Kansainvälinen rauhanvankipäivä 2005

Rauhanvangit 1.12.2005

Aseistakieltäytyminen Eritreassa

Tämän vuoden kansainvälisen Rauhanvankipäivän (1.12.) teema oli Eritrean aseistakieltäytyjien tilanne. Eritrea on yksi harvoista maista maailmassa, jossa on voimassa laaja sekä miehiä että naisia koskeva asevelvollisuus. Sotilaskoulutus on itse asiassa olennainen osa koko maan koulutusjärjestelmää: viimeinen kouluvuosi "palvellaan" armeijan koulutuskeskuksessa. Lisäksi asepalvelus ei lopu - kaikki viime vuosina värvätyt ovat yhä palveluksessa elleivät ole karanneet ja piileskelemässä tai paenneet maasta.

"Mielivaltaiset pidätykset, kidutus, etulinjaan sijoittaminen, pakkotyö - ilman minkäänlaista kuulemista - ovat olleet yleisiä tapoja rankaista sotilaskarkureita ja kieltäytyjiä... Lisäksi sotilaskarkureiden vanhempia painostetaan pakottamaan lapsensa menemään sotilasyksiköihin", sanoi Eritrean Antimilitarism Initiative -järjestön Abraham Gebreyesus Mehreteab lausunnossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomissiolle Genevessä tämän vuoden huhtikuussa. Vain muutama kuukautta myöhemmin Amnesty International raportoi satojen sotilaskarkurien ja kutsuntojen välittelijöiden sukulaisten pidätyksistä. "Pidätetyt olivat yli sellaisten 18-vuotiaiden miesten ja naisten isiä, äitejä ja muita sukulaisia, jotka ovat jättäneet ilmoittautumatta asevelvollisuuspalvelukseen vuoden 1994 jälkeen, jääneet saapumatta viimeisenä kouluvuonna Sawan sotilaskoulutuskeskukseen, poistuneet joukko-osastostaan tai lähteneet maasta laittomasti", kirjoitti Amnesty International 28.7.2005.

Taustatietoa maasta

Afrikan sarvessa sijaitseva Eritrea saavutti tosiasiallisen itsenäisyyden naapurimaansa Etiopian vallasta 24.5.1991 kolmekymmentä vuotta jatkuneen katkeran, verisen ja kalliin aseellisen taistelun jälkeen. Muodollisesti Eritrea julistautui itsenäiseksi 24.5.1993, kun kyllä-äänet itsenäisyyden puolesta saivat ylivoimaisen enemmistön Yhdistyneiden kansakuntien tarkkailun alla toteutetussa kansanäänestyksessä.

Kaksi maan tärkeintä etnistä ryhmää ovat tigrignat (50%) ja tigret (40%). Afarit muodostavat 4% väestöstä ja loput 6% kuuluvat kunama-, nara-, bielen-, rashaida-, hidarb- and saho-kansoihin. Kaksi tärkeintä uskontoa ovat kristinusko (maassa on koptilaisia ja katolisia sekä protestanttisia kirkkokuntia) ja islam. Virallisia kieliä ovat tigrigna, englanti ja arabia, mutta maassa puhutaan myös erilaisia etnisiä kieliä.

Italialaiset kolonisoivat Eritrean vuonna 1890 ja antoivat alueella nimen. Kun Italia oli ollut hävinneellä puolella toisessa maailmansodassa, sen afrikkalaiset siirtomaat Eritrea, Somalia ja Libya muutettiin Britannian protektoraateiksi kymmeneksi vuodeksi. Näiden kansakuntien tulevaisuus oli kuuma kysymys Yhdistyneissä kansakunnissa 1945-50. Eritrean osalta lopputulos oli epäviisas liittovaltion muodostaminen Eritrean ja Etiopian välillä kymmeneksi vuodeksi (1952-62). Vuonna 1961 Etiopia rikkoi liittovaltiosopimuksen ehtoja ja julisti Eritrean 14:ksi maakunnakseen. Samana vuonna Eritrean vapautusrintama (ELF) aloitti aseellisen vastarinnan Hamid Idris Awaten johdolla.

