Kampanja

Mahdollisuuksia toimia yhdessä

Rauhanvangit 1.12.1999

ARMENIA

Samvel Manakian
(vankilaan 07/97- vapaaksi 05/00).
g Kosh
ITK
Nachalniku
Armenia

Aseistakieltäytyjä, Jehovan todistaja. Tietojen mukaan häntä on pahoinpidelty vakavasti.

 

Karen Voskanian

(vankilaan 9/98 – odotetaan pääsevän vapaaksi 04/01)

g Gyumri

SIZO

Nachalniku

Armenia

Aseistakieltäytyjä, Jehovan todistaja

 

Gagik Ohanian

Artur Stepanian

Armen Asoian

Grigor Daian

Artur Martirosian

Ruslan Ohanganian

Gurgen Sevoian

Kutsuntakampanja onnistui hyvin

Kutsuntakampanja keskeytyi taas marraskuussa yhdeksäksi kuukaudeksi jatkuakseen taas kutsuntojen alkaessa seuraavan kerran ensi vuoden syyskuussa. Kam­pan­jan tar­koi­tus­han on pai­ka­ta erit­täin puut­teel­li­sen aseis­ta­kiel­täy­ty­mi­ses­tä ker­to­van viralli­sen in­for­maa­tion ase­vel­vol­lis­ten tietoi­hin jät­tämiä aukkoja ja sitä to­teutetaan ja­ka­mal­la ai­heesta ker­tovaa len­to­leh­tistä kutsun­ta­paik­ko­jen edes­sä. Tänä syksy­nä se toteu­tui lä­hes 30 paikka­kun­nal­la.

Vanunu edelleen vangittuna

Israelin salaisen ydinaseohjelman englantilaiselle Sunday Times-lehdelle vuonna 1986 pal­jastanut teknikko Mordechai Vanunu on edelleen vangit­tu­na Ash­ke­lo­nin van­ki­las­sa Is­ra­elis­sa. Hä­net päästettiin “normaaliin” vankilaelämään yhdentoista ja puolen vuo­den jäl­keen eris­tyksen vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa, mut­ta sen jälkeen tilanteessa ei ole tapahtunut mer­kit­tä­vää edis­tys­tä.

Totaalimanifesti 15.5.1998

Aseisiin perustuva "turvallisuus" ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia.

Yhdistele sisältöä