Militarismi

vrt. antimilitarismi

Pääkirjoitus: Kaikuja 30-luvulta

Nationalistinen ajattelu ei välttämättä ole pelkästään negatiivinen asia, vaikka tässä lehdessä tuohon ajatusmalliin suhtaudutaankin kriittisellä otteella. Nationalistinen,
kansallismielinen ajattelu on kansakuntien historiassa monesti toiminut ihmisiä yhdistävänä tekijänä taistelussa sortoa ja riistoa vastaan.

Nationalismin taudinmääritys

Kansallissosialismi ja fasismi nousivat Euroopassa 1930-luvulla. Äärinationalistiset liikkeet ajoivat Euroopan ja koko maailman toiseen maailmansotaan ja silmittömään väkivaltaan. Sotaa edeltäneen kehityksen taustalta löytyy pelottavan paljon yhtäläisyysmerkkejä nykypäivän nationalismista kumpuavan oikeistoradikalismin nousuun. Suomi ei ole kehityksestä sivussa tälläkään kertaa.

Historiankirjoitus nationalismin pönkittäjänä

Historiankirjoitus on voittajien historiaa joka on kirjoitettu valtaapitävien näkökulmasta kulloinkin vallitseva yhteiskunnan järjestelmää tukevaksi. Vallitsevat historiakäsitykset
voidaan myös haastaa erilaisista eettisistä tai ideologisista näkökulmista käsin. Nationalismiin perustuvat historiakäsityksemme ovat loogista seurausta
kansallisvaltioideologiasta.

Mitä nationalismilla tarkoitetaan?

Nationalismin tutkijat ja historioitsijat ovat pyrkineet määrittelemään nationalismia ja sen synnyn syitä, mutta nationalismille ei ole löytynyt yhtä hyväksyttyä
standardimääritelmää. Monimuotoisena ilmiönä se ei taivu helposti yhteen malliin tai selitykseen. Nationalismin määrittelyn ja tutkimisen hankaluus selittyy osittain sillä,
että se on yhtäältä moderni poliittinen ideologia, toisaalta tunneperustalle rakentuva maailmankuva.

Sotaministeriö valmistautuu sotaan

Suomen hallitus esittää Puolustusvoimain komentajalle oikeutta määrätä välittömästi enintään 25000 reserviläistä ”sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuun kertausharjoitukseen”.

Yhdistele sisältöä