Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vapautti totaalikieltäytyjän

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti 15.6. antamassaan kansliapäätöksessä vapauttaa siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetyn 28-vuotiaan totaalikieltäytyjän. Käräjäoikeus viittasi ratkaisussaan Helsingin hovioikeuden helmikuussa antamaan ratkaisuun. Hovioikeus totesi tuolloin, ettei muita vakaumuksia voida asettaa Jehovan todistajien vakaumukseen nähden eriarvoiseen asemaan.

28-vuotias totaalikieltäytyjä oli kieltäytynyt siviilipalveluksesta tammikuussa 2018. Hän kertoi olevansa ehdoton aseistakieltäytyjä, joka kieltäytyy siviilipalveluksesta, koska sitä suorittaessaan voi sodan aikana joutua sotatoimien tukemiseen. Hän kertoo haluavansa edistää sotaa estävää toimintaa sotien edistämisen sijaan.

Käräjäoikeuden ratkaisu vahvistaa aikaisemmin keväällä syntyneen tilanteen, jossa vakaumukseen pertustuvasta totaalikieltäytymisestä ei tällä hetkellä langeteta rangaistuksia. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee kaikki siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetut syyteet. Asevelvollisuudesta kieltäytymisestä nostettujen juttujen käsittelyä on taas lykätty muissa tuomioistuimissa.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista tulee luopua pysyvästi. Suomen perustuslain syrjintäkiellon lisäksi ne rikkovat Suomea sitovan YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklan turvaamaa ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta. YK:n ihmisoikeuselimet ovatkin kehottaneet Suomea laajentamaan nykyisin vain Jehovan todistajia koskevaa vapautusmenettelyä ja luopumaan vapausrangaistuksista.