Vuonna 1970 ELF:sta irtautui fraktio, joka otti nimekseen Eritrean kansanjoukot (PFE). Se oli vallankumouksellinen liike, jota johti nuorempi sukupolvi. Ensimmäisen kongressinsa jälkeen vuonna 1977 PFE uudelleenorganisoitui nimellä Eritrean kansan vapautusrintama (EPLF) ja jätti ELF:n varjoonsa. EPLF onnistui saavuttamaan itsenäisyyden Etiopiasta pitkän sodan jälkeen.

EPLF perusti siirtymäkauden hallituksen, jonka johtoon tuli itsenäisyystaistelun menestyksekäs johtaja Issayas Afewerki. EPLF:n jäsenet ottivat itselleen kaikki hallintovirat ja muut avainasemat. Kolmannessa kongressissaan vuonna 1994 EPLF otti itselleen uuden nimen, Demokratian ja oikeudenmukaisuuden kansanrintama (PFDJ).

Nimestään huolimatta hallitus oli epädemokraattinen ja epäoikeudenmukainen. Lisäksi se oli perustuslain vastainen. Sen itse asettama Eritrean perustuslakikomissio, joka oli perustettu vuonna 1994, oli laatinut vuoden 1997 perustuslain, jonka Eritrean kansa oli ratifioinut. Hallitus puolestaan jätti sen tekemättä ja vangitsi syyskuun 2001 jälkeen 11 tunnettua oppositiopuolueen jäsentä, jotka olivat vaatineet demokraattista muutosta ja ratifioidun perustuslain noudattamista.

Nykyään PFDJ on ainoa lainsäätäjä kovaotteisessa diktatuurissa. Eritrealaisilta kiistetään perustavat kansalais- ja ihmisoikeudet ja kaikki vastalauseet päättyvät mielivaltaisiin pidätyksiin, eristämiseen ja kidutukseen. Kaikille eritrealaisille, joiden visioon uudesta kansakunnastaan sisältyivät rauha, vakaus ja kukoistus, itsenäisyyttä näissä mittasuhteissa seurannut sotiminen, korruptio ja vallan väärinkäyttö ovat olleet tyrmistyttävä kokemus. Yksitoista vuotta itsenäistymisen ja kolmetoista vuotta vapautumisen jälkeen Eritrea on maa, jossa köyhyys ja sorto ovat sääntö.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Sawassa on toiminut armeijan koulutuskeskus, joka on asevelvollisuuden toimeenpanemisen keskus. Kaikki lukio-opiskelijat, sekä miehet että naiset, pakotetaan päättämään kahdestoista kouluvuotensa Sawan koulussa. Kukaan heistä ei ole palannut jatkamaan koulutustaan yliopistossa asevelvollisuuden suoritettuaan. Asmaran yliopistossa, Eritrean ainoassa, on vain kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoita, jotka olivat kirjoittautuneet yliopistoon ennen kuin asevelvollisuus astui voimaan.

Hallitus on militarisoinut maan täydellisesti. Nuorten, alaikäisten lasten ja yli 50-vuotiaiden aikuisten värvääminen on jokapäiväistä. Värvättyjä kohdellaan julmasti ja tiedossa on naisiin kohdistuneita sukupuolisia väärinkäytöksiä. Kenelläkään ei ole oikeutta kyseenalaistaa sotilasviranomaisia. Kenelläkään ei ole oikeutta aseistakieltäytymiseen.

Viimeisten kolmen ja puolen vuoden ajan eritrealaisilta on riistetty perustuslaillinen oikeus vapaaseen mielipiteenilmaisuun. Maassa ei ole riippumattomia sanomalehtiä, TV-kanavia tai radioasemia. Kaikki toimivat tiedotusvälineet ovat hallituksen omistamia. Vain internet tarjoaa informaatiota, joka ei ole hallituksen propagandan värittämää - ja vain niille, joilla on pääsy sen ääreen.

