Boikottikampanja Israelin tuotteita ja Israeliin suuntautuvaa lomamatkailua vastaan

Monet uskoivat, että Israelin ja palestiinalaisten syksyllä 1993 solmima Oslon sopimus olisi johtanut yhden nykyajan pitkäaikaisimmista ja vaikeimmista konflikteista ratkeamiseen. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Vastuu rauhanprosessin epäonnistumisesta lankeaa tietysti molemmille osapuolille, mutta ensisijaisesti Israelille, joka vilpittömän rauhantahdon sijasta on käyttänyt ylivoimaansa painostaakseen palestiinalaisia epäoikeudenmukaisiin sopimuksiin.

Syksyllä 2000 alkaneen palestiinalaisten uuden kansannousun aikana on kuollut jo toistatuhatta ihmistä, useimmat heistä palestiinalaisia. Israelin armeija on murhannut siviilejä, ampunut kohti rauhanomaisia mielenosoittajia, tulittanut ja tuhonnut palestiinalaisten asumuksia ja syyllistynyt muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin. Itsemurhaiskut ja muu palestiinalaisten väkivalta on tietysti yhtä lailla tuomittavaa, mutta se on nähtävä suurimmaksi osaksi Israelin väkivallan seurauksena.

Israelin/Palestiinan konfliktia on yritetty turhaan ratkaista väkivalloin jo yli 50 vuotta. Ihmisten tappaminen ei kuitenkaan ole luonut edellytyksiä israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanomaiselle rinnakkainelolle, se voidaan saada aikaan vain tekemällä molempien osapuolien oikeuksia kunnioittava rauha. Oikeudenmukaisen rauhan edellytys on Israelin vetäytyminen miehitetyiltä alueilta Gazasta ja Länsirannalta ja palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden tunnustaminen.

Israelin harjoittama brutaali väkivalta kansannousun kukistamiseksi lietsoo vain lisää väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta kummallakin puolella; sen sijasta Israelin hallituksen tulisi aloittaa neuvottelut palestiinalaisten kanssa uudelta, tasa-arvoiselta pohjalta valmiina todellakin lopettamaan kaikkien vuoden 1967 sodassa valtaamiensa alueiden miehittäminen.

Israelilaisten tuotteiden ja Israeliin suuntautuvan lomamatkailun maailmanlaajuinen boikottikampanja voisi olla hyvä tapa painostaa sitä tähän - samanlainen laaja kampanja oli merkittävältä osaltaan kaatamassa Etelä-Afrikan apartheid-hallitusta reilut kymmenen vuotta sitten.

Linkkejä boikottikampanjasivuille:

  • Matzpun
    • Kolmenkymmenenviiden Israelissa ja muissa maissa asuvan juutalaisen huhtikuussa 2001 tekemä aloite maailmanlaajuisen Israel-boikottikampanjan käynnistämisestä. Samassa osoitteessa voit allekirjoittaa aloitetta tukevan vetoomuksen. Vetoomus löytyy suomennettuna täältä.
  • Boycott Israeli Goods
    • Sivut sisältävät mm. luettelon Israelin vientituotteista sekä Israelin markkinoille investoivista ulkomaisista liikeyrityksistä.
  • Boikott Israel (Norja)
  • www.boycottisrael.co.uk
  • Palestine Solidarity Campaign