin kyseen-alaista. Pahimmissa tapauksissa testaukset ovat rikkoneet jopa ihmisoikeussopimuksia.Viime aikoina huumetestit ovat levinneet myös siviilipalveluksen alueelle. Palvelustaan suorittavia on testattu mm. Helsingin kaupunginkirjas-tossa ja Lapinjärven koulutus-keskuksessa.

Totaalikieltäytyjiä viime vuonna ennätysmäärä

Vuoden 1999 aikana vankeuteen tuomittiin käräjäoikeuksissa kaikkiaan 36 Aseis-takieltäytyjäliiton tuntemaa totaali-kieltäytyjää. Todellinen määrä on melko varmasti kaikkien aikojen korkein sen jälkeen, kun Jehovan todistajat palveluksesta rauhan aikana vapauttanut erityislaki astui voimaan vuonna 1987, sillä läheskään kaikki tapaukset eivät tule liiton tietoon. Aikaisempi ”ennätys” oli 40 vuonna 1989. Tämän lehden mennessä painoon vankiloissa istui 16 totaalikieltäytyjää, mikä on korkein määrä nykyisen siviilipalveluslain aikana.

Poikkeuksellisen kovatasoista musisointia

Gloriassa järjestetyssä Antimilitaristisessa illassa 20. 10. 1999 paikallaolijat saivat kuulla poikkeuksellisen kovatasoista musisointia, kun Uzva ja Absoluuttinen nollapiste esiintyivät - tällä hetkellä Suomesta ei löydy useaa samantasoista “rock”-bändiä. Illan avasi Baschbashuk, joka soitti räimeää punkrockia.

 

Anteeksiantamisen aika – julistus vuoden vaihtuessa

“Tämä on Transnational Foundation for Peace and Future Researchin perustajien julistus vuoden vaihtuessa. Se kertoo, että TFF tulee toimimaan sovinnon ja anteeksiantamisen puolesta vuonna 2000 ja sen jälkeen. Nostamme esiin nämä asiat, koska niistä on ollut erityinen puute vuosisadalla ja vuosikymmenellä, jonka olemme nyt jättämässä taakse. Olemme samaa mieltä Desmond Tutun kanssa siitä, että ilman anteek-siantamista ei ole tulevaisuutta.

 

Yhdistele sisältöä