Ulkopolitiikka on eristänyt maan ihmisoikeusjärjestöistä, avustusjärjestöistä ja suurimmaksi osaksi koko kansainvälisestä yhteisöstä. Diktaattori käyttää "kansallisen yhtenäisyyden" käsitettä pelotellakseen hallituksen vastustajia ja luodakseen epäluuloja heitä kohtaan. Uskonnollisia vähemmistöjä vainotaan vangitsemisilla ja kidutuksella. Compass Direct -uutistoimiston mukaan tänä vuonna on tähän mennessä pidätetty 187 eritrealaista kristittyä, joukossa hartaushetkiin kokoontuneita ryhmiä, kokonaisia hääjuhlia ja Raamattu-lukupiirejä; älymystön jäseniä ja ammatti-ihmisiä. Pidätettyjen joukossa on usein lapsia ja vanhuksia.

The Christian Post -lehti kertoi 24.2.2005, että Eritrean hallitus on toukokuun 2002 jälkeen sulkenut maan protestanttisia kirkkokuntia, sulkenut niiden kirkkoja ja kieltänyt ihmisten kodeissa järjestettyjä kokoontumisia. Vain neljä uskontoa on virallisesti hyväksytty: ortodoksinen kristillisyys, katolilaisuus, luterilaisuus ja islam.

Aseistakieltäytyminen on tabu. Hallitus leimaa aseistakieltäytyjät pelkureiksi ja epäisänmaallisiksi. Ei ole asiaa koskevaa lainsäädäntöä eikä aseistakieltäytyjillä ole mahdollisuutta vaihtoehtopalvelukseen. Aseistakieltäytymisen seuraus on vakava kidutus ja pitkäaikainen vankeus, jopa kuolema.

Etiopian vastaisen rajasodan kauhujen jälkeen 1998-2000 aseistakieltäytyjien määrä armeijassa lisääntyi. Tänään tuhannet kieltäytyvät asepalveluksesta ja armeijasta. Heidän on pakko lähteä maanpakoon. Huomattava määrä heitä etsii poliittista turvapaikkaa Euroopasta, Libyasta, Etiopiasta tai Sudanista. Saksassa eritrealaiset pakolaiset ovat perustaneet Eritrean Antimilitarism Initiative (EAI) -järjestön, joka tukee Eritrean armeijaa paenneita pakolaisia ja kamppailee rauhan ja antimilitarismin puolesta Eritreassa. Sodan seuraukset Pitkän itsenäisyyssodan ja myöhempien konfliktien haitallinen vaikutus Eritrean yhteiskuntaan ja talouteen on ollut mittaamaton. Ne ovat pahentaneet noidankehää, joka on vaikuttanut koko alueeseen ja johtanut siihen, että miljoonat ihmiset ovat joutuneet riippuvaisiksi ulkoisesta avusta selviytyäkseen. Näiden kiistojen seuraukset ovat kammottavia: ihmishenkien menetys, köyhtyminen, kodeistaan paenneet ihmiset, maamiinojen aiheuttamat vaarat, ryöstely, omaisuuksien takavarikointi, maanpakolaisuus, traumat.

