Poliisi esti Aseistakieltäytyjäliiton kutsuntakampanjan Orivedellä

Lehdistötiedote 14.11.2002 klo 11.00

Poliisi poisti väkivalloin Aseistakieltäytyjän kutsuntakampanjalennäkkejä jakaneen Johannes Liljan Oriveden kutsuntapaikan edestä viime perjantaina. Kyseessä oli perusteeton poliittisten toimintaoikeuksien loukkaus. Sananvapaus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista ja viranomaisten tehtävä on Suomen perustuslain mukaan sen toteutumisen turvaaminen, ei mielivaltainen estäminen. Aseistakieltäytyjäliitto järjestää perjantaina 15.11. klo 14.00 Oriveden keskustassa mielenosoituksen, jossa heitä muistutetaan tästä tosiasiasta. Mielenosoitus lähtee linja-autoaseman edestä ja päättyy poliisiaseman luokse.

Poliisin käydessä hänen kimppuunsa Lilja oli jakamassa aseistakieltäytymismahdollisuuksista kertovia lentolehtisiä kutsuntapaikkana toimineen kaupungintalon edessä jalkakäytävällä, jossa jakaminen on ilman muuta sallittua. Hän ei ollut häirinnyt kutsuntatilaisuutta millään tavalla tai estänyt ihmisten pääsyä sinne. Ainoaksi perusteeksi toiminnalleen poliisi ilmoitti: Täällähän ei mitään vihkosia jaella. Lilja vietiin poliisiasemalle, josta hänet vapautettiin pian henkilötietojen kirjaamisen jälkeen ja kerrottiin, että kysymys oli ollut "väärinkäsityksestä".

Kyseessä on kuitenkin varsin vakava väärinkäsitys, jollaisia ei viranomaisille saisi tapahtua. Kutsuntalennäkkien jakamisessa on kysymys sekä Suomen perustuslaissa (12 §) että Suomea sitovassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (10. artikla) turvatun sananvapauden toteuttamisesta. Oikeus levittää painotuotteita on turvattu erikseen myös painovapauslaissa (14 §). Mikäli joku käyttää oikeudettomia voimakeinoja estääkseen toista toteuttamasta ilmaisunvapautta, kysymys on poliittisten oikeuksien loukkaamisesta, josta rikoslaki (14. luku, 5 §) määrittää maksimirangaistukseksi kaksi vuotta vankeutta.

Kutsuntakampanjan tarkoitus on informoida kutsuntoihin meneviä armeijan käymisen vaihtoehdoista - virallinen tiedottaminen aseistakieltäytymisestä kun on edelleen erittäin puutteellista. Kutsuntakampanja toteutetaan jakamalla kutsuntoihin saapuville tosiasiatietoa siviilipalveluksesta ja totaalikieltäytymisestä sisältäviä lentolehtisiä. Kampanja järjestetään joka syksy usealla kymmenellä paikkakunnalla. Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulee lähes joka syksy tapauksia, joissa viranomaiset ovat ylittäneet toimivaltansa häiritessään kampanjan toteuttamista esim. häätämällä lennäkinjakajia pois alueilta, joilla jakamiseen on oikeus. Vakavuudeltaan Oriveden tapaukseen rinnastettavaa ilmaisunvapauden loukkaamista ei kampanjan yhteydessä ole kuitenkaan sattunut vuosikausiin.