1998/1

Sivari&Totaali 1-1998 (PDF)

st_1-1998st_1-1998Sivulla:
3 -     Siviilipalvelus ei lyhene
4 -     AI: Uusi asevelvollisuuslaki johtaa mielipidevankeihin
4 -     Vasemmistoliitto haluaa parannuksia
5 -     Suomen sivarimyönteisimmät paikkakunnat
5 -     Lakialoite sivarilain uudistamisesta sisään
6 -     Vuoden 1990 sivarilakko
8 -     Lapinjärven legioona taas kasvussa
9 -     Totaalimanifesti 15.5.1998

Vasemmistoliitto haluaa parannuksia

Vasemistoliitto hyväksyi puoluekokouksessaan toukokuussa aloitteen siviilipalveluslain parantamisesta. Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton (SDNL) tekemässä ja sellaisenaan hyväksytyssä aloitteessa vaaditaan siviilipalvelusajan lyhentämistä keskimääräisen varusmiespalveluksen mittaiseksi, yksityisoikeudellisten sivaripaikkojen hyväksymisen siirtämistä työministeriölle ja sivareiden ylläpitokustannusten siirtämistä valtiolle.

Sota australian satamissa

Merijalkaväen sotilaita lakonmurtajina

Australian oikeistohallitus ja maan vientiteollisuuden omistajat ovat jo pitkään pyrkineet murskaamaan maan militanteinpana ammattiliittona pidetyn merimiesten ja satamatyö-läisten liiton, Maritime Union of Australian (MUA). Viime vuoden liittovaalikampanjan aikana nykyinen hallituskoalitia lupasi leikata satamien kuluja 25% ja tuleva liikenneministeri John Sharp ilmoitti: “Me tulemme rikkomaan sen otteen mikä Maritime Union of Australialla on satamissa”. Australian satamatyöläiset ansaitsevat 30 000 Australian dollaria (n.

Suomen sivarimyönteisimmät paikkakunnat: Velkua, Petäjävesi, Pietarsaari ja Jyväskylä?

Alla olevassa "laskelmassa" on laskettu kunkin Suomen kunnan alueelta löytyvien siviilipalveluspaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun. Kunnat on taas jaettu kokonsa perusteella neljään eri "sarjaan". Väestötietojen lähteenä on käytetty tilastokeskuksen lukuja 31.12.1997, palveluspaikkojen taas työministeriön "Siviilipalveluslaitokset"-listaa 7.4.1998.

Kovia tuomioita soa-aktivisteille

Edellisessä numerossamme kerroimme Georgiassa USA: ssa toimivasta School of Americas -oppilaitoksesta, joka kou­lut­taa latinalaisen Amerikan maiden sotilaita Pari vuotta sitten paljastui, että koulun op­pi­mate­riaa­liin on si­sälty­nyt mm. ki­dutukseen ja salamurhien tekoon opastavaa kirjallisuutta. Eikä oppi ole men­nyt huk­kaan, sillä SOA:ssa on opiskellut useita latinalaisen Amerikan pahamaineisimmasta ihmisoi­keusrikollisista..

Yhdistele sisältöä