VANGITUT TOTAALIKIELTÄYTYJÄT VETOAVAT KANSANEDUSTAJIIN SIVIILIPALVELUKSEN LYHENTÄMISEN PUOLESTA

-tiedotusvälineille 5. 12. 2000 klo 14.30, vapaa julkaistavaksi heti


Laki siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 160/2000 vp) on tulossa lähiaikoina eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Me totaalikieltäytyjät, jotka olemme tällä hetkellä suorittamassa tuomioitamme, haluamme saattaa tietoon eräitä asiota, joilla toivomme olevan vaikutusta päätökseen äänestetäänkö siviilipalveluslain epäkohtien korjaamisen puolesta vai sitä vastaan ja siihen miten muuten toimitte tasapuolisuuden edistämiseksi tässä laissa.

Arvostetun kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön, Amnesty Internationalin, mielestä siviilipalvelusajan kesto ei saisi olla pidempi kuin yleisimmän varusmiespalveluksen kesto, joka on Suomessa 6 kuukautta. Tämä tarkoittaa, että Amnesty kokee rangaistusluontoiseksi sen, että Suomen siviilipalvelus on yli 9 kuukautta pitkä ja on sitä mieltä, että suomalaiset totaalikieltäytyjät ovat mielipidevankeja. Amnesty saattaisi suostua poistamaan Suomen mustalta listaltaan mikäli siviilipalvelusaika lyhennettäisiin 330 päivään. Siviilipalvelusajan lyhentäminen 362 päivään olisi siis riittämätön askel, vaikkakin oikeaan suuntaan. Tästä huolimatta toivomme, että kansanedustajat äänestäisivät hallituksen esityksen puolesta, koska ainoat asiat joilla siviilipalveluksen kohtuullistamisen estämistä perustellaan ovat sotilaallisten tahojen mielikuvitukselliset laskelmat palvelustapojen 'kokonaisrasittavuudesta' ja näkemykset ‘heijastusvaikutuk-sista' kokonaismaanpuolustukseen.

Haluaisimme kuitenkin kiinnittää huomiota myös muutamaan yksityiskohtaan tuoreessa työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnössä 12/2000 vp hallituksen esitykseen laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta. Ensinnäkin, hallituksen esityksen voimaantulo-säännöksessä lain voimaantulohetkellä yli 181 päivän rangaistukseen tuomittujen totaalikieltäytyjien rangaistukset lyhennettäisiin 181 päivään. Tämä kohta kuiten syrjii osittaiskieltäytyjiä, jotka ovat jo keskeyttäneet varusmies- tai siviilipalveluksen. Kaikkien totaali- ja osittaiskieltäytyjien tuomiot tulisi tasapuolisuuden vuoksi laskea uuden siviilipalveluslain palvelusajan mukaisesti, jolloin kaikkien tuomittujen rangaistuksia lyhennettäisiin samassa suhteessa.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan, että kurinpidollisista seikoista johtuen vankilaan tuomittujen siviilipalvelusmiesten tuomioita ei lyhennettäisi, osin koska harvan, jos kenenkään siten tuomitun tuomion pituus ylittää 181 päivää. Olisi kuitenkin toivottavaa, että myös heidän tuomioitaan kohtuullistettaisiin samalla tavalla kun toivomme kaikkien osittaiskieltäytyjien tuomioiden lyhentämistä.

Kolmanneksi haluamme tuoda tiedoksi tärkeän seikan, joka on unohtunut hallituksen esityksestä, mutta jonka työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta tuo esille: Myös suoraan kutsunnoista ja asepalveluksesta kieltäytyneiden tuomion saaneiden totaalikieltäytyjien tuomiota on välttämätöntä tasapuolisuuden vuoksi lyhentää samalla tavoin kuin siviilipalveluksesta kieltäytyneiden. Ei olisi lainkaan tarkoituksenmukaista, että eri tavoilla kieltäytyneet totaalikieltäytyjät joutuisivat kieltäytymistavastaan johtuen suorittamaan eripituisen tuomion, vaan kaikille totaalikieltäytyjille on lain puitteissa taattava keskenään tasa-arvoinen asema.

Ystävällisesti teidän

Tuukka Kallas
Teemu Kalvas
Anssi Korhonen
Juho Lindman
Sami M.J. Nieminen
Janne Nurminen
Ilmari Saarilehto