Tällä hetkellä yli kolmasosa Eritrean väestöstä elää maanpaossa. Sota on johtanut perheiden hajoamiseen ja kulttuurin ja yhteisön normien katoamiseen sekä kotona että maanpaossa. Kansainväliset ja kansalliset kansalaisjärjestöt Kansallisilla ja kansainvälisillä kansalaisjärjestöillä on vain vähän toimintaa. Ja se mitä on, tapahtuu hallituksen tarkkailun alla. Maassa ei ole kansainvälisiä järjestöjä, jotka edistäisivät ihmisoikeuksia tai tarkkailisivat pakkovärväystä armeijaan kaikkine siihen liittyvine raakuuksineen tai aseistakieltäytyjien vainoa. Hallitus ei suvaitse myöskään riippumattomia kansallisia kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeusryhmiä, kansainvälisiä tarkkailijoita tai ulkomaisia reporttereja. Amnesty Internationalin ja muiden vaatimukset ihmisoikeusloukkauksien tutkimisesta on jätetty huomiotta. Kaikkien ulkomaisten lehtimiesten maassaolo on kielletty. Aseistakieltäytyminen tienä kohti rauhaa Eritrean ihmiset elävät poliittisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa kriisissä. On kiireellinen tarve luoda terve demokraattinen ilmapiiri, joka perustuu maan johtajien perustuslailliseen valitsemiseen ja monipuoluejärjestelmään. On kiireellinen tarve vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja aseistakieltäytyjät. Näin ollen AEI ajaa kieltäytymistä armeijapalveluksesta ylläkuvatussa kontekstissa.

Uskomme, että kieltäytyminen asepalveluksesta, militarismista ja sodasta on elintärkeää seuraavista syistä:

 1. Aseistakieltäytymisen idea ja opetukset perustuvat rauhaan, humaanisuuteen ja moraaliin. Uskomme, että ne ovat vastavoima harhaanjohtavalle ja provosoivalle propagandalle "kansallisesta yhtenäisyydestä" ja "kansallisesta suvereenisuudesta".
 2. Mitä useampi ihminen sanoo EI sodalle Eritreassa ja mitä useampi ihminen sanoo EI sodalle naapurimaissamme, alueellamme ja koko maailmassa, sitä enemmän hallitukset saattavat alkaa miettiä konfliktien rauhanomaista ratkaisemista, alkaa kunnioittamaan ihmiselämää ja suunnitella oikeudenmukaisen ja turvallisen yhteiskunnan rakentamista tuleville sukupolville.
 3. Aseistakieltäytyminen on vastavoima sodalle ja militarismille. Aseistakieltäytyjä on sotaherran täydellinen vastakohta. Uskomme, että aseistakieltäytyjät voivat vastustaa menestyksekkäästi militaristisia päämääriä.

Askeleita kohti kestävää rauhaa

AEI uskoo, että seuraavat askeleet johtavat kohti rauhaa, joka perustuu humanitaarisiin oikeuksiin sekä kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin:

 1. Aseistakieltäytymisoikeuden toteuttaminen ja kehittäminen ja vaihtoehtopalveluksen tarjoaminen aseistakieltäytyjille.
 2. Pluralismiin, sivistykseen. kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kulttuurin luominen.
 3. Demokratiaan perustuvan poliittisen johtajuuden kehittäminen.
 4. Väkivallattomien taistelumenetelmien omaksuminen.
 5. Konfliktien ratkaiseminen rauhanomaisesti vuoropuhelun, harkinnan ja neuvottelujen avulla.
 6. Kansainvälisen lain kunnioittaminen.

Yohannes Kidane on eritrealainen pakolainen, joka asuu Saksassa. Hän toimii aktiivisesti Eritrean Antimilitarism Initiative -järjestössä.

(The Broken Rifle #68, November 2005).

 

 

Bisrat Habte Micael: Olen saanut tarpeekseni sodasta

 

 


Rauhanvangit 1.12.2005

Alankomaat

Turi Vaccaro
HvB de Boschpoot
Nassausingel 26
4811 DG Breda, The Netherlands

Teki aurantakoja-aktion F-16 pommittajaa vastaan Woensdrechtin tukikohdassa 10.8.2005. Sai kuuden kuukauden vankeustuomion 27.10.

Armenia

Vaikka Armenia hyväksyi aseistakieltäytymislain vuonna 2004, kieltäytyjiä vangitaan yhä. Monet aseistakieltäytyjät kieltäytyvät myös vaihtoehtopalveluksesta, koska puolustusministeriö kontrolloi sitä. 22 Jehovan todistajaa, jotka kieltäytyivät siviilipalveluksesta vuonna 2005, saavat nyt syytteitä sotilaskarkuruudesta.

