Mielipidevanki

Halosen armahduslinja tiukka

Helsingin Sanomat julkaisi 26.1.2008 artikkelin, joka käsitteli presidentti Tarja Halosen armahduspäätöksiä. Jutussa mainitaan, että Halonen on armahtanut kahden viime vuoden aikana viisi aseistakieltäytyjää, vaikka KKO oli puoltanut armahduksen myöntämistä vain yhdessä tapauksessa.

Mielipidevangin opas

Alla oleva versio on osittain vanhentunut. Päivitetty Mielipidevangin opas löytyy tästä.

( vielä enemmän vanhentunut viidennen painoksen pdf-versio tässä, n. 530 KB)

 

Suomi syrjii aseistakieltäytyjiä!

YK:n ihmisoikeuskomitea 25.7.2013: siviilipalveluksen kesto yhä rangaistuksen luontoinen.
Alla mainittu kritiikki on annettu edellisen, vuoden 2007 loppuun voimassa olleen siviilipalveluslain aikana. Tämän linkin takana on arvioitu, kuinka arvostelun kohteena olleita asioita on onnistuttu korjaamaan nykyisessä laissa.

Monet kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet viime vuosina huomioita siihen, kuinka Suomen valtio syrjii aseistakieltäytyjiä lainsäädännössään.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea antoi 4.11.2004 Suomelle lausunnon kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Ihmisoikeuskomitean tehtävä on valvoa Suomea sitovan YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista.

Kansainvälinen rauhanvankipäivä

1.12.2007 on Kansainvälinen rauhanvankien päivä (Prisoners for Peace Day). Tämän vuoden teemana on aseistakieltäytyjät Turkissa. WRI:n sivustolla löydät enemmän tietoa.

Yhdistele sisältöä