Ihmisoikeudet

YK:n ihmisoikeuskomitealta pyyhkeitä aseistakieltäytyjien kohtelulle Suomessa

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi 4.11.2004 Suomen valtiolle lausuntonsa kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Ihmisoikeuskomitean tehtävä on valvoa mm. Suomea sitovan YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista.

Aseistakieltäytyminen on lausunnossa esillä voimakkaasti. Komitea toteaa:

"Asiat eivät ole niin huonosti kuin ne näyttävät olevan - ne ovat paljon, paljon huonommin!"

Sian Glaessner, 2004

Kuin Prinsessa Ruusunen tai vegetatiivisessa tilassa oleva potilas Venäjä heräsi. Molemminpuolisen pelon korvasi molemminpuolinen uteliaisuus, kun ihmiset rautaesiripun molemmilta puolilta tyydyttivät pitkään kasvanutta nälkäänsä saada tietoa siitä, millaista elämä toisella puolella todellisuudessa oli.

Aseistakieltäytyjäliitto: siviilipalvelusta lyhennettävä

Lehdistötiedote 28.5.2004 klo 11.00

Aseistakieltäytyjäliitto pitää siviilipalveluksen keston lyhentämistä välttämättömänä. Tällä hetkellä siviilipalvelus on yli kaksi kertaa yleisimmän varusmiesten palvelusajan mittainen (180/395 vrk). Tilanne on johtanut totaalikieltäytymisen lisääntymiseen ja Suomen kansainvälisen ihmisoikeusmaineen kyseenalaiseen valoon saattaneen mielipidevankiongelman kärjistymiseen. Aseistakieltäytyjäliiton mukaan ei ole järkeviä perusteluja sille, miksi siviilipalveluksen tulisi olla varusmiespalvelusta pidempi.

Yhdistele sisältöä