  • Mher Manukyan (16.12.04 - 15.12.06)
  • Arman Marinosyan (23.02.05 - 22.02.07)
  • Roma Karapetyan (24.02.05 - 23.02.07)
  • Sergey Ovanisyan (28.02.05 - 27.08.06)
  • Gevork Manukyan (03.03.05 - 02.03.07)
  • Ashot Torgomyan (14.03.05 - 13.03.07)
  • Sarkis Karapetyan (06.04.05 - 05.10.06)
  • Tatul Gogzhyan (15.04.05 - 14.12.06)
  • Armen Grigoryan (09.06.05 - 08.06.07)
  • Grisha Gevorkyan (01.07.05 - 30.06.07)
  Kosh Penal Institution
  Kosh
  Armenia
  • Suren Barsegyan (09.06.05 - 08.06.07)
  • Ashot Virabyan (01.07.05 - 30.06.07)
  • Yenok Ivanyan (01.07.05 - 30.06.07)
  • Grachya Sargsyan (16.08.05 - 15.02.07)
  • Akop Muradyan (02.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Vagarshak Markaryan (17.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Boris Melkumyan (17.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Artur Chilingarov (18.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Gagik Davtyan (18.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Garik Begdzanyan (19.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Artur Akopyan (23.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Shaliko Sargsyan (26.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  Nubarashen Penal Institution
  Nubarashen
  Armenia
  • Tigran Abraamyan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Garazat Azatyan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Vaye Grigoryan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Garik Melkonyan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Karlen Simonyan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Genrik Safaryan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  • Gayk Khachatryan (22.08.05, odottaa oikeudenkäyntiä)
  Vardenis Detention Center
  Vardenis
  Armenia
 • Areg Avanesyan (16.02.05 - 15.02.09)

  Shishi Penal Institution
  Shushi
  Nagorno-Karabakh

  Armenian kansalainen, joka siirrettiin palvelemaan Nagorno-Karabahiin ja vangittiin siellä kieltäytymisen johdosta. Nagorno-Karabah on armenialainen alue, joka on tosiasiassa itsenäinen mutta muodollisesti osa Azerbaidzhania. Armenian asevoimat tukevat Nagorno-Karabahin joukkoja ja Nagorno-Karabahin tasavallan rikoslaki on lähes sama kuin Armenian.

Eritrea

  • Paulos Eyassu (24.09.1994 - )
  • Negede Teklemariam (24.09.1994 - )
  • Isaac Mogos (24.09.1994 - )
  • Aron Abraha (09.05.2001 - )
  • Mussie Fessehaye (kesäkuu 2003 - )
  • Ambakom Tsegezab (helmikuu 2004 - )
  • Bemnet Fessehaye (helmikuu 2005 - )
  • Henok Ghebru (helmikuu 2005 - )
  Sawa Prison
  Eritrea
 • Amanuel Tesfaendrias (maaliskuu 2005 - )

  Wia Prison
  Eritrea

Kaikkiaan yhdeksän Jehovan todistajaa on tuomittu sotilaspalveluksesta kieltäytymisestä. Kolme Jehovan todistajaa on ollut vangittuna tästä syystä 24.9.1994 alkaen. Ketään heistä ei ole koskaan syytetty "rikoksestaan". Maksimirangaistus aseistakieltäytymisestä on lain mukaan kolme vuotta.

Etelä-Korea

Vuonna 2004 maan korkein oikeus ja perustuslakituomioistuin antoivat aseistakieltäytymisoikeuden vastaisen lausunnon. Tällä hetkellä vankiloissa on noin 1000 aseistakieltäytyjää, useimmat heistä Jehovan todistajia. Kaksi tapausta on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean käsiteltävänä.

