Amnesty International adoptoi suomalaisia mielipidevankeja

Lehdistötiedote 7.9.2004 klo 0.00

Amnesty Internationalin kansainvälinen sihteeristö on ilmoittanut Aseistakieltäytyjäliitolle adoptoineensa suomalaisia aseistakieltäytyjiä mielipidevangeiksi. Uudet mielipidevangit ovat 23-vuotias Hannes Vartiainen, 22-vuotias Juha Lehtonen sekä 22-vuotias Jukka Antikainen. Kaikki suorittavat parhaillaan siviilipalvelusrikoksesta langetettua ehdotonta vankeusrangaistusta. Viimeisen viiden vuoden aikana Amnesty on tunnustanut jo 49 suomalaista aseistakieltäytyjää mielipidevangeiksi.

Hannes Vartiainen tuomittiin tämän vuoden helmikuussa 197 vrk:n ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet vangittiin kesäkuussa. Hän ilmoitti kieltäytyvänsä siviilipalveluksen suorittamisesta elokuussa 2003, koska kokee sen rangaistuksena mm. kohtuuttoman keston ja asumiskustannusten korvaamisjärjestelmän toimimattomuuden takia. Lainsäädännön mukaan sivarit ovat palveluksensa aikana oikeutettuja ilmaiseen majoitukseen, mutta käytännössä tämä ei usein toteudu.

Jukka Antikainen haki siviilipalvelukseen pasifististen aatteidensa johdosta syksyllä 2000. Hän kuitenkin keskeytti sen vastalauseena siviilipalveluksen korjaamattomille ongelmille: palvelusaika on rangaistuksenluontoinen, palveluspaikkoja ei ole tarpeeksi ja siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamisjärjestelmä ei toimi. Hän aloitti 169 vrk:n tuomion suorittamisen kesäkuun alussa.

Juha Lehtonen tuomittiin vankeuteen tämän vuoden maaliskuussa. Hän kieltäytyi siviilipalveluksen suorittamisesta, koska se on osa samaa järjestelmää kuin armeijapalveluskin. Lisäksi hän ei hyväksy siviilipalvelusmiesten rangaistuksenluontoista palvelusaikaa. Hän aloitti 197 vrk:n vankeusrangaistuksensa suorittamisen toukukuun lopussa.

Viimeisen viiden vuoden aikan Amnesty on tunnustanut 49 suomalaista aseistakieltäytyjää mielipidevangeiksi. Järjestö pitää suomalaisia totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina siviilipalveluksen rangaistuksenluontoisen keston johdosta.

Totaalikieltäytyjien määrä on ollut voimakkaassa nousussa viime vuosina. Kun 1990-luvun puolivälissä vankeuteen tuomittiin vuosittain noin 15 totaalikieltäytyjää, oli määrä vuonna 2002 oikeustilastojen mukaan jo 76. Sen jälkeen luku on tuskin ainakaan laskenut. Syyskuun alussa 2004 Suomen vankiloissa istui 26 aseistakieltäytyjää.

Määrän kasvu on suurelta osin seurausta juuri rangaistuksenluontoisesta palvelusajasta ja muista siviilipalveluksen ongelmista. Suomalainen siviilipalvelus poikkeaa kestonsa suhteen merkittävästi sekä siviilipalveluksen kestoa koskevista kansainvälisistä suosituksista että muiden Länsi-Euroopan maiden käytännöistä. Niissä Länsi-Euroopan maissa, joissa asevelvollisuus on edelleen voimassa, siviilipalvelus on joko samanmittainen tai hieman asepalveluksen peruskestoa pidempi.

Tällä hetkellä Valtioneuvostossa tai Eduskunnassa ei ole käynnissä hankkeita siviilipalvelusajan lyhentämiseksi. Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee syvästi Suomen viranomaisten piittaamatonta suhtautumista maan kansainvälisen ihmisoikeusmaineen kyseenalaiseen valoon saattavaa mielipidevankiongelmaa kohtaan.