Uusi siviilipalveluslaki riittämätön parannus

Lehdistötiedote 4.12.2007 klo 17.20

Tänään eduskunnassa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty uusi siviilipalveluslaki on kokonaisuutena parannus nykytilanteeseen, muttei riitä toteuttamaan varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten yhdenvertaisuutta. Aseistakieltäytyjäliitto pitää selvänä, että vaille riittäviä ratkaisuja nyt jääviin siviilipalveluslain ongelmiin on palattava tulevaisuudessa. On kuitenkin ilahduttavaa, että yli kymmenen vuotta jatkuneiden keskustelujen jälkeen eduskunta on nyt valmis hyväksymään edes riittämättömiä uudistuksia.

Uuden lain myötä palvelusaika lyhenee 362 vuorokauteen. Muutos on toki parannus nykyiseen laajaa kansainvälistä arvostelua herättäneeseen tilanteeseen, muttei riittävä parannus. Aseistakieltäytyjäliiton mielestä ei ole esitetty kestäviä perusteluja sille, miksi siviilipalveluksen tulisi olla varusmiespalveluksen peruskestoa pidempi. Merkittävästä edistysaskeleesta yhdenvertaisuuden kannalta voitaisiin taas puhua vasta, mikäli palvelus lyhennettäisiin esim. 11 kuukauteen.

Ilahduttavaa on, että sivareiden palvelusaikaiset majoituskustannukset siirtyvät osittain valtion maksettaviksi. Tarkoitukseen varattu määräraha on kuitenkin nostettava todelliset asumiskustannukset huomioonottaen realistiselle tasolle. Tärkeä parannus on aseistakieltäytymisoikeuden tunnustaminen myös kriisin aikana, kun aikaisemmin se on rajoitettu vain rauhan aikaan. Tämä ei kuitenkaan koske ehdottomana kaikkia aseistakieltäytyjiä uuden lain sisältämän poikkeusoloissa tapahtuvan vakaumuksentutkinnan johdosta. Vakaumuksentutkintalautakunnan eteen joutuisivat paitsi vasta kriisin aikana kieltäytyvät, myös osa varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen rauhan aikana siviilipalvelukseen hakeneista reservinkieltäytyjistä.

Siviilipalveluslain rangaistussäännöksiin ei uudessa laissa saatu riittävää korjausta. Totaalikieltäytyjien pitkät vankeusrangaistukset jatkuvat, eikä ehdollisia rangaistuksia mahdollistettu myöskään muista syistä siviilipalvelusvelvollisuutta laiminlyövien kohdalla.

Uuden lain siirtymäsäännökset on kirjoitettu niin, että uusi palvelusaika koskee vain sen voimaanastumisen jälkeen palveluksensa aloittaneita. Siviilipalveluksen suorittaminen saattaa keskeytyä eri syistä pitkäksikin aikaa, joten käytännössä tämä merkitsee sitä, että vanhan lain mukaista syrjiväksi todettua palvelusaikaa suorittavia siviilipalvelusmiehiä löytyy eri puolilta maata vielä vuosien ajan eteenpäin.

Lisätietoja Aseistakieltäytyjäliitosta, yhteystiedot yllä