Aseistakieltäytyjäliitto: Vapautusmahdollisuutta laajennettava

lehdistötiedote 2.11.2011 klo 16.30

Puolustusministeri Stefan Wallin on ehdottanut tänään julkisuudessa Jehovan todistajien erivapauden asevelvollisuudesta poistamista. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että vain Jehovan todistajia koskeva mahdollisuus saada vapautus vakaumuksen perusteella rikkoo yhdenvertaisuutta, mutta tilanteen ratkaiseminen vapautuslaki kumoamalla johtaisi uusiin ongelmiin. Oikea ratkaisu olisi laajentaa vapauttamismahdollisuutta koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä.

Aseistakieltäytyjäliitto epäilee, että ainakaan kaikki Jehovan todistajat eivät suostuisi nykymuotoiseen siviilipalvelukseen. Käytännössä tämä merkitsisi totaalikieltäytyjien lukumäärän lisääntymistä ja sitä myöten lisää kuluja valtiolle. Mikäli Jehovan todistajille luotaisiin nimen omaan heitä varten räätälöity siviilipalvelus, se asettaisi heidät taas eri asemaan muihin siviilipalvelusta suorittaviin verrattuna.

Nykyinen keskustelu Jehovan todistajien asemasta on seurausta YK:n ihmisoikeuskomitean marraskuussa 2004 antamasta lausunnosta, jossa Jehovan todistajien suosituimmuuskohtelun katsottiin rikkovan yhdenvertaisuutta, kun yhdenlainen vakaumus asetetaan etusijalle muihin verrattuna. Komitea kehoitti kuitenkin Suomea ratkaisemaan ongelman niin, että vapauttamismahdollisuus koskisi myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Jehovan todistajien pakottaminen palvelukseen merkitsisi omantunnon- ja uskonnonvapauden kaventamista.

Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee myös pyrkimystä saattaa uusia ryhmiä asevelvollisuuden piiriin. Asevelvollisuuspalveluksen suorittaa tälläkin hetkellä huomattavasti suurempi joukko ihmisiä kuin on millään tavalla perusteltua. Laajentamisen sijasta ajankohtaista pitäisi olla asevelvollisuusjärjestelmän supistaminen ja muuttaminen ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen perustuvaksi, liitto toteaa.