1998/1

Lakialoite sivarilain uudistamisesta sisään

29 kansanedustajaa jätti 15.6 aloteen siviilipalvelusajan lyhentämisestä 240 vuorokauteen. Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Jaakko Laakso (vas). Allekirjoittajina on vasemmistoliiton, vasemmistoryhmän, sosialidemokraattien, vihreiden, kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajia.

Täydellinen ydinaseriisunta NYT!

Ydinsulkusopimus täytti 30 vuotta 12.6.98. Sopimuksessa ydinasevallat sitoutuivat olemaan luovuttamatta ydinaseita tai niiden valmistamiseen tarvittavaa materiaalia tai teknologiaa ydinaseettomille maille, ydinaseettomat maat sitoutuivat olemaan vastaanottamatta niitä. Sopimus velvoitti sopijaosa-puolet aloittamaan neuvottelut täydellisestä ydinaseriisun-nasta.

Vuoden 1990 sivarilakko

Vuonna 1987 astui voimaan viisivuotinen laki, jonka mukaan siviilipalvelusaika piteni 360:sta 480:een päivään. Totaalikieltäytyjien rangaistukset pitenivät samassa suhteessa. Samalla siviilipalveus yritettiin kytkeä ns. kokonaismaanpuolustukseen. Lain mukaan siviilipalvelusta suoritettaisiin lähinnä pelastus- ja ensiapualalla. Vakaumuksentutkinnasta luovuttiin, eli siviilipalvelukseen pääsi pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Vaikka vakaumuksentutkinnasta luopuminen oli selvä edistys, oli laki kokonaisuutena melkoinen takaisku siviilipalvelusmiehille.

Lapinjärven legioona taas kasvussa

Pula siviilipalveluspaikoista näyttää jälleen olevan pahenemassa. Kesäkuun toisen viikon alussa Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa oli yli 50 palveluspaikatonta sivaria, ns. "legioonalaista". Palveluksensa alussa sivarit suorittavat keskuksessa 32 vrk:n mittaisen koulutusjakson ja ne, joilla ei jakson päättyessä ole palveluspaikkaa, joutuvat jäämään keskukseen odottamaan paikan löytymistä.

Totaalimanifesti 15.5.1998

Aseisiin perustuva "turvallisuus" ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia.

Yhdistele sisältöä