Sivareiden majoitustilanne saatettava kuntoon

Lehdistötiedote 20.3.2006 klo 15.00

Aseistakieltäytyjäliitto vaatii, että siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamisjärjestelmä on viimeinkin saatettava kuntoon. Voimassaolevan siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelusmiehet ovat oikeutettuja ilmaiseen majoitukseen palveluksen aikana. Majoituksen osoittaminen ja kustantaminen taas on palveluspaikkojen tehtävä. Monet palveluspaikat ottavat kuitenkin vain sivareita, joista ei aiheudu niille asumiskustannuksia. Tällöin majoitus jää usein sivarin itsensä tai hänen omaistensa maksettavaksi. Ainoa riittävä ratkaisu olisi majoituskustannusten korvaamisvelvollisuuden siirtäminen palveluspaikoilta työministeriön maksettavaksi.

Aseistakieltäytyjäliiton tietojen mukaan viime vuosina ei ole tehty kattavaa selvitetystä siitä, kuinka suuri osa palveluspaikoista vastaa sivarinsa majoituskuluista. Työministeriön kesäkuussa 1999 tekemän selvityksen mukaan kuitenkin vain noin kolmasosa palveluspaikoista maksoi sivareiden asumiskustannukset, yli puolessa tapauksista ne jäivät joko miehen itsensä tai hänen vanhempiensa kustannettaviksi. Aseistakieltäytyjäliiton tuntuman mukaan ongelmat ovat edelleen yleisiä. Siviilipalveluksen Lapinjärven siviilipalveluskeskuksen www-sivuilla (www.sivarikeskus.fi) oli 20.3.2006 esillä 201 avointa palveluspaikkaa. Näistä vain hieman yli puolet (105) ilmoitti tarjoavansa majoituksen.

Keskeisin syy ongelmiin on se, että palveluspaikkoja on liian vähän: sivarit joutuvat ottamaan palveluspaikkoja jotka eivät huolehdi majoituksesta, koska velvoitteensa moitteetta täyttäviä paikkoja ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Siviilipalvelusmiehet suorittavat valtion asevelvollisuusjärjestelmän myötä asettamaa palvelusvelvollisuutta, joten valtion on myös turvattava heille laissa taattujen oikeuksien toteutuminen palveluksen aikana. Siviilipalveluksen suorittaa joka vuosi noin 2000 miestä. Asumiskustannusten siirtäminen valtion maksettavaksi toisi noin 4-5 miljoonan euron menoerän. Tällainen rahamäärä ei saa olla este laissa määrätyn oikeuden toteuttamisen turvaamiselle. "Kannattaako asevelvollisuutta ylipäätään ylläpitää, mikäli sitä suorittavien toimeentulon turvaaminen ei näytä onnistuvan", Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee.

-- Lisätietoja Aseistakieltäytyjäliitosta, yhteystiedot tiedotteen ylälaidassa --