1984/1

Sivari 1/1984

Sisällys

Uudet arpojat

ATL nimettiin 3 vuodeksi

Arpajaiskoneelle uudet pyörittäjät

Valtioneuvosto nimitti muutama viikko sitten uuden Asevelvollisten tutkijalautakunnan, kun edellisen lautakunnan kolmivuotinen toimikausi päättyi. Juuri tämän edellisen lautakunnan toimikaudella kehitys on ollut erityisen murheellista. Hylkäystuomiot lisääntyivät räjähdysmäisesti - ja sitä myöten aikapommina syntyi vankilatuomioiden suma.

Vankilaputki jatkuu

Kun Pertti Haaparanta tammikuun 10. päivänä astui vankilaan, alkoi siviilipalvelusmiesten vankilaputki, johon loppua ei ole tiedossa, ellei nykyjärjestelmää muuteta. Eikä välttämättä silloinkaan.

Viimeksi mielipidevankeutta astui kärsimään helmikuun 21. päivänä Timo Puukko. Neljäs ja seuraava on Keijo Haanperä, jonka tuomio alkaa maaliskuun 12. päivänä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pikaisia muutoksia tuomioihin ei ole odotettavissa. Viranomaiset eivät pidä turhaa kiirettä asioiden käsittelyssä...

Vapaasivarikunta?

Kansalaisille järjestetään silloin tällöin vapaaehtoisia lyhyehköjä väestönsuojelu- ja ensiapukursseja. Nyt suunnitellaan sitä, että sivarit pakataan kaikki tällaisille kursseille.

Ilmeisesti sivareita pidetään äärimmäisen tyhminä ja lahjattomina. Vai mistä syystä kuvitellaan, että siihen, minkä muut ihmiset oppivat pikku kursseilla, sivareilla ei edes vuosi riitä. Ja vielä uskotaan, että tällainen kurssitus olisi k o v a a koulutusta!

Sivarin vapaudet: valvo, ole syömättä!

Innokkaimmat vertailijat ovat laskeskelleet sivarien ja varusmiesten päivittäisiä työmääriä vähintäänkin yhtä kiihkeästi kuin USA ja Neuvostoliitto vertailevat aseistuksensa määriä. Vertaus aselaskentaan on osuva sikäli, että kysymys on yhtä moniselitteisestä asiasta; yhteismitattomia asioita vertailtaessa oikeita vastauksia ei ole olemassa.

Sivarien ja varusmiesten työmäärien vertailu sujuu muutenkin asevertailujen tyyliin. Laskennassa käytetään kaikki mahdolliset keinot, jotta tilanne saataisiin näyttämään oman mielen mukaiselta.

Yhdistele sisältöä