Ihmisoikeudet unohdettu vapautuslain tulevaisuutta pohdittaessa

tiedotusvälineille 2.7.2018 klo 16.00


Aseistakieltäytyjäliitto on tyrmistynyt puolustusministeriön tänään julkaisemasta esityksestä, jonka mukaan Jehovan todistajat asepalveluksesta vapauttava laki tulisi kumota. Liiton toteaa, että vapautuslain kumoaminen merkitsisi ihmisoikeusongelman "ratkaisemista" ihmisoikeuksia heikentämällä. Ratkaisu merkitsisi erittäin todennäköisesti totaalikieltäytyjien määrän lisääntymistä. Liiton mukaan nykyinen tilanne on välttämätöntä muuttaa, mutta ainoa mahdollinen ratkaisu lähtee vapautuslain laajentamisesta koskemaan myös muita vakaumuksia.

Tällä hetkellä käytävä keskustelu lähti liikkeelle Helsingin hovioikeuden viime helmikuussa antamasta ratkaisusta, jossa hovioikeus jätti totaalikieltäytyjän rangaistukseen tuomitsematta, koska tuomion antaminen olisi merkinnyt syrjintää Jehovan todistajiin verrattuna. Kysymys ei ole kuitenkaan vain syrjintäkiellosta ja yhdenvertaisuudesta, vaan myös muista perusoikeuksista.

YK:n ihmisoikeuskomitea on vaatinut useaan otteeseen Suomea laajentamaan vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia viitaten nimenomaan ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. YK:n ihmisoikeusneuvosto puolestaan kehotti vuosi sitten Suomea luopumaan kokonaan aseistakieltäytyjien vapausrangaistuksista.

Puolustusministeriön vastaus näihin vaatimuksiin näyttää olevan vapausrangaistusten lisääminen. Työryhmän mukaan Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen merkitsisi sitä, että kaikkia uskonnollisia ja eettisiä vakaumuksia kohdeltaisiin lainsäädännössä samalla tavalla. Ikävä kyllä vakaumuksesta rankaisemisen laajentaminen myös siitä tällä hetkellä vapautettuun ryhmään ei ratkaise ihmisoikeusongelmaa. Aseistakieltäytyminen on Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatun ajatuksen, uskonnon ja omantunnon vapauden oikeutettua käyttämistä, eikä siitä näin ollen tulisi rangaista lainkaan.

Vapautuslain tulevaisuutta pohtineessa puolustusministeriön työryhmässä olivat edustettuna vain puolustusministeriö ja pääesikunta. Aseistakieltäytyjäliitto vaatii, että Jehovan todistajien vapautuslakia ja totaalikieltäytyjien asemaa jatkossa käsittelevä selvitystyö on tehtävä uudelleen - tällä kertaa laajemmalla pohjalta ja ihmisoikeusnäkökulma kunnolla huomioiden.

lisätietoja:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, 040-8362786