Siviilipalveluksesta kieltäytyneelle vankeutta Loviisassa

Tiedotusvälineille 27.9.2005 klo 16.00 Julkaisuvapaa

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi tänään 21-vuotiaan helsinkiläismiehen 183 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tämä kieltäytyi suorittamasta siviilipalvelusta koulutusjaksoa enempää ja sai siviilipalvelusrikoksesta vankeutta puolet jäljellä olevasta palvelusajasta.

Maaliskuussa siviilipalveluskeskukselle jättämässään kieltäytymisilmoituksessa mies perustelee kieltäytymistään seuraavasti:

"Tällä ilmoituksella kieltäydyn suorittamasta minulle aseistakieltäytymisestä langetettua rangaistusta, jota kutsutaan myös siviilipalvelukseksi.

"Käytännössä päätöksessäni ratkaisevat tuon rangaistuksen epäkohdat, kuten kohtuuton pituus (kirjoittamisen aikaan 13 kuukautta) ja pääasiassa järjestelyistä johtuva palveluspaikkojen niukkuus. Ilman näitä epäkohtia saattaisin olla valmis suorittamaan palveluksen. Katson kuitenkin, että siviilipalvelus - siis pakkotyö - on kaikissa olosuhteissa nähtävä rangaistuksena, jota en perusteettomuutensa vuoksi hyväksy. Periaatteellisesti en voi myöskään hyväksyä sitä, että siviilipalveluksen suorittaminen suo ainoastaan rauhan ajaksi vapautuksen asepalveluksesta, josta olen jo kutsuntatilaisuudessa eettisistä syistä kieltäytynyt.

"Katson, että sukupuolen (naiset), asuinpaikan (ahvenanmaalaiset) ja uskonnon (jehovantodistajat) perusteella syrjivän asepalveluksemme tulisi omantunnon vapautta sekä paljon puhuttua tasa-arvon periaatetta kunnioittaen olla kaikille tasapuolisesti vapaaehtoinen."

"Valtion ainoa hyväksyttävä rooli on toimia kansalaistensa palvelijana - maassa, jossa on asevelvollisuus, kansalaiset ovat valtion palvelijoita."

Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti kommentoi tuomiota: Jos Suomen valtio noudattaisi kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja korjaisi YK:n ihmisoikeuskomitean toteamat omantunnon vapautta ja syrjinnän kieltoa loukkaavat kohdat asevelvollisuuslaista ja siviilipalveluslaista, tätäkään rangaistusta ei olisi annettu. Perustuslaki myös velvoittaa tuomioistuimia noudattamaan ihmisoikeussopimuksia, mutta niin ei nytkään tapahtunut, vaan aseistakieltäytyjien vapaudenriistot jatkuvat.