Ihmisoikeudet

ASEISTAKIELTÄYTYMISOIKEUS KUULUU YLEISSOPIMUKSEN PIIRIIN

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean 3.11.2006 antama lausunto teki lopullisesti selväksi, että oikeus aseistakieltäytymiseen kuuluu ”Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimuksen” 18:a artiklan suojeluksen piiriin.

Vapauttamismenettelyä laajennettava

Joulukuun 2006 alussa uutisoitiin, että puolustusministeriö on asettamassa työryhmää selvittämään, onko "Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta enää perusteltua". Samalla aiotaan myös selvittää, olisiko muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla perusteita saada vapautus asevelvollisuudesta tai olisiko lain nykytila syytä säilyttää.

Yhdistele sisältöä