Siviilipalvelus lyhenemässä kahdella viikolla

Toukokuussa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus aikoo pysyä aikaisemmin omaksumassaan kannassa ja esittää myös siviilipalveluksen lyhentämistä kahdella viikolla, kun varusmiesten palvelusajat lyhenevät ensi vuonna.

Kahden viikon lyhennys säilyttää nykyisen tilanteen, muttei tietenkään riitä toteuttamaan asepalveluksen kanssa yhdenvertaista siviilipalvelusta. On kuitenkin edistysaskel, että päätöksentekokoneisto tuntuu viimein hyväksyneen näkemyksen, ettei siviilipalvelus saa olla pisintä varusmiespalvelusta pidempi. Ensimmäistä kertaahan tähän päästiin vasta nykyisen siviilipalveluslain astuttua voimaan vuoden 2008 alussa.

Siviilipalveluksen lyhentyminen kahdella viikolla ratkaisisi myös nykyisen järjettömän tilanteen, jossa totaalikieltäytyjän tulee käydä ilmoittamassa kieltäytymisestään henkilökohtaisesti varuskunnassa, jotta valvontarangaistukseen tuomitseminen mahdollistuu. Aseistakieltäytyjäliitto vaatii kuitenkin tämän ongelman ratkaisemista jo ennen uusien palvelusaikojen voimaan astumista.

Siviilipalveluksen muutosvaatimuksiin palataan laajemmin seuraavan kerran loppuvuonna, kun YK:n ihmisoikuskomitea käsittelee myös aseistakieltäytyjälainsäädäntöä Suomen maaraportin yhteydessä.