Kovia tuomioita soa-aktivisteille

Edellisessä numerossamme kerroimme Georgiassa USA: ssa toimivasta School of Americas -oppilaitoksesta, joka kou­lut­taa latinalaisen Amerikan maiden sotilaita Pari vuotta sitten paljastui, että koulun op­pi­mate­riaa­liin on si­sälty­nyt mm. ki­dutukseen ja salamurhien tekoon opastavaa kirjallisuutta. Eikä oppi ole men­nyt huk­kaan, sillä SOA:ssa on opiskellut useita latinalaisen Amerikan pahamaineisimmasta ihmisoi­keusrikollisista..

Ker­roimme myös op­pi­lai­tok­sen sul­ke­mis­ta vaa­ti­vas­ta SOA Watch -jär­jes­tös­tä se­kä sen mar­ras­kuus­sa jär­jes­tä­mästä väki­vallat­to­mas­ta mie­lenosoi­tuk­ses­ta. jon­ka yh­teydes­sä kuu­tisen­sa­taa ihmis­tä marssi lu­vatta tu­ki­koh­ta-alu­eelle. 23:lle heistä – ai­kai­sem­min­kin kou­lun alu­eelta pidä­tetyil­le – luet­tiin tam­mi­kuussa maksi­mi­tuomio: puo­li vuotta vankeutta. Alla on tällä het­kellä vangit­tuina ole­vien yh­teystiedot. Hei­dän toi­mintaan­sa voi kunnioittaa vaik­kapa posti­kortin muodos­sa.

Fr. Roy Bourgeois, MM
Prisoner # 83274‑020
FCI Estill
100 Prison Road
Estill, SC 29918
 
Rev. Dr. Nicholas Cardell
Prisoner # 88109‑020
FPC Allenwood
P.O.Box 1000
Montgomery, PA 17752
 
Mary Earley
Prisoner # 88117‑020
FCI Coleman
P.O. Box 759
Coleman FL 33521
 
Sr. Mary Kay Flanigan
Prisoner # 88121‑020
FCI Pekin
PO Box 7000
Pekin, IL 61555‑7000
 
Anne Herman
Prisoner # 88104‑020
FCI Danbury
Rt. 37
Danbury CT 06811‑3099
 
Paddy Inman
Prisoner # 88111‑020
FCI Sheridan
27072 Ballston Road
Sheridan, OR 97378‑9601
 
Christopher Jones
Prisoner # 88118‑020
FCI Sheridan
27072 Ballston Road
Sheridan, OR 97378‑9601
 
Rev. Ken Kennon
Prisoner # 88105‑020
FPC El Paso
P.O. Box 16300
SSG Sims Road, Bldg. 11636
El Paso, Texas 79906‑0300
 
Dwight Lawton
Prisoner # 88103‑020
FCI, Jesup
2600 Highway 301 South
Jesup, Geogia 31599
 
Rita Lucey
Prisoner # 88120‑020
FCI Coleman
P.O. Box 759
Coleman, Florida 33521
 
Bill McNulty
Prisoner # 88108‑020
FCI Schuylkill
P.O. Box 700
Minersville, PA 17954
 
Sr. Meagan Rice
Prisoner # 88101‑020
FPC Danbury
Rt. 37
Danbury, CT 06811‑3099
 
Carol Richardson
Prisoner # 88116‑020
FPC Alderson
C‑22
Box A
Alderson, WV 24910‑0991
 
Dan Sage, Ph.D.
Prisoner #88083‑020
FPC Allenwood
P.O.Box 1000
Montgomery, PA 17752
 
Doris Sage
Prisoner # 88099‑020
FPC Danbury
Rt. 37
Danbury, CT 06811‑3099
 
Randy Serraglio
Prisoner# 88100‑020
FCI Safford
PO Box 9000
Safford AZ 85548‑9000
 
Sr. Rita Steinhagen
Prisoner # 88119‑020
FCI Pekin
P.O. Box 7000
Pekin, Illinois 61555‑7000
 
Ann Tiffany
Prisoner # 88114‑020
FPC Danbury
Rt. 37
Danbury, CT 06811‑3099
 
Judith Williams
Prisoner # 88115‑020
FCI Pekin
P.O. Box 7000
Pekin, Illinois 61555‑7000
 
Ruthy Woodring
Prisoner # 88112‑020
FPC Lexington
P.O. Box 14525
Lexington, KY 40510