Boikotoi yhdysvaltalaisia tuotteita

 

Helmikuun 15. päivä miljoonat ihmiset ympäri maailmaa kokoontuivat kaduille osoittamaan mieltään Irakin sotaa vastaan. Eri puolilla maailmaa tehtyjen mielipidetutkimuksien mukaan suuri enemmistö ihmisistä ei haluaa sotaa Irakia vastaan. Bushin hallinto on päättänyt olla välittämättä näistä ihmisistä, joiden joukossa on myös miljoonia yhdysvaltalaisia, jotka haluavat Irakin kriisiin rauhanomaisen ratkaisun. Bushin hallinto on valmistautunut lähtemään sotaan myös ilman muiden maiden tukea, jopa ilman YK:n päätöslauselmaa asiasta. Me sotaa vastustavat olemme osoittaneet mielipiteemme, mutta meitä ei ole kuunneltu, joten olemme päättäneet siirtyä tehokkaampiin väkivallattomiin keinoihin estääksemme sodan - alamme boikotoida yhdysvaltalaisia tuotteita kunnes Bushin hallinto on lopettanut Irakin uhkaamisen sodalla.

Yhdysvaltain talous on suoraan yhteydessä Irakin vastaiseen sotaan. Etenkin öljy-yhtiöt ja asefirmat hyötyisivät Irakin sodasta. Monet muutkin yritykset ovat riippuvaisia USA:n sotakoneistosta, joka avaisivat ja turvaisivat niille markkinoita ympäri maailman. Monet näistä yrityksistä tukivat joko suoraan tai epäsuoraan George W. Bushin vaalikampanjaa. Keskittymällä tuottamaan taloudellista vahinkoa tietyille yrityksille osoitamme selvästi, että sotavalmisteluihin osallistuminen ei ole yrityksille taloudellisesti kannattavaa.

Otamme yhteyttä boikotoimiimme yhdysvaltalaisiin yrityksiin ja pyydämme heiltä apua vakuuttaaksemme presidentti Bushin ratkaisemaan Irakin konfliktin diplomaattisesti. Boikotin aloittaminen ei ole helppoa, sillä monet ihmiset ovat riippuvaisia yhdysvaltalaisista tuotteista päivittäisessä elämässään. Boikottia ei ole suunnattu yhdysvaltalaisia vastaan - monet heistä jo kärsivät laskevasta taloudesta (vakuutuksettomat, työttömät, kodittomat...) emmekä kannata ympäri maailmaa voimistuvaa Yhdysvaltain vastaista liikettä.

Emme ole Yhdysvaltoja vastaan emmekä Saddamin puolesta. Sota Irakissa tappaisi ja haavoittaisi satoja tuhansia irakilaisia, tekisi alueen olot entistä epävakaammiksi, johtaisi voimakkaaseen Yhdysvaltain vastaiseen liikehdintään ja kasvattaisi terroristi-iskujen uhkaa Yhdysvalloissa. Kaikki raha, jota nyt käytetään sotavalmisteluihin voitaisiin käyttää yhdysvaltalaisten elinolojen parantamiseen ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen.

Monia boikotteja yhdysvaltalaisia tuotteita vastaan on jo aloitettu, sekä sotaa vastaan että muista syistä. Kannatamme näitä aloitteita, ja tavoitteenamme on sekä keskittää tietoa niistä että tarjota tietoa siteistä yhdysvaltalaisten firmojen ja Irakin sodan välillä. Toivomme, että tämä boikotti auttaa tekemään eron sodan ja rauhan, elämän ja kuoleman sekä tuhon ja uudelleenrakentamisen välille.

Lisätietoja boikotista ja boikotoitavista yrityksistä, sekä mahdollisuus ehdottaa muita boikotoitavia yrityksiä ja liittyä itse mukaan boikottiin ympäristö- ja rauhanjärjestö For Mother Earthin kotisivuilla.

Yhdysvaltalaiset asefirmat

Yhdysvaltalaiset asefirmat hyötyisivät tietysti ensimmäisinä ja eniten Irakin sodasta. Ne pääsisivät esittelemään uusia aseitaan, ja mitä kauemmin sota jatkuisi, sitä enemmän aseita tarvittaisiin. Kuitenkaan useimmat meistä eivät suoranaisesti käytä sotilasvarusteita, ei ole helppoa ostaa Lockheed Martin ohjuksia tai GKN tankkeja. Voimme kuitenkin kuluttajina vaikuttaa niihin asefirmoihin, jotka myyvät myös käyttöesineitä, kuten tietokoneita, helloja tai jääkaappeja, kotitalouksille.

Lisätietoja: Reaching Critical Will "Dirtiest Dozen" companies involved in weapons of mass destruction

General Electric

Tuottaa moottoreita useille erilaisille Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian sotalentokoneille ja -helikoptereille, mutta valmistaa myös paljon tavaroita kotitalouksille. Boikotoimalla General Electricin tuotteita voimme osoittaa vastustavamme sen bisneksen toista puolta.

Lisätietoja:

Yhdysvaltalaiset öljytuotteet

Vaikka Bushin hallinto väittää, että syy Irakin sotaan olisivat joukkotuhoaseet, toinen syy sotaan olisi Bushin tarve taata jatkossakin halvan öljyn saanti. Öljy ei ole ainoa Yhdysvaltoja sotaan motivoiva tekijä, mutta Yhdysvaltain riippuvuus öljystä on tärkeä syy Lähi-Idän konfliktiin.

