Hallinto-oikeus: laittomia kotiutuksia sivarikeskuksessa

Helsingin hallinto-oikeus antoi toukokuussa 2013 ratkaisunsa valituksesta, joka koski Lapinjärven siviilipelveluskeskuksen marraskuussa 2012 tekemää kotiuttamispäätöstä. Tuolloin joukko keskuksessa palvelevia sivareita oli joutunut huumetestiin, josta kieltäytyminen tai positiivisen tuloksen antaminen johti määräaikaiseen palveluksesta vapauttamiseen terveydellisin perustein ja välittömään kotiuttamiseen. Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että pelkkä positiivisen huumetestin tuloksen johdosta tehty diagnoosi ei riitä vapauttamisen perusteeksi.

Siviilipalveluslain (25§) mukaan siviilipalvelusvelvollinen voidaan velvoittaa huumetestiin vain, mikäli hänen perustellusti epäillään olevan palveluksessa huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai kärsivän huumeriippuvuudesta, testaaminen on välttämätöntä sivarin palveluskelpoisuuden selvittämiseksi ja hänen palvelustehtävänsä ovat sellaisia, että niiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena saattaisi aiheuttaa laissa yksilöityjä vaaratilanteita. Mikäli tällaisia perusteita ei ole, testistä tulee voida kieltäytyä ilman seuraamuksia. Yksittäinen positiivinen huumetestitulos ilman muuta näyttöä - ja vielä vähemmän testistä kieltäytyminen, kun perusteet siihen velvoittamiseen ovat lain kannalta vähintäänkin kyseenalaiset - ei yllä mainittujen edellytysten toteutumista osoita.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu on linjassa Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2001 vastaavankaltaisessa asiassa tekemän päätöksen kanssa. Tuolloin huumetestien tekemisen edellytyksistä ei ollut vielä säännöksiä siviilipalveluslaissa. Aseistakieltäytyjäliitto toivoo, että siviilipalveluskeskus pidättäytyy jatkossa ilman lainmukaisia perusteita tapahtuvista kotiuttamisesta ja kehottaa kyseenalaisten kotiuttamispäätösten kohteeksi mahdollisesti joutuvia siviilipalvelusvelvollisia ottamaan yhteyttä liittoon.