Ihmisoikeudet

Sivariasioita ihmisoikeusselonteossa

Eduskunnan käsittelyyn tuli maaliskuun lopulla valtioneuvoston ensimmäinen selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Selonteossa viitataan myös aseistakieltäytymisasioihin, tosin varsin suppeasti. Yli 130-sivuisen selonteon alussa, esiteltäessä ihmisoikeuksien universaalisuutta yhtenä ”Suomen toiminnan ihmisoikeuksien edistämiseksi” keskeisenä periaatteena, mainitaan seuraavaa: ”Esimerkkinä kysymyksestä, joka on saanut osakseen paljon kansainvälistä huomiota, on aseistakieltäytyjien tilanne Suomessa.

Pääkirjoitus

Viimeisen viiden vuoden aikana minussa on herännyt vahva käsitys siitä, että suomalainen demokratia tosiaankin on vain enemmistön vähemmistöihin kohdistamaa sortoa.

Filatov: siviilipalveluslain muutosta ei vireillä

Työministeri Tarja Filatov vastasi 13.1.2004 kansanedustaja Anni Sinnemäen kirjalliseen kysymykseen suomalaisista mielipidevangeista ja siitä, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Amnesty International adoptoi kaksi totaalikieltäytyjää

Siviilipalveluslaki tuottanut jo 45 mielipidevankia

Amnesty International -ihmisoikeusjärjestön kansainvälinen sihteeristö on ilmoittanut Aseistakieltäytyjäliitolle tunnustaneensa 14.11. kaksi vangittuna olevaa totaalikieltäytyjää mielipidevangiksi. Uudet mielipidevangit ovat 20-vuotias Kontiolahdelta kotoisin oleva Johannes Lilja ja 19-vuotias helsinkiläinen Lasse Jansson. Molemmat suorittavat siviilipalvelusrikoksesta langetettua maksimimittaista 197 vrk:n tuomiota. Lilja on ollut vangittuna heinäkuusta, Jansson elokuusta lähtien.

Yhdistele sisältöä