Israel

Useita israelilaisia on tuomittu useasti toistuviin lyhyisiin rangaistuksiin, monet heistä ovat viettäneet yli 100 päivää vankilassa. Heidän joukossaan ovat Alex Kohn, yksi lukio-opiskelijoiden kieltäytymiskirjeen allekirjoittajista, ja druusikieltäytyjä Wissam Qablan. Israelin käytöntä langettaa useita lyhyitä (enimmillään viiden viikon mittaisia) tuomiota tekee mahdottomaksi ennakoida, ketkä ovay vankilassa rauhanvankipäivänä. Päivitettyä tietoa löytyy osoitteesta http://wri-irg.org/news/alerts.

Kreikka

Vuoden 2005 aikana kreikkalaisten aseistakieltäytyjien tilanne muuttui huonommaksi laajasta kansainvälisestä huomiosta huolimatta. Lazaros Petromelidis tuomittiin poissaolevana kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen jo joulukuussa 2004. Hän on yhä vapaana, mutta saattaa joutua pidätetyksi.

Muita aseistakieltäytyjiä oli lyhyen aikaa vangittuna 2005. Heille langetettiin ehdollisia tuomioita. Usea aseistakieltäytyjä odottaa valitusten tulosta ja saattaa joutua vankilaan.

Puerto Rico

 • José Vélez Acosta (23883-069) (viisi vuotta - vapaaksi 27.01.2006)

  USP, POB 1033
  Coleman, Florida 33521-1033
  USA
 • José Pérez González (21519-069) (viisi vuotta - vapaaksi 15.07.08)

  Edgefield FCI
  PO Box 725
  Edgefield, SC 29824
  USA

Molemmat on tuomittu salaliitosta, liittovaltion omaisuuden tuhoamisesta ja/tai ehdonalaisen vapauden sääntöjen rikkomisesta 01.05.2003 vastustaessaan USA:n harjoituspommituksia Viequesissa Puerto Ricossa. Vangeille ja heidän omaisilleen voi lähettää taloudellista tukea:

May 1 Arrestees Support Committee
P.O. Box 191792
San Juan
PR 00919-1792

Suomi

YK:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden painostuksesta huolimatta Suomi vangitsee yhä aseistakieltäytyjiä ja kieltäytyy muuttamasta siviilipalveluslakia kansainvälisten standardien mukaiseksi. Työministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee siviilipalveluslain muuttamista - ja Aseistakieltäytyjäliitto on siinä edustettuna - mutta siviilipalveluksen pituus ei kuulu komitean käsittelemiin asioihin. Tässä suhteessa suuria muutoksia ei siis ole odotettavissa. 1.10.2005 vangittuna oli 12 totaalikieltäytyjää, mutta vain kaksi edelleen 1.12. vangittuna olevaa on antanut luvan nimensä julkistamiseen.

 • Sauli Korpiluoma (02.08.05 - 27.01.06)
 • Aleksei Riikonen (12.09.05 - 29.03.06)
Helsingin työsiirtola
PL 36
01531 Vantaa
Finland

Turkki

Aseistakieltäytyjien vaino alkoi uudelleen huhtikuussa Mehmet Tarhanin pidätyksellä. Turkissa on yli 50 aseistakieltäytyjäksi julistautunutta, joista useimmat saattavat joutua pidätetyksi koska vain. Tavallisesti Turkin viranomaiset välttävät aseistakieltäytyjien vangitsemisia. Poikkeuksiakin kuitenkin tehdään, kuten Mehmet Tarhanin tapaus osoittaa.

Mehmet Tarhan (08.04.05- )
Sivas Military Prison
5. Piyade Egitim Tugayi
Askeri Cezaevi
Temeltepe - Sivas
Turkey

Tuomittiin 10.8. 2005 neljäksi vuodeksi vankeuteen kahdesta erillisestä tapauksesta, joissa häntä syytettiin "tottelemattomuudesta joukko-osastossa". Uudet syytteet ovat mahdollisia.

