Asevelvollisuus

Auringonlasku

Mitä muutoksia sivarilaissa

Oikeuden vaaka Uusi laki on nyt valiokuntakäsittelyn ja äänestysten jälkeen tullut hyväksytyksi eduskunnassa (käsittelytiedot) ja astunut voimaan 1.1.2008. Kokonaisuutena uusi laki on kompromissi, jossa puututaan useimpiin edellisen lain ongelmiin, mutta korjaukset jäävät järjestään puolitiehen, kuten AKL:n lehdistötiedotteessa 4.12. kuvaillaan. Nämäkin korjaukset ovat toki enemmän kuin mihin kolme aiempaa eduskuntaa ja hallitusta ovat olleet valmiita.

Uusi sivarilaki on lähes kauttaaltaan hallituksen esityksen mukainen – ei huonompi eikä parempi. AKL:n kannanotto hallituksen esityksen (siistimpi pdf) "isoihin kysymyksiin" on täällä. Tässä alla on vähän yksityiskohtaisemmin tietoa uuden lain keskeisestä sisällöstä.

Graafinen esitys

Liitteenä olevan diaesityksen aiheina ovat totaalikieltäytyminen, edellisen sivarilain epäkohdat, palvelusajat, asevelvollisuus ja siitä luopuminen Euroopassa. Esitys on laadittu vapaan ja avoimen lähdekoodin OpenOffice.org-ohjelmistolla (versio 2.3.0) marras-joulukuussa 2007. Käytä vaikkapa kouluesitelmän materiaalina.

Armeija vaarantaa terveytesi!

Aseistakieltäytyjäliiton Kansanterveys-kampanja (KT) käynnistynyt

Uusien tutkimustulosten mukaan armeijan – "Suomen suurimman kuntokoulun" – käyminen merkitsee vakavaa terveysriskiä.

AKL:n lausunto uudesta asevelvollisuuslaista

Liitteenä on AKL:n laaja lausunto (5.6.2006) puolustusministeriön laatimasta ehdotuksesta uudeksi asevelvollisuuslaiksi. Sivarien kannalta av-laki on tärkeä paitsi tietysti siksi, että asevelvollisuusjärjestelmästä säädetään siinä, myös sen takia, että siviilipalveluslain sisältö, erityisesti sivareiden taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan liittyvät kohdat, on suurelta osin on johdettu asevelvollisuuslain vastaavista kohdista.

Suomi syrjii aseistakieltäytyjiä!

YK:n ihmisoikeuskomitea 25.7.2013: siviilipalveluksen kesto yhä rangaistuksen luontoinen.
Alla mainittu kritiikki on annettu edellisen, vuoden 2007 loppuun voimassa olleen siviilipalveluslain aikana. Tämän linkin takana on arvioitu, kuinka arvostelun kohteena olleita asioita on onnistuttu korjaamaan nykyisessä laissa.

Monet kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet viime vuosina huomioita siihen, kuinka Suomen valtio syrjii aseistakieltäytyjiä lainsäädännössään.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea antoi 4.11.2004 Suomelle lausunnon kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Ihmisoikeuskomitean tehtävä on valvoa Suomea sitovan YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista.

Yhdistele sisältöä