Hallituksen esitys vapautuslain kumoamisesta rikkoo ihmisoikeusvelvoitteita

Hallitus on antanut eduskunnalle tänään esityksen Jehovan todistajien vapauttamislain kumoamisesta. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että Jehovan todistajat velvoitetaan jatkossa suorittamaan siviilipalvelusta ja siitä kieltäytyesssään tuomitaan vapausrangaistuksiin siviilipalveluslain rangaistussäännösten mukaisesti.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että esityksellä yritetään ratkaista ihmisoikeusongelma heikentämällä ihmisoikeuksia. Nykyinen tilanne on syytä muuttaa, mutta ratkaisua olisi tullut etsiä ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla laajentamalla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia.

"Jehovan todistajien erityiskohteluissa ei ole kysymys ainoastaan eikä edes ensisijaisesti yhdenvertaisuusongelmasta. YK:n ihmisoikeuskomitea on puuttunut asiaan useaan otteeseen ja vaatinut nimenomaan vapautuslain laajentamista viitaten ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Näitä perusoikeuksia vapautuslain kumoaminen taas kaventaisi entisestään saattaessaan uuden ryhmän vapausrangaistusten piiriin", toteaa Aseistakieltäytyjäliiton järjestöäsihteeri Kaj Raninen. YK:n ihmisoikeuskomitea on Suomessa laintasoisena voimassa olevan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintaelin.

Aseistakieltäytyjäliitto odottaa, että eduskunta ottaa Suomen ihmisoikeusvelvoitteet vakavasti ja hylkää nyt jätetyn hallituksen esityksen.