USA

 • Ardeth Platte (10857-039) (41 kuukautta - vapautuu 22.12.2005)

  FPC Danbury
  Pembroke Station Rt. 37
  Danbury, CT 06811-0379

  Osallistui Pyhä maa ja avaruus -nimiseen aurantakoja-aktioon ydinasesiilossa Coloradossa 6.10.2002; tuomittu sabotaasista.

 • Helen Woodson (03231-045) (106 kuukautta - vangittiin 11.03.2004)

  FMC Carswell
  Max Unit
  POB 27137
  Ft. Worth, TX 76127

  Sodanvastainen mielenosoitus liittovaltion oikeustalolla Kansas Cityssä Missourissa on 11.3.2004. Rikkoi ehdonalaismääräyksiä vapauduttuaan vankilasta 09.03.2004. Tunnusti syyllisyytensä määräysten rikkomiseen ja neljään muuhun syytteeseen 18.6.2004.

 • Inge Donato (40885-050) (kuusi kuukautta- vapautuu 6.2.2006)

  FDC Philadelphia
  POB 561
  Philadelphia, PA 19106

  Tuomittu joulukuussa 2004, koska kieltäytyi maksamasta sotaveroa uskonnollisista syistä.

 • Rafil Dhafir (tuomittaneen 18.11.2005)

  Jamesville Correctional Facility
  POB 143
  Jamesville, NY 13078

  Epäillään humanitarisen ja taloudellisen avun tarjoamisesta irakilaisille vastoin USA:n sanktioita. Helmikuu 2005

 • Michael D. Poulin (14793-097) (27 kuukautta - vapautuu 25.1.2006)

  FPC Sheridan Unit 5
  POB 6000
  Sheridan, OR 97378.

  Tuomittu sähkötornien vahingoittamisesta osoittaakseen USA:n imperiumin haavoittuvuuden.

 • Laro Nicol (80430-008) (2 vuotta - vapaaksi 15.06.2006)

  FCI Safford
  POB 9000
  Safford, AZ 85548

  Ihmisoikeus- ja sodanvastainen aktivisti, jota vastan nostettiin tekaistuja syytteitä tuliaseiden ja räjähteiden hallussapidosta. Ei kiistänyt välttääkseen pidemmän tuomion. Lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.phoenixcopwatch.org/freelaro.htm.

 • Neil Quentin Lucas (13 kuukautta - vapaaksi 22.08.2006)

  Building 1490
  Randolph Rd
  Fort Sill, OK73503

  Kieltäytyi liittymästä joukko-osastoonsa, kun aseistakieltäytymishakemuksensa oli hylätty.

 • Kevin Benderman (15 kuukautta - vangittiin 29.07.2005)

  c/o Benderman Defense
  POB 2322
  Hinesville, GA 31310

  Armeijan upseeri, jolta evättiin aseistakieltäytyjän status. Tuomittiin, koska ei lähtenyt yksikkönsä mukana Irakiin.

 • Jerry Texiero (odottaa sotilastuomioistuimen istuntoa)

  Pinellas County Jail
  14400 49th St. N.
  Clearwater
  FL 33762-2890

  Merijalkaväen sotilas, joka ryhtyi Vietnamin sodan aikaan sotilaskarkuriksi omantunnon syistä. Hänet pidätettiin 16.8.2005 (!). Odottaa sotilastuomioistuimen istuntoa.

Venäjä

Igor Sutyagin (15 vuotta)
427965, Respublika Udmurtiya,
g. Sarapul; ul. Raskolnikova, 53-A,
YaCh-91/5, 14 otryad
Russia

Vangittuna 27.10.1999 alkaen, tällä hetkellä tuomittuna vakoilusta tutkittuaan julkista ydinaseita koskevaa informaatiota - tuomittu 07.04.2004.

Aikaisempien vuosien rauhanvankipäiviä