Totaalikieltäytyjä Henri Sulku aloitti tuomion suorittamisen - lähetä vastalauseviesti!

Totaalikieltäytyjä Henri Sulku aloitti valvontarangaistuksensa  suorittamisen maanantai-iltana 6.10. Hänelle langetettiin 24.6. Porvoon käräjäoikeudessa 173 vrk:n rangaistus siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Voit lähettää vetoomuksen hänen vapauttamisensa puolesta WRI:n sivustolta.

tiedotusvälineille 7.10.2014 klo 14.30

Sulku on vakaumuksellinen antimilitaristi. "Militaristinen,  hierarkkinen ja machoistinen asepalvelus edustaa itselleni täysin  vastakkaista moraalia ja politiikkaa. Sen vuoksi näin ainoana  vaihtoehtona kieltäytymisen kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään  sisältyvästä palveluksesta", hän totesi oikeudenkäynnissään.

Sulku on yksi noin 40-50 nuoresta suomalaisesti miehestä, jotka tuomitaan vuosittain vapausrangaistukseen  asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palveluksesta kieltäytymisen johdosta. Määrä on ollut kasvusuunnassa viime vuosina. Valtaosa totaalikieltäytyjistä saa nykyään valvontarangaistuksen, mutta myös vankeustuomiot ovat edelleen mahdollisia.

Yhdistyneiden kansankuntien ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen vaatinut Suomea laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erityiskohtelun koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä, koska nykyinen tilanne rikkoo yhdenvertaisuutta. Jehovan todistajat on  vapautettu palveluksesta rauhan aikana. Toistaiseksi Suomen valtio ei ole kuitenkaan tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi.

Totaalikieltäytyjien vankeusrangaistukset ovat yksi esimerkki asevelvollisuuden aiheuttamista ongelmista. Vaikka reservin pienentämisen myötä enemmistö asevelvollisuusikäisistä miehistä ei enää kuulu armeijan sodanaikaisiinkaan suunnitelmiin, asevelvollisuutta halutaan yhä sanktioida langettamalla ihmisoikeuksia rikkovia ehdottomia vapausrangaistuksia. Aseistakieltäytyjäliitto vaatii totaalikieltäytyjien  vapausrangaistusten välitöntä lakkauttamista.


Henri Sulku pitää tuomionsa aikana blogia, joka löytyy täältä: http://totaaliblogi.org/

War Resisters' International: Total objector Henri Sulku starts 173 days home detention
DFG-VK: 173 Tage Hausarrest gegen den Kriegsdienstverweigerer Henri Sulku

#HenriVapaaksi