Kansalaispalvelus naisillekin on huono ajatus

Tiedotusvälineille 17.2. vapaa julkaistavaksi

Aseistakieltäytyjäliitto (AKL) tyrmää SDP:n eilen esittämän ajatuksen siitä, että myös naiset pitäisi velvoittaa kansalaispalvelukseen nykyisen, laajasti vain miehiä koskevan asevelvollisuuden sijasta. Liitto pitää oikeana havaintoa siitä, että asevelvollisuusjärjestelmä on epätasa-arvoinen. AKL huomauttaa, että Suomen järjestelmä on todettu kansainvälisten ihmisoikeuselinten tarkastelussa syrjiväksi niin sukupuolen, vakaumuksen kuin asuinpaikankin perusteella. Lisäksi se ylläpitää väkivallan kulttuuria.

Ongelma ei kuitenkaan ratkea laajentamalla palvelus- tai kutsuntavelvoite koskemaan entistä laajempaa osaa koko ikäluokasta Aseistakieltäytyjäliiton mielestä myös naisia koskeva pakollinen kansalaispalvelus olisi tarpeeton ja vahingollinen yhteiskunnalle. Laajalti koko ikäluokkaa koskeva kansalaisvelvollisuus, samoin kuin aiemmin julkisuudessa ehdotettu kutsuntojen ulottaminen naisiin, vain syventäisi yhteiskunnan militarisaatiota.

Liitto ihmettelee kansalaispalvelusta koskevassa keskustelussa niin SDP:n kuin monien muidenkin poliittisten tahojen intoa laajaan asevelvollisreserviin perustuvan armeijan säilyttämiselle. Armeija on jo tosiasiallisesti vähitellen siirtynyt kohti valikoivampaa asevelvollisuutta: asepalveluksen suorittaa enää noin 70 prosenttia miesikäluokasta. Aseistakieltäytyjäliiton mielestä asevelvollisuudesta tulisi siirtyä myös miesten osalta vapaaehtoisuuteen perustuvaan palvelusjärjestelmään, ei laajentaa velvollisuutta koskemaan entistä suurempaa osaa kansalaisista.

Liitto kummastelee myös kansalaispalveluskeskustelun yhteydessä muun muassa Kimmo Sasin (Huomenta Suomi 17.2.2010) esittämää näkemystä siitä, että nykyisenlainen tai laajempi palvelusvelvoite olisi vaihtoehto jäsenyydelle NATO:ssa. ”Asevelvollisuuden ylläpitäminen ei ole ehkäissyt NATO-lähentymistä tai armeijan saattamista NATO-yhteensopivaksi tähän mennessä – ei Suomessa eikä useassa NATO-maassakaan, kuten esimerkiksi Turkissa. Miksi se tekisi niin tulevaisuudessakaan?” Aseistakieltäytyjäliitto kysyy.

“Yhteiskuntamme kohtaamat uhkat ovat muita kuin sotilaallisia ja niiden ehkäiseminen vaatii resurssien suuntaamista muualle kuin pakkoon perustuvan, kalliin ja tarpeettoman ase- tai kansalaisvelvollisuusjärjestelmän ylläpitämiseen. Sotilaallinen varustautuminen missään muodossa syö todellisten uhkien ratkaisemiseen tarvittavia voimavaroja”, liitto toteaa.