Puheenjohtajan puheenvuoro

Kädessäsi on Sivari-tiedote, joka on syntynyt niiden haasteiden seurauksena, joita Siviilipalvelusmiesliiton toiminnan kehittäminen mitä ilmeisemmin vaatii. Perinteellisesti liiton toiminta ja yhteydenpito jäsenistöön on rakentunut jäsen- ja palvelupaikkakirjeisiin, puhelimitse tapahtuvaan neuvontaan, kevät- ja syysliittokokouksiin ja erilaisiin seminaareihin. Vakiintuneet yhteydenpitotavat säilyttänevät merkityksensä tulevaisuudessakin, mutta Sivari-tiedotteesta toivottavasti muotoutuu ajanmittaan jäsenistön aktiviteettia ja liiton toimintaa kehittävä keskusteluareena. Kirjoittamalla näkemyksesi Sivariin voit tuoda tuoreita mielipiteitä esille toiminnan kehittämiseksi ja keskustelun synnyttämiseksi.

Siviilipalvelusmiesliiton syysliittokokouksessa yhtenä keskustelun aiheena on tiedottamisen kehittäminen niin, että yhä laajempi osa jäsenistöämme osallistuisi aktiivisemmin mukaan liiton toimintaan. Taloudelliset realiteetit rajoittavat tiedotteen sivumäärien paisumista, mutta 4-6 sivun Sivari-tiedote tarjoaa joka tapauksessa mahdollisuuden tiedottamisen kehittämiselle.

Siviilipalvelusmiesliiton puheenjohtajana olen joutunut useammin kuin kerran toteamaan sen laimeuden, jolla jäsenistö on suhtautunut kuluneen vuoden mukanaan tuomiin haasteisiin. Kevät-talvi oli varsin synkkää aikaa. Militaaripiirien lokaamiskampanja raivosi kulkutaudin lailla ympäri maata, ja merkit orastavasta vastarinnasta näyttivät olevan vasta idulla. Kevään kallistuessa kesää kohti mahdollisuudet laajaan yhteisesiintymiseen kasvoivat kilvan lisääntyvän lämmön kera. Militaristien suruksi sivarit eivät olleet valmiita nielemään puolustusministeriön ulostetta, vaan sadat sivarit osallistuivat omien tunnuksien alla 23.8. Helsingissä järjestettyyn mielenosoitukseen.

Mikäli osakin siitä innosta, joka vallitsi ennen mielenosoitusta, saadaan kanavoitua liiton toimintaa kehittämään, odotettavissa on järjestömme valtaisa kehittyminen, sillä tämän vuoden aikana järjestömme toimintaan aktiivisemmin on osallistunut neljä henkilöä pitempiaikaisesti Helsingissä. Mielenosoituksen alla saimme viikon ajaksi 15 henkilöä toimintaan mukaan, jos saisimme pysyvämmin Helsingissä ja muualla maassa sivareita toimintaan mukaan, niin tulokset olisivat aivan toista luokkaa kuin mihin liitto on pystynyt tähän astisen lyhyen historiansa aikana. Syksyisin toiminnallisin terveisin.