Irakilla on 10 prosenttia maailman öljyvaroista, ainoastaan Saudi-Arabialla on enemmän öljyä. Irakilla oleva öljy riittäisi Yhdysvaltain kulutukseen 16 vuodeksi. Irak käyttää tällä hetkellä vain murto-osaa öljyvaroistaan ja Irakissa on vielä suuria alueita, joita ei ole koskaan tutkittu hyvin, joten on mahdollista, etta Irakissa on enemmänkin öljyvaroja. Yhdysvaltain energiaministeriö vahvisti vähän aikaa sitten, että Öljyn tuottamiskustannukset Irakissa ovat halvimpia maailmassa, mikä tekee siitä erittäin houkuttelevan tulevaisuuden öljyntuottajan.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain energiapolitiikka määrää maan ulkopoliitikan suunnan. On olemassa myös vaihtoehtoisia tapoja. Kuten Peter Hain, Ison-Britannian apulaisulkoministeri totesi: Paras tapa lisätä energiaturvallisuuttamme ja samalla myös kykyämme saavuttaa ulkopoliittisia tavoitteitamme on keksiä tehokkaita ja taloudellisia tapoja vähentää riippuvuuttamme öljystä liikenteen polttoaineena. Tällä tavoin toimiminen myös veisi eteenpäin muita, etenkin ilmanlaatuun ja ilmaston muutokseen liittyviä, sisä- ja ulkopolitiikan tavoitteitamme.

ExxonMobil/Esso

Yritys (Euroopassa tunnetaan nimellä Esso), joka on tehnyt kaikkensa pitääkseen Yhdysvallat riippuvaisena öljystä. Suojatakseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa bisnestään ExxonMobil on sabotoinut viime vuosikymmenen ilmastonmuutoksen vastaista kansainvälistä toimintaa ja ohjaillut Yhdysvaltain ilmasto- ja energiapolitiikkaa. ExxonMobil on yrittänyt kovasti kumota tieteellisen yhteisymmärryksen ilmastonmuutoksesta ja johtaa edelleen yleisöä ja poliitikkoja harhaan ilmaston lämpenemisen torjumisen taloudellisista vaikutuksista. ExxonMobil on myös rahoittanut ilmaston muutoksen suhteen skeptisiä tiedemiehiä ja teollisuusryhmiä lobbaamaan puolestaan. Bushin ero Kioton sopimuksesta vuonna 2001 oli ExxonMobilin suunnittelema.

Lisatietoja: Stop Esso

ChevronTexaco

Chevron Texaco on toinen suuri yhdysvaltalainen ylikansallinen firma. Sitä vastaan toimii jo boikotti sen ympäristö- ja ihmisoikeusloukkauksien ansiosta. Mikäli poliittinen johto Irakissa vaihtuisi, ansaitsisi ChevronTexaco huomattavasti rahaa.

Lisätietoja: Corporate Watch: ChevronTexaco boycott

Yhdysvaltalaiset autofirmat ja lentoyhtiöt

Boikotoimme lentoyhtiöitä, koska ne hyötyisivät ensimmäisinä halvasta öljystä Irakin vastaisen sodan jälkeen. Suurimmat yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat Alaska Airlines, Aloha Airlines, America West, American Airlines, Continental Airlines, Delta Airlines, Northwest Airlines, Southwest Airlines, TWA, United Airlines, USAir.

Samasta syystä boikotoimme myös autofirmoja. Yhdysvaltalaiset autot ovat kuuluisia suuresta polttoaineenkulutuksestaan muihin autoihin verrattuna. Tämä johtuu mm. siitä, että polttoaine on todella halpaa USA:ssa. Suurimmat yhdysvaltalaiset autofirmat ovat Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, General Motors, Daimler Chrysler, Lincoln and Harley Davidson motorbikes.

Yhdysvaltain imperialismin symbolit

Muutamilla yrityksillä on ainutlaatuinen asema koko maailmassa Yhdysvaltain kulttuurisen ja taloudellisen vallan ja vaikutuksen symboleina. Joillekin ihmisille nämä firmat ja niiden tuotteet edustavat vapautta ja oikeudenmukaisuutta. Meille ne edustavat Yhdysvaltain imperialismia...

Nämä yritykset ovat aiheuttaneet ympäristötuhoja, loukanneet ihmisoikeuksia ja ovat riippuvaisia Yhdysvaltain sotakoneistosta, joka avaa niille markkinoita ympäri maailman. Monet niistä ovat republikaanisen puolueen suurimpia rahallisia tukijoita.

Olisimme tietysti voineet valita tuhansia boikotoitavia firmoja, mutta valitsimme yritykset, joita vastaan on toimii jo boikottikampanja, tai jotka edustavat erityisen kavalaa piirrettä yhdysvaltalaisesta kulttuurista.

Altria (Philip Morris/Kraft)

Altria on tupakka- ja ruokajätti Phillip Morrisin uusi nimi. Se on myös republikaanisen puolueen suurin rahallinen tukija. Vastuussa miljoonista tupakkakuolemista. Yhdysvaltain rauhanliike boikotoi jo Altriaa.

Pepsico (Pepsi Cola)

Pepsico valmistaa Pepsi Colaa ja omistaa Starbucksin.

Coca Cola

Ei yhtään parempi kuin Pepsico ja luultavasti vielä voimakkaampi Yhdysvaltain imperialismin symboli. Jo boikottikampanjan kohteena.

Lisätietoja: Coke Spotlight

McDonalds

Lähes jokainen keksii joitain huonoja puolia pikaruokajättiläisestä McDonaldsista. McDonaldsilla on huono maine ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa, ja se myös tarjoaa huonolaatuista terveydelle haitallista ruokaa. McDonaldsia vastaan on toiminut maailmanlaajuinen kampanja ja useiden vuosien ajan.

Lisätietoja